ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  • Y. Bondarenko доктор педагогічних наук, професор кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики Ніжинського державного педагогічного університету мені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-0938-9588
Ключові слова: природнича компетентність, позасюжетні елементи (пейзажі), архетипна образність, проблема «людина й природа», стильові домінанти, дослідницька діяльність, творча діяльність, шляхи аналізу літературного твору

Анотація

Автор статті активізує проблему компетентнісного навчання на уроках української літератури. Зокрема, його увага зосереджена на природничій компетентності, її змісті, шляхах і способах формування. Він підкреслює особливу роль навчальної дисципліни «українська література» у вирішення поставленої проблеми. На відміну від таких наук, як фізика, біологія, хімія, географія, що покликані знайомим учнів із явищами, законами й закономірностями природного довкілля, література – це той предмет, який може ввести учнів у створений людиною світоглядний та художньо-естетичний простір, де одне з центральних місць займають образи природних реалій. Крім того, автор матеріалу накреслює основні способи формування природничої компетентності засобами художнього слова. У науковому матеріалі встановлено напрямки такої діяльності, розкрито комплекс заходів, можливих під час
організації літературно-дослідницької та літературно-творчої діяльності школярів. Сюди віднесено поглиблене опрацювання учнями позасюжетних елементів (пейзажів), виявлення особливостей мовно-художньої образності у відповідних описах, осягнення архетипної структури художнього мислення (більшість архетипів – образи природного походження), проблеми «людина і природа» на матеріалі багатьох літературних творів, стильових впливів та світоглядних орієнтирів вітчизняних письменників, які зумовлюють завдання, покладені на змальовані природні явища. Окреме місце виділено творчій діяльності школярів – виконанню різноманітних описів природи, роздумів над проблемами взаємодії людини і природи, виходячи із прочитаних літературних текстів. Автор наголошує при цьому на важливості використання основних шляхів аналізу художніх творів, елементів ейдетики та евристики, активізації творчих зусиль учнів.

Посилання

1. Braslavska, O. (2020). Komponentnyj sklad pryrodoznavshoji kompetentnosti osoblyvosti [The component composition of natural science competence of an individual]. Problemy pidgotovky suchasnogo vchytela – Problems of modern teacher training. Issue 1 (21), 2. P. 41–48 [in Ukrainian].
2. Legkyj, O. Osoblyvosti formuvanna kompetentnosti v galuzi pryrodnychyh nauk u ditej z porushennam zoru [Peculiarities of the formation of competence in the field of natural sciences in children with visual impairment]. URL: https://lib.iitta.gov.ua/718632/1/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%-9E%D0%9D%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%A1.pdf [in Ukrainian].
3. Manuhina, I.V. (2012). Zastosuvanna pryjomiv ejdetyky jak zasobu rozvytku asotziatyvno-obraznogo myslenna na urokah svitovoji literatury [Application of eidotechnique techniques as a means of developing associative and figurative thinking in lessons of world literature]. Pedagogichni nauky – Pedagogical sciences. Vol. 1, No 62, P. 122–127 [in Ukrainian].
4. Mishchenko, O.V. (2016). Metodyka vyvchenna pozasuzhetnyh elementiv epichnogo tvoru na urokah ukrajinskoji literatury v 10–11 klasah [Methods of studying non-plot elements of an epic work in Ukrainian literature lessons in grades 10–11]. Extended abstract of candidate s thesis. Mykolajiv [in Ukrainian].
5. Nezhyva, L. (2016). Teorija i praktyka vyvchenna literaturnyh napamiv ukrajinskogo pysmenstva v shkoli [Theory and practice of studying literary directions of Ukrainian writing at school]: monografija. Poltava: PNPU imeni V.G.Korolenka [in Ukrainian].
6. Neporozhna, L.V. (2018). Formuvanna pryrodnycho-naukovoji kompetentnosti starshoklasnykiv u protzesi navchanna fiztky [Formation of natural and scientific competence of high school students in the process of learning physics]. Kiyv: TOV «KONVI PRINT» [in Ukrainian].
7. Stepanuk, S.O. (2022). Formuvanna kluchovyh i chytatzkyh kompetentnostej na urokah zarubizhnoji literatury [Formation of key and reading competences in foreign literature lessons]. Pedagogichnyj poshuk – Pedagogical search. No 2, P. 75–77 [in Ukrainian].
8. Sytchenko, A. Literaturna osvita shkolariv u vyklykah kompetentnisnogo navchanna [Literary education of schoolchildren in challenges of competence training]. URL: https://od.kubg.edu.ua/index.php/)journal/article/download/687/590/1867 [in Ukrainian].
9. Jatzenko, T.O. (2018). Kompetentnisno orijentovana literaturna osvita v konteksti zavdan novoji ukrajinskoji shkoly [Competence-oriented literary education in the context of the tasks of the new Ukrainian school]. Naukovi zapysky – Proceedings. No 4, P. 43–45 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 56
Опубліковано
2023-10-12
Як цитувати
Bondarenko, Y. (2023). ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 26-36. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-2-26-36