ОЦІНКА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ БУЛЬБ КАРТОПЛІ СОРТІВ РІЗНОЇ СТИГЛОСТІ

  • В. М. Гавій кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-2804-0456
  • С. О. Приплавко кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-4326-8547
Ключові слова: бульби картоплі, сорти картоплі, біохімічний склад, вміст крохмалю, вміст моносахаридів

Анотація

Робота присвячена дослідженню впливу тривалого зберігання на зміни біохімічних показників бульб картоплі сортів різної стиглості. За результатами досліджень було встановлено, що за показником крохмалистості бульби картоплі середньопізніх сортів різнились між собою: від 11,9 % у Гранади до 19 % у Королеви Анни. У групі середньостиглих сортів ця різниця була меншою – від 14,9 % у сорті Повінь до 17,5 % у Адретти. Найменша різниця у показниках вмісту крохмалю у бульбах картоплі середньоранніх сортів, показники яких варіювали від 12,9 % до 13,9 %. Зберігання протягом 9 місяців обумовлювало зміни крохмалистості бульб. Так, за 9 місяців досліджень, найбільші втрати спостерігались у групі середньопізніх – Королева Анна і склали 9,7%. Найменшими втратами крохмалю після 9 місяців зберігання характеризувалися сорти Гранада та Біла роса, що дає право рекомендувати дані сорти для вирощування з метою одержання крохмалю та спирту протягом всього сезону переробки. Вміст моносахаридів у бульбах картоплі сортів різних груп стиглості у процесі зберігання зростає. Так, при зберіганні бульб за температури 2–4 ºС вміст моносахаридів у групі середньоранніх у бульбах сорту Біла роса підвищився у 1,1 рази, а в бульбах сорту Рів’єра – у 1,3 рази. У групі середньостиглих сортів картоплі спостерігається збільшення моносахаридів у 1,1 рази у бульбах сорту Адретта та у 1,2 рази у бульбах сорту Повінь. Вміст моносахаридів у бульбах сорту Гранада збільшився у 1,1 рази, а у бульбах сорту Королева Анна – у 1,4 рази. При зберіганні протягом дев’яти місяців найбільш високим вмістом моносахаридів характеризується сорт Королева Анна. Бульби сорту Біла роса та Гранада, як на початку, так і в кінці дослідження, відрізнялися найменшою кількістю моносахаридів. Таким чином, у процесі зберігання спостерігається сортова залежність зміни біохімічного складу бульб картоплі сортів різної стиглості.

Посилання

References
1. Sidakova, O. (2012). Biokhimichna kharakterystyka novykh sortiv kartopli [Biochemical characteristics of new potato varieties]. Kartopliarstvo. № 41. S. 24–28 [in Ukrainian].
2. Hamaiunova, V., Iskakova, O. (2016). Urozhainist i yakist bulb kartopli litnoho sadinnia zalezhno vid faktoriv vyroshchuvannia [Yield and quality of summer planting potato tubers depending on growing factors. Naukovyi ohliad. T. 3, № 24. S. 3–7 [in Ukrainian].
3. Kononuchenko, V. (2002). Metodychni rekomendatsii shchodo provedennia doslidzhen z kartopleiu [Methodological recommendations for conducting research with potatoes]. Nemishaieve [in Ukrainian].
4. Antonenko, K., Duma, M., Kreicberg, V., Kunkulberga D. (2016). The influence of microelements selenium and cooper on the rye malt amylase activity and flour technological properties. Agronomy Research. № 14(2). R. 1261–1270 [in English].

Переглядів анотації: 30
Опубліковано
2024-04-01
Як цитувати
Гавій, В., і С. Приплавко. ОЦІНКА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ БУЛЬБ КАРТОПЛІ СОРТІВ РІЗНОЇ СТИГЛОСТІ. Наукові записки. Біологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3-4, Apr. 2024, pp 14-19, doi:10.31654/2786-8478-2023-BN-3-4-14-19.