ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКО-СЦЕНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ХОРЕОГРАФІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

  • Yu. Rostovska кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-0910-117X
Ключові слова: фахівці хореографії, професійна підготовка, сценічно-виконавські уміння

Анотація

Зміни, що відбулися у різних сферах суспільного життя, призвели до значних зрушень у системі організації та функціонування вищої освіти. Це обумовило підвищення ролі і значення університетів як основних осередків науки і освіти, здатних підтримувати нерозривний зв язок між викладанням і дослідницькою діяльністю та забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів.
У статті зазначено, що українська педагогічна система перебуває на етапі кардинальних змін і характеризується інтегративними процесами по зближенню з освітніми системами країн зарубіжжя. Модернізація вітчизняної освіти та її входження в європейський простір висуває нові вимоги до підготовки фахівців.
Сьогодні важливим є не тільки об єм знань та практичних умінь, які отримуються випускниками закладів вищої освіти, а й формування в них вміння ними оперувати, зокрема в хореографічній освітній галузі.
Новітній етап розвитку мистецької освіти вимагає підготовки таких викладачів хореографії, які б поєднували у собі творчу індивідуальність та високий виконавський професіоналізм. Саме тому є актуальним пошук обґрунтованих, сучасних науково-методичних підходів до навчання та процесу їх професійного становлення, а саме дослідження особливостей формування виконавсько-сценічної майстерності хореографів під час фахової підготовки.
У статті висвітлено поняття «майстерність», «сценічно-виконавська май- стерність», «професійна майстерність хореографа».
Наголошено, що усвідомленням значущості хореографічного мистецтва у системі культури та освіти стало відкриття спеціальності «Хореографія» у закладах вищої освіти України, що викликало потребу в удосконаленні системи професійної підготовки майбутніх фахівців хореографії, здатних уміло поєднувати ґрунтовні професійні знання із сценічно-виконавськими та педагогічними навичками та вміннями; озброєних відповідним науковим та творчим доробком задля залучення дітей та юнацтва до багатства хореографічної культури.

Посилання

1. Bilous, V.P. (2010). Psykholohichni aspekty formuvannia vykonavskoi khudozhnoi maisternosti [Psychological aspects of the formation of performing artistic skill]. Chasopys Nats. muz. akadem. Ukrainy im. P. Chaikovskoho – Magazine of the National music academ. of Ukraine named after P. Tchaikovsky. Issue 1, P. 97–103. Kyiv [in Ukrainian].
2. Vetrynska, A. (2017). Innovatsii v suchasnii khoreohrafichnii profesiinii osviti [Innovations in modern choreographic professional education]. Muzychne mystetstvo v osvitolohichnomu dyskursi – Musical art in educational discourse. No 2, P. 59–61 [in Ukrainian].
3. Zahalna psykholohiia [General Psychology]. (2004). S.D. Maksymenka (Ed.). (2d ed.).
Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].
4. Povalii, T.L. (2014). Istoriia khoreohrafichnoho mystetstva [History of choreographic art]. Sumskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im. O. Makarenka – Sumy State Pedagogical University named after O. Makarenko [in Ukrainian].
5. Serdiuk, T.I. (2009). Formuvannia khudozhno-estetychnoho dosvidu maibutnikh uchyteliv khoreohrafii [Formation of artistic and aesthetic experience of future teachers of choreography]. Candidate s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
6. Ukrainskyi tlumachnyi slovnyk (2016). Busel V. (Ed.). Kyiv: Perun [in Ukrainian].
7. Chzhan, Siao. (2021). Narodnyi tanets yak osnova formuvannia profesiinoi maisternosti maibutnikh khoreohrafiv [Folk dance as a basis for the formation of professional skills of future choreographers]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk – Current issues of humanitarian sciences. Issue 35, Vol. 6, P. 14–18 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 20
Опубліковано
2023-10-12
Як цитувати
Rostovska, Y. (2023). ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКО-СЦЕНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ХОРЕОГРАФІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 142-147. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-2-142-147