ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КЕРІВНИКА ЩОДО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШКОЛИ ПІДРУЧНИКАМИ

  • О. Elbrecht доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення видання навчальної літератури Державної наукової установи «Інститут Модернізації змісту освіти» https://orcid.org/0000-0003-0470-2408
Ключові слова: підвищення кваліфікації; керівні кадри; заклад загальної середньої освіти; система забезпечення підручниками; управління; управлінська кваліфіка- ція; формування компетентностей; варіативна дисципліна

Анотація

У статті розглянуто теоретико-праксеологічні основи розвитку професійних компетентностей керівних кадрів закладів загальної середньої освіти у системі підвищення кваліфікації. Обґрунтовано, що трансформаційні зміни в суспільстві зумовлюють переосмислення й розширення функцій управління закладом освіти і відповідно нові вимоги до підвищення кваліфікації керівних кадрів.
Особливу увагу акцентовано на питаннях управління системою забезпечення шкільної освіти навчальною літературою, які набувають в Україні важливого значення в контексті реформування освіти в умовах динамічних змін. Розкрито доцільність введення до змісту підвищення кваліфікації результатів наукових досліджень з проблем управління системою забезпечення підручниками.
У статті зазначено, що серед компетентностей стратегічного управління персоналом керівника можна виділити здатність до створення організаційно- педагогічних умов для безперервного професійного розвитку педагогічних працівників, здатність мотивувати і стимулювати персонал закладу освіти до професійного розвитку.
Доведено, що формуванню професійних компетентностей керівників щодо управління зазначеною системою сприяє збагачення змісту підвищення кваліфі- кації програмами варіативних дисциплін, що висвітлюють досвід зарубіжних колег. Як приклад наведено дисципліну «Сучасні тенденції в управлінні системою забезпечення підручниками загальної середньої освіти США», покликану забезпе- чити формування теоретичних знань і вдосконалення практичної підготовки керівників на основі ознайомлення слухачів курсів з досвідом американських колег.
Проаналізовано зміст програми навчальної дисципліни стосовно його сприяння формуванню професійних компетентностей керівника щодо управління систе- мою забезпечення підручниками. Показано переваги активних форм проведення занять і творчих завдань для слухачів.

Посилання

1. Avsheniuk A. Pidhotovka dyrektora shkoly do innovatsiinoi diialnosti u Velykii Brytanii [Training of school principals for innovative activities in Great Britain]. URL: https://osvita.ua/school/method/1297/ [in Ukrainian].
2. Vyklyk do dyrektora: shcho mozhut kerivnyky opornykh shkil [A challenge to the principal: what can leaders of support schools do]. URL: https://platfor.ma/topic/vyklyk-dyrektora- shho-mozhut-kerivnyky-opornyh-shkil/ [in Ukrainian].
3. Vorobiova, N.M. (2019). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti novopryznachenoho kerivnyka zakladu zahalnoi serednoi osvity v protsesi pidvyshchennia kvalifikatsii [Formation of the professional competence of the newly appointed head of the institution of general secondary education in the process of professional development.]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity – Problems of engineering and pedagogical education. No 65. P. 7–17. URL: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6290 [in Ukrainian].
4. Hladkova, V.M. & Lapshyna, M.I. Dyrektor shkoly yak lider zmin [The school principal as a leader of change]. P. 227–232. URL: pnpu.edu.ua http://dspace.pnpu.edu.ua›- bitstream›gladkova [in Ukrainian].
5. Kravchenko, H.Yu. Formuvannia upravlinskoi kompetentnosti kerivnyka navchalnoho zakladu v umovakh pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Formation of managerial competence of the head of the educational institution in the conditions of postgraduate pedagogical education]. URL: https://svitppt.com.ua/rizne/formuvannya-upravlinskoi-kompetentnosti- kerivnika-navchalnogo-zakladu-v-umovah-pislyadiplomnoi-pedagogichnoi-osviti.html (data zvernennia: 01.02.2023) [in Ukrainian].
6. Novi vymohy do kompetentnostei kerivnykiv shkil v Ukraini [New requirements for the competencies of school leaders in Ukraine]. (2018) / O.M. Otych, L.K. Zadorozhna, Z.V. Riabova, L.M. Olifira ta in.; za zah. red. O.M. Otych, L.K. O. de Fontana; NAPN Ukrainy, UVUPO, DVNZ «Un-t menedzh. osvity», KVZO «Odes. akad. neperv. osvity», KulturKontakt Avstriia. Kyiv [in Ukrainian].
7. Petrenko, L.M. (2012). Analiz kontseptsii rozvytku informatsiino-analitychnoi kompetentnosti kerivnykiv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Analysis of the concepts of development of informational and analytical competence of managers of vocational and technical educational institutions]. Profesiina osvita: problemy i perspektyvy – Professional education: problems and prospects. Kyiv; Simferopol. Issue 3. P. 21–26. [in Ukrainian].
8. (2004). Poza mezhamy mozhlyvoho: shkola yakoiu vona ye [Beyond the possible: school as it is] (M. Mosiienko (Ed.)). Kyiv: Shkilnyi svit [in Ukrainian].
9. (2018). Pro zatverdzhennia Typovoi osvitnoi prohramy orhanizatsii i provedennia pidvyshchennia kvalifikatsii kerivnykh kadriv zakladiv zahalnoi serednoi osvity vidpovidno do vymoh Kontseptsii "Nova ukrainska shkola" [On the approval of the Standard educational program of the organization and the improvement of the qualifications of management personnel of general secondary education institutions in accordance with the requirements of the "New Ukrainian School" Concept]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1392729-18#Text [in Ukrainian].
10. (2022). Pro zatverdzhennia Typovoi prohramy pidvyshchennia kvalifikatsii vchyteliv zakladiv zahalnoi serednoi osvity, yaki vprovadzhuiut novyi Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity [On the approval of the Standard program of professional development of teachers of general secondary education institutions implementing the new State standard of basic secondary education]. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/87557/ [in Ukrainian].
11. Pro zatverdzhennia profesiinoho standartu «Kerivnyk (dyrektor) zakladu zahalnoi serednoi osvity» [About the approval of the professional standard "Head (director) of a general secondary education institution"]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/22/- Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf [in Ukrainian].
12. Profesiinyi standart za profesiiamy «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel z pochatkovoi osvity (z dyplomom molodshoho spetsialista)» [Professional standard for the professions "Teacher of elementary classes of a general secondary education institution", "Teacher of a general secondary education institution", "Teacher of primary education (with junior specialist diploma)"].
URL: https://nus.org.ua›news›zat... (data zvernennia: 07.03.2023) [in Ukrainian].
13. (2020). Suchasni tendentsii v upravlinni systemoiu zabezpechennia pidruchnykamy zahalnoi serednoi osvity SShA prohrama navchalnoi vybirkovoi dystsypliny [Modern trends in the management of the system of providing textbooks for the general secondary education of the USA, the program of the educational selective discipline]. (O.M. Elbrekht (Ed.)). Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
14. Chernyshov, O. (2008). Profesiine zrostannia kerivnykiv shkil [Professional growth of school leaders]. URL: https://osvita.ua/school/method/1744/ [in Ukrainian].
15. Alsubaie, M.A. (2016). Curriculum development: Teacher involvement in curriculum development. Journal of Education and Practice, 7 (9), 106–107. Available: URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1095725.pdf [in English].
16. Elbrekht, O.M., Bakhov, I., Vukolova, K., & Kostenko, L.D. (2021). Preparing teachers in the professional development system for participation in textbook development in the USA.
Revista Tempos e Espaços em Educação, 14 (33), e169111. URL: http://dx.doi.org/10.20952/revtee.v14i33.16911 [in English].
17. Pears, D. (1988). A guide to planning and administrating government school projects.
With special emphasis on costreduction factors. Paris: UNESCO [in France].

Переглядів анотації: 32
Опубліковано
2023-10-12
Як цитувати
ElbrechtО. (2023). ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КЕРІВНИКА ЩОДО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШКОЛИ ПІДРУЧНИКАМИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 116-126. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-2-116-126