ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ НА ПЛАТФОРМІ MOODLE

  • I. Lysenko кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-2549-5356
Ключові слова: дистанційне навчання, змішане навчання, проблемне навчання, система управління навчанням Moodle, електронний навчальний курс

Анотація

Сучасними освітніми технологіями, які в даний час активно розвиваються та вдосконалюються, є технології, що дозволяють забезпечувати дистанційне та змішане навчання. Визначальними чинниками, які сприяли такому ходу подій у світі в цілому та в Україні зокрема, є бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, карантинні обмеження пов язані з COVID-19 та необхідність створити безпечні умови навчання у воєнний та повоєнний час. У статті визначено проблему розробки якісних електронних курсів для забезпечення дистанційного та змішаного навчання. Коротко охарактеризовано сучасні освітні технології та зосереджено увагу на платформі дистанційного та змішаного навчання Moodle, яка є однією з найбільш популярних систем управління нав- чанням в Україні та світі, оскільки дозволяє створювати електронні курси, розміщувати навчальні матеріали та завдання, підтримувати зв язок із здобувачами незалежно від часу та їх місця знаходження, оцінювати роботи та вести журнал оцінювання. В роботі висвітлено основні функціональні можливості системи Moodle та вказано критерії, які вона задовольняє. Зосереджено увагу на проблемній-орієнтованості даної системи. Визначено ресурси та діяльності, які можуть бути використані викладачем при розробці курсу під час різних фаз проблемного навчання. Також на прикладі системи управління навчанням Moodle розглянуто можливі способи організаційної структури навчальних електронних курсів під час дистанційного та змішаного навчання. Основна увага зосереджена на двох форматах: тематичному (модульному) і тижневому. Визначено особливості створення та наповнення курсів для кожного з вищезгаданих форматі, переваги та недоліки даних форматів як для викладача, так і для студентів, а також особливості взаємодії користувачів в межах кожного з них. Читачі отримають рекомендації по налаштуванню курсу для тематичного та тижневого форматів і дізнаються, у яких ситуаціях їх доцільно використовувати та як підтримувати пізнавальну активність здобувачів освіти. Сформульовано перспективи подальших наукових пошуків щодо використання системи Moodle під час дистанційного та змішаного навчання.

Посилання

1. Bykov, V.Yu. (2005) Dystantsiina osvita: aktualnist, osoblyvosti i pryntsypy pobu-dovy, shliakhy rozvytku ta sfera zastosuvannia [Distance education: relevance, features and principles of construction, ways of development and scope of application]. Informatsiine zabezpechennia navchalno-vykhovnoho protsesu: innovatsiini zasoby i tekhnolohii – Information support of the educational process: innovative means and technologies. Kiyv: Atika [in Ukrainian].
2. Bykov, V.Yu., Kukharenko, V.M., Syrotenko, N.H., Rybalko, O.V & Bohachkov, Yu.M. (2008). Tekhnolohiia rozrobky dystantsiinoho kursu [Technology of distance course development].
Kyiv: Milenium [in Ukrainian].
3. Vladymyrska, Ye. Yu. (2006). Dystantsiine navchannia ta pedahohichni umovy, shcho zabezpechuiut yoho yakist [Distance learning and pedagogical conditions that ensure its quality].
Problemy osvity – Problems of education. Issue 43. P. 78–83 [in Ukrainian].
4. Ivaniuk, I. V., & Ovcharuk, O. V. (2021). Problems and needs of teachers in the organization of distance learning in Ukraine during quarantine caused by covid-19 pandemic: 2021 research results. Information Technologies and Learning Tools, 485(5), 29–41. https://doi.org/10.33407/itlt.v85i5.4669 [in English].
5. Bohachkov, Yu.M., Bykov, V.Iu., Pinchuk, O.P., Manako, A.F., Volnevych, O.I., Tsarenko, V.O., Ukhan, P.S. & Mushka, I.V. (2012). Orhanizatsiia seredovyshcha dystantsiinoho navchannia v serednikh zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [Organization of the distance learning environment in secondary general educational institutions]. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].
6. Shukevych, B. (2005). Shliakhy popovnennia terminosystemy z dystantsiinoho navchannia [Ways of replenishing the distance learning terminology system]. Ukrainska terminolohiia i suchasnist – Ukrainian terminology and modernity. Kyiv: KNEU. Issue VI. P. 437– 440 [in Ukrainian].
7. Bonk, C.J. & Graham, C.R. (2012). The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives. Local Designs. San Francisco: Pfeiffer [in English].
8. Weller, M. (2020). 25 Years of Ed Tech. AU Press [in English].
9. Garrison, D.R. & Vaughan, N.D. (2008). Blended learning in higher education: Framework, principles, and Guidelines. Jossey-Bass. [in English].
10. Horn, M.B., & Staker, H. (2014). Blended: Using disruptive innovation to improve schools. Jossey-Bass [in English].
11. Carman, J.M. (n.d.). Blended learning design – pbworks. http://blended2010.pbworks.com/f/Carman.pdf [in English].
12. Clark, R.E. (2012). Learning from media: Arguments, analysis, and evidence.
Information Age Publishing [in English].
13. Rossett, A. (2002). The ASTD e-learning Handbook: Best practices, strategies, and case studies for an emerging field. McGraw-Hill [in English].
14. Moodle – open-source learning platform. Moodle.org. (n.d.). https://moodle.org/
15. Tryus Yu.V., Herasymenko I.V. & Franchuk V.M. (2012). Systema elektronnoho navchannia VNZ na bazi MOODLE [The MOODLE-based e-learning system of higher education institutions]. Cherkasy: ChDTU [in Ukrainian].
16. Merrill , M.D. (2002). First principles of instruction. Educational Technology Research and Development, 50(3), 43–59. https://doi.org/10.1007/11423.1556-6501 [in English].

Переглядів анотації: 39
Опубліковано
2023-10-12
Як цитувати
Lysenko, I. (2023). ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ НА ПЛАТФОРМІ MOODLE. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 79-88. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-2-79-88