РЕАЛІЗАЦІЯ НАСТУПНОСТІ У ФОРМУВАННІ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

  • С. І. Матвієнко кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0001-7591-1683
Ключові слова: простір, просторові уявлення, орієнтування у просторі, логіко-математичний розвиток, математична компетентність, наступність, державний стандарт освіти, дошкільна освіта, початкова освіта

Анотація

У статті розкрито особливості реалізації принципу наступності у такому напрямі математичного розвитку дитини, як формування уявлень простору та умінь орієнтуватися у ньому. Зазначено, що просторове орієнтування є складним механізмом, в основі якого лежать процеси сприймання та уявлення. Вказано, що у даному процесі беруть участь зоровий, слуховий і руховий аналізатори, розвиненість яких у комплексі із життєвими навичками дозволяють дитині відповідно до віку орієнтуватися у просторі. З опорою на аналіз наукових джерел репрезентовано чотири рівні у структурі просторових уявлень. Вказано, що саме з урахуванням такої структурованості визначається методика опанування уявлень про простір та формуються навички орієнтування в три- та двомірному просторі. Наголошено, що сприйняття простору має велике значення для життєвої практики, а для учня початкової школи це надає можливості опанування геометрії, географії, конструювання, занять рухом тощо. З аналізу державних Стандартів дошкільної та початкової освіти визначено, що в основі навчання математики у напрямі ознайомлення з простором реалізуються завдання, пов’язані із розміщенням предметів, орієнтування на площині та аркуші паперу, переміщеннях у просторі та ряд інших. Ускладнення роботи в початковій школі з орієнтування у просторі стосовно читання у складання схем, планів як моделей просторового розміщення зумовлює використання більш широкого кола спеціальних методів роботи. Підготовка до засвоєння майбутнім першокласником більш складних завдань просторового орієнтування має здійснюватися на вже етапі старшого дошкільного дитинства, що є аспектом забезпечення наступності. Проаналізовано ряд форм, методів, засобів, які характеризують сучасну практику дошкільної освіти у галузі логіко-математичного розвитку дітей та їхньої підготовки до засвоєння просторових уявлень та умінь у початковій школі.

Посилання

Referense
1. Bazovyi komponent doshkilnoi osvity (nova redaktsiia) (2021): nakaz MON Ukrainy № 33 vid 12.01 [Bazovyi komponent doshkilnoi osvity (nova redaktsiia): nakaz MON Ukrainy No 33 vid 12.01.2021 r.] URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-bazovogo-komponenta-- doshkilnoyi-osviti-derzhavnogo-standartu-doshkilnoyi-osviti-nova-redakciya [in Ukrainian].
2. Harmash, O.V. (2011). Dydaktychni umovy formuvannia prostorovykh uiavlen v uchniv pochatkovoi shkoly [Didactic conditions for the formation of spatial concepts in primary school students]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
3. Holota, N.M. (2014). Prostorovo-chasovi uiavlennia yak osnova zhyttievoi kompetentnosti dytyny doshkilnoho viku [Spatial-temporal representations as the basis of life competence of a preschool child]. Standarty doshkilnoi osvity: dyskurs nauky i praktyky – Standards of preschool education: discourse of science and practiceю. Kyiv [in Ukrainian].
4. Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity (2018): zatv. Postanovoiu Kab. Ministriv Ukrainy vid 21 liutoho. 2018 r. № 87 [State standard of primary education: approved. Resolution of the Kab. Of Ministers of Ukraine dated February 21, 2018. No. 87]. URL: https://www.kmu.- gov.ua/ua/npas/prozatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti [in Ukrainian].
5. Kovalenko, O.V. & Berezna, Yu.V. (2021). Dydaktychni ihry ta vpravy yak metody formuvannia prostorovykh uiavlen u ditei doshkilnoho viku [Didactic games and exercises as methods of forming spatial images in preschool children]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk – Current issues of humanitarian sciences. No 40 (2). P. 172–177. URL: https://elibrary.- kubg.edu.ua/id/eprint/37558 [in Ukrainian].
6. Kovalenko, O.V. & Berezna, Yu.V. (2021). Teoretychni osnovy formuvannia prostorovykh uiavlen u ditei doshkilnoho viku [Theoretical foundations of the formation of spatial concepts in preschool children]. Innovatsiina pedahohika – Innovative pedagogy. Issue 37. P. 341–344 [in Ukrainian].
7. Kolisnyk, O. & Kalinichenko, I. (2023). Osoblyvosti ta poslidovnist formuvannia prostorovykh uiavlen [Peculiarities and sequence of formation of spatial images]. Nauka i molod – 2023: priorytetni napriamy hlobalizatsiinykh zmin – Science and youth – 2023: priority directions of globalization changes. Kyiv. Issue 8. P. 149–151 [in Ukrainian].
8. Kryvosheia, T.M. (2013). Rozvytok u ditei doshkilnoho viku uminnia oriientuvatysia u prostori [Development of the ability to navigate in space in preschool children]. Aktualni problem doshkilnoi ta pochatkovoi osvity v konteksti yevropeiskykh osvitnikh stratehii – Actual problems of preschool and primary education in the context of European educational strategies. Vinnytsia: VDPU im. M. Kotsiubynskoho [in Ukrainian].
9. Kryvosheia, T.M., Vlasiuk, A.V. & Zhuchkova, A.O. (2022). Osvitni sytuatsii yak zasoby formuvannia u ditei starshoho doshkilnoho viku uminnia oriientuvatysia u prostori [Educational situations as means of forming the ability to orientate in space in children of older preschool age]. The 7th International scientific and practical conference «Science, innovations and education: problems and prospects». CPN Publishing Group, Tokyo, Japan [in Ukrainian].
10. Matvienko, S.I. (2023). Hra yak zasib zabezpechennia nastupnosti u formuvanni lohiko-matematychnoi kompetentnosti starshykh doshkilnykiv i uchniv pershoho klasu NUSh [The game as a means of ensuring continuity in the formation of logico-mathematical competence of older preschoolers and students of the first grade of NUS]. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia – Scientific notes of NSU named after M. Gogol. No 1. P. 54–62. [in Ukrainian].
11. Matvienko, S.I. (2023). Peredshkilna osvita: teoriia ta praktyka [Preschool education: theory and practice]. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
12. Miskova, N.M., Balanovych, T.V. (2021). Formuvannia prostorovykh uiavlen ditei doshkilnoho viku na zaniattiakh matematyky v suchasnykh umovakh [The formation of spatial representations of preschool children in mathematics classes in modern conditions]. Modern aspects of science and practice. URL: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/11/- MODERNASPECTS-OF-SCIENCE-AND-PRACTICE.pdf#page=385 [in Ukrainian].
13. Museiibova, T. (1970). Henezys vidobrazhennia prostoru i prostorovoi oriientatsii u ditei doshkilnoho viku [The genesis of space mapping and spatial orientation in preschool children]. Doshkilne vykhovannia – Preschool education. No 3. P. 36–41 [in Ukrainian].
14. Panchenko, V.O. (2013). Formuvannia prostorovykh uiavlen u molodshykh shkoliariv na urokakh matematyky [Formation of spatial concepts in junior high school students in mathematics lessons]. Visnyk NPU im. M. Drahomanova – Bulletin of the NPU named after M. Drahomanova. Issue 115. P. 181–187 [in Ukrainian].
15. Sakhno, A.M. (2019). Formuvannia prostorovykh uiavlen u ditei doshkilnoho viku [Formation of spatial concepts in junior high school students in mathematics lessons]. Cherkasy. 87 p. URL: http://eprints.cdu.edu.ua/4096/1/sahno.pdf. [in Ukrainian].
16. Stepanova, T.M. (2015). Navchaiemo matematyky: formuvannia elementarnykh matematychnykh uiavlen u ditei starshoho doshkilnoho viku [Teaching mathematics: the formation of elementary mathematical concepts in older preschool children]. Kyiv: Geneza [in Ukrainian].
17. Tatarynova, S.O. (2008). Formuvannia lohiko-matematychnykh poniat u starshykh doshkilnykiv u protsesi piznavalnoi diialnosti [The formation of logical and mathematical concepts in older preschoolers in the process of cognitive activity]. Candidate’s thesis. Melitopol [in Ukrainian].
18. Shulha, H. (2013). Formuvannia prostorovykh uiavlen u ditei starshoho doshkilnoho viku [The formation of spatial ideas in children of older preschool age]. Aktualni problemy doshkilnoi ta pochatkovoi osvity v konteksti yevropeiskykh osvitnikh stratehii – Actual problems of preschool and primary education in the context of European educational strategies. Vinnytsia: VDPU im. M. Kotsiubynskoho. Issue 2. P. 174–176 [in Ukrainian].
19. Shcherbakova, K.Y. (2011). Metodyka formuvannia elementiv matematyky u doshkilnykiv [The method of forming elements of mathematics in preschoolers]. Kyiv: Vyd-vo Yevropeiskoho universytetu [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 33
Опубліковано
2024-03-28
Як цитувати
Матвієнко, С. (2024). РЕАЛІЗАЦІЯ НАСТУПНОСТІ У ФОРМУВАННІ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 29-36. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-4-29-36