ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

  • С. Р. Хлєбік кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-8272-1252
Ключові слова: підліток, життєва перспектива, життєва стратегія, життєві цілі, життєві плани

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена загостренням соціокультурних проблем у сучасному суспільстві, що вимагає підвищення уваги до питань соціального становлення дітей та молоді, побудови ними позитивної життєвої перспективи. В умовах відкритої агресії рф, вирішення проблеми вимагає її детального вивчення. Тому, метою дослідження є розглянути особливості становлення життєвої перспективи у підлітковому віці та обгрунтувати шляхи її оптимізації в роботі соціального педагога закладу освіти. В представлених матеріалах розглянуто життєву перспективу як один із способів усвідомленого, відносно структурованого освоєння особистістю свого майбутнього. Важливою особливістю становлення життєвої перспективи є її спрямування на можливість передбачення та запобіганням різним викликам і ризикам, що можуть нести загрозу для особистості, її фізичному існуванню або соціальним інтересам. До таких викликів належать значущі для людини події, які можуть вплинути на розвиток життєвих подій і змінити їх хід в негативному для людини напрямку. про майбутнє та можливу життєву перспективу тісно пов’язані з віковими особливостями розвитку людини. Особливо це стосується дітей підліткового віку. З кожним роком дорослішання дитини, майбутнє все більше стає частиною її свідомості, включається в неї, що знаходить своє втілення в усвідомленні не тільки подій теперішнього часу, але й майбутнього. Керований соціальним педагогом механізм структурування цілей (а тим самим і свого майбутнього у часі і просторі), розширення його змісту тощо. Теоретично і методично обгрунтована організація роботи з дітьми підліткового віку дозволяє запобігти негативних наслідків невдалих спроб підлітків спланувати свою життєву перспективу, якщо її побудова відбувається без урахування об’єктивних правил і закономірностей, які супроводжують процес. На це спрямована робота соціального педагога закладу освіти щодо розробки сценаріїв семінарів та тренінгів з навчання молоді планувати свій життєвий шлях, кар’єру. Теоретична важливість проведеної роботи: в статті представлено наукові підходи у вивченні теоретичних засад становлення життєвої перспективи у дітей підліткового віку Практичне значення роботи – матеріали наукової статті можуть бути використані в практичній діяльності соціальних педагогів закладів освіти, інших установах і організація орієнтованих на соціальне виховання дітей та молоді.

Посилання

References
1. Kukhta, M.P. (2018). Zhyttyevi perspektyvy osobystosti v strukturi sotsialʹnoho potentsialu: problemno-podiyevyy pidkhid [Life prospects of an individual in the structure of social potential: a problem-event approach]. Ukrayinsʹkyy sotsium – Ukrainian society. No 2 (65). P 83– 11 [in Ukrainian].
2. Lytovchenko, O.V. (2013). Prychyny i spetsyfika vidkhylenʹu sotsialʹnomu rozvytku i povedintsi pidlitkiv, starshoklasnykiv [Causes and specificity of deviations in the social development and behavior of teenagers, high school students]. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannya ditey ta uchnivsʹkoyi molodi – Theoretical and methodological problems of raising children and school youth. No 17(1). S. 409–418 [in Ukrainian].
3. Lytovchenko, O.V. (2013). Sotsialʹno-pedahohichne zabezpechennya sotsialʹnoho stanovlennya osobystosti u pozashkilʹnykh navchalʹnykh zakladakh: ponyatiyno-katehorialʹnyy aparat doslidzhennya [Socio-pedagogical support of the social formation of the personality in extra-curricular educational institutions: conceptual and categorical apparatus of the study]. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannya ditey ta uchnivsʹkoyi molodi – Theoretical and methodological problems of raising children and school youth. Issue 16. Vol. 1 (16). P. 157–164 [in Ukrainian].
4. Martynyuk, I.O., Kukhta, M.P. (2014). Spetsyfika pobudovy zhyttyevykh stratehiy i perspektyv predstavnykamy riznykh vikovykh hrup [The specifics of building life strategies and perspectives by representatives of different age groups. Visnyk Natsionalʹnoho aviatsiynoho universytetu – Bulletin of the National Aviation University. No 1. P. 34–40 [in Ukrainian].
5. Reva, M.M. (2015). Osoblyvosti zhyttyevoyi perspektyvy u pidlitkovomu ta yunatsʹkomu vitsi [Peculiarities of life perspective in adolescence and youth]. Psykholohiya i osobystist – Psychology and personality. No 2 (8). Issue 1. P. 126–139. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/- bitstream/123456789/8019/1/45.pdf [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 21
Опубліковано
2024-03-28
Як цитувати
Хлєбік, С. (2024). ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 58-63. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-4-58-63