МЕТОДИКА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ВИХОВАТЕЛЯ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З НЕПОВНИХ СІМЕЙ

  • Н. П. Пихтіна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0001-6684-436X
Ключові слова: педагогічне спілкування, стилі спілкування, конструктивні стилі педагогічного спілкування, неповні сім’ї, дошкільники з неповних сімей

Анотація

У статті окреслене й теоретично обґрунтоване існування соціально-проблемної категорії дітей з неповних сімей. Визначені головні форми сімейної дезорганізації у неповних сім’ях: неповна сімейна група, незаконнонародженість; розпад сім’ї через залишення сім’ї одного з батьків; смерть одного з подружжя, ув’язнення; фізична патологія: хвороби, розумова відсталість дітей. Окреслені основні проблем неповних сімей: проблеми економічного характеру, ускладнення психологічного становлення особистості, складнощі одного з батьків реалізовувати усі аспекти виховання дитини. Узагальнені наукові висновки психолого-педагогічних досліджень проблеми спілкування, представлені зв’язки форм і засобів спілкування дитини дошкільного віку з дорослими. Обґрунтовано вирішальний вплив форм спілкування на становлення провідних видів діяльності дитини у дошкільному віці; акцентується увага на спілкуванні як важливій спонукальній силі психічного розвитку дитини. Доведено, що особистісні якості дитини, що відбивають досвід її спілкування і ступінь розвиненості комунікативно-мовленнєвої сфери, проектують актуально значущі у житті дитини рис характеру, які складають її соціальну компетентність, інтелектуальну активність у взаємодії зі світом, визначають комунікативна спрямованість та готовність до взаємодії на основі ціннісних орієнтацій і досвіду міжособистісної взаємодії. Проаналізовані теоретичні аспекти педагогічного спілкування вихователя ЗДО з дітьми дошкільного віку з неповних сімей. Обґрунтована доцільність використання конструктивних стилів спілкування у професійній діяльності вихователя, зокрема, у стосунках з дітьми з таких родин. Окреслені, проаналізовані і практично вивчені педагогічні умови використання вихователем ЗДО конструктивних стилів спілкування у роботі з дітьми дошкільного віку з неповних сімей, а саме: психотехніка та педагогічна техніка вихователя, вербальна і невербальна експресія педагога, його культура саморегуляції власним психофізичним самопочуттям. Здійснений аналіз особливостей використання вихователем конструктивних стилів педагогічного спілкування з вказаною цільовою групою дошкільників.

Посилання

References
1. Zahorodnia, L.P. & Titarenko, S.A. (2010). Pedahohichna maisternist vykhovatelia doshkilnoho navchalnoho zakladu [Pedagogical skill of a preschool teacher]. Sumy [in Ukrainian].
2. Pykhtina, N.P. (2012). Osnovy pedahohichnoi tekhniky [Basics of pedagogical technique]. Nizhyn: Vyd-vo NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
3. Pykhtina, N.P. & Tukach, I.I. (2016). Osnovy pedahohichnoi tekhniky: khrestomatiia do kursu [Basics of pedagogical technique] Nizhyn: Vyd-vo NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
4. Pykhtina, N.P. (2016). Treninh komunikatyvnoi kompetentnosti vykladacha [Training of teacher's communicative competence]. Nizhyn: Vyd-vo NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
5. Pykhtina, N.P. (2023). Profesiino-komunikatyvna kompetentnist kerivnyka zakladu doshkilnoi osvity [Professional and communicative competence of the head of a preschool education institution]. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
6. (2008). Pedahohichna maisternist [Pedagogical skill]. (I.A. Ziaziuna (Eds.)). (3d. ed.). Kyiv: SPD Bohdahova A.M. [in Ukrainian].
7. Prykhodko, V.M. (2006). Pidhotovka maibutnikh pedahohiv do preventyvnoho vykhovannia ditei iz neblahopoluchnykh simei [Preparation of future teachers for preventive education of children from disadvantaged families]. Zaporizhzhia: Premier [in Ukrainian].
8. (2007). Maisternist pedahohichnoho spilkuvannia u profesiino oriientovanykh sytuatsiiakh [Mastery of pedagogical communication in professionally oriented situations]. (Antrushchenko T.V., Osavaliuk O.A., Shevchuk M.O. (Ed.)). Nizhyn: Vyd-vo NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 28
Опубліковано
2024-03-28
Як цитувати
Пихтіна, Н. (2024). МЕТОДИКА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ВИХОВАТЕЛЯ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З НЕПОВНИХ СІМЕЙ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 44-57. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-4-44-57