НАУКОВІ РОДИНИ ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА РОСТОВСЬКОГО: ПРЕДСТАВНИКИ, ЗДОБУТКИ

  • O. Kavunnyk кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-3883-7909
Ключові слова: наукова родина, мистецькі родини, науково-педагогічна праця, мистецька освіта, родинно-сімейне виховання

Анотація

У статті визначено наукові родини професора О. Я. Ростовського (роки життя 1946–2016), вченого-педагога Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Акцентовано увагу на стані розробки дефініції «наукова родина».
Висвітлено її сутність, критерії в контексті причинно-наслідкового зв’язку життєвого шляху та праці науковця, висвітлено типи наукових родин. Наголошено на спільних та відмінних аспектах в дефініціях «наукова родина» й «наукова школа».
У статті також зауважено про потребу дослідження теми в контексті систематизації наявних праць, матеріалів для створення джерельної бази про досягнення науковців-дослідників мистецької освіти як важливої інформаційно-смислової складової галузей науки України. У контексті даної проблематики наведено приклади про визначення видів «наукових родин» вчених-музикознавців, культурологів з наукових закладів та закладів вищої освіти України. Розглянуто для ілюстрації стан розробки дефініції «мистецькі родини» в контексті всеукраїнських науково-практичних конференцій сьогодення.
Зазначено, що основу змістовно-смислової трактовки дефініції «наукова родина» складають родинно-сімейна спорідненість у спільному проживанні соціальної групи людей, під час якого формуються характер та особистісні якості.
Зроблено наукові прогнози на доцільності вивчення родин науковців-філологів, істориків Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Визначено та охарактеризовано родинно-сімейне виховання, наукові комунікації зі здобувачами, інновації послідовників О. Я. Ростовського як чинники дефініції «наукова родина». Проаналізовано здобутки його наступників у системному дослідженні проблематики сьогоденні мистецької освіти України. Сформульовано визначення дефініції «наукова родина» як життєтворчість на основі світоглядної єдності соціальних груп «батьки, діти», «дисертанти», «колеги-послідовники» для системного дослідженні спільної проблематики мистецької освіти України.

Посилання

1. Kavunnyk, O.A. (2018). Mystetsko-osvitni vymiry innovatsii profesora O.Ya.
Rostovskoho [Artistic and educational dimensions of innovations of Professor O. Ya. Rostovskyi].
Teoriia i metodyka mystetskoi osvity – Theory and method of art education. (Yu.F. Dvornyka, O. V. Koval (Ed.)). Issue. 2. P. 7–12. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia. [in Ukrainian].
2. Kavunnyk, O.A. (2020). Mystetsko-osvitni tradytsii ta innovatsii v navchalnomu protsesi studentiv-muzykantiv []. Teoriia i metodyka mystetskoi osvityi – Theory and method of art education. (Yu.F. Dvornyka, O. V. Koval (Ed.)). Nizhyn: NDU im. M. Hoholia. Vyp. 4. P. 39–44 [in Ukrainian].
3. Rostovska, O.V. (2021). Zhyttieva shkola profesora Oleksandra Yakovycha Rostovskoho.
Teoriia i metodyka mystetskoi osvityi – Theory and method of art education. (Yu.F. Dvornyka, O. V. Koval (Ed.)). Vyp. 5. P. 7–32. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
4. Rostovskyi, O.Ya. (2011). Teoriia i metodyka muzychnoi osvity [Theory and methodology of music education]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].
5. (2018). Teoriia i metodyka mystetskoi osvity [Theory and method of art education]. (Yu.F. Dvornyka, O.V. Koval (Ed.)). Issue 2. 214 p. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
6. Iotka, Ya.M. (2021). Zhyttievyi shliakh i naukovi zdobutky profesora Oleksandra Yakovycha Rostovskoho [The life path and scientific achievements of Professor Oleksandr Yakovych Rostovskyi]. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia – Scientific notes of NSU named after M. Gogol. No 3. P. 109–115 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 30
Опубліковано
2023-10-12
Як цитувати
Kavunnyk, O. (2023). НАУКОВІ РОДИНИ ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА РОСТОВСЬКОГО: ПРЕДСТАВНИКИ, ЗДОБУТКИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 167-172. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-2-167-172