ЗМІСТ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

  • В. Ф. Черкасов доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу науково-методичної роботи та професійної підготовки працівників закладів сфери культури, Комунальний заклад вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради https://orcid.org/0000-0001-9112-3468
Ключові слова: зміст, форми, організація виховної роботи, заклади середньої освіти, Велика Британія

Анотація

У статті узагальнено зміст та форми організації виховної роботи в закладах середньої освіти Великої Британії. Доведено, що Уряд Великої Британії постійно піклується про духовний імідж нації, створення інтелектуального потенціалу держави. За такого підходу ми свідомо зосередили увагу на змісті та формах організації виховної роботи засобами музичного мистецтва, які спрямовані на особистісно-орієнтоване та художньо-естетичне виховання молоді. Якісна музична освіта має залучати і надихати учнів на позитивні вчинки, розвивати любов до музики і їх талант, а також підвищувати впевненість у собі, креативність і почуття гідності. Вивчення дітьми молодшого шкільного віку предметів художньо-естетичного циклу, з-поміж яких чільне місце займають «Музики» та «Мистецтво», спрямовано на всебічний гармонійний розвиток дитини. Доведено, що Міністерство культури і Міністерство освіти Великої Британії розробляє спільні проєкти спрямовані на популяризацію культурно-мистецького життя і залучення дітей до національних та європейських культурних цінностей. Доведено, що 2012 року у Великій Британії було затверджено Національний план музичної освіти до 2020 року, відповідно до якого передбачено гнучкий шаблон здобуття якісної музичної освіти протягом всього періоду навчання у школі. Планом передбачено надання однакових можливостей щодо навчання музики для всіх учнів, незалежно від раси, статі, міста проживання, рівня їхнього музичного розвитку, доходів батьків. Керівники кожної школи мають вирішувати, як і чим наповнити навчальні програми для виконання статутних програм навчання музики, які визначають те, чого навчатися. Міністерство освіти і кваліфікацій гарантує надання всебічної методичної допомоги шкільним вчителям в організації інструментального та вокального виховання. Передусім визначаємо, що Національним планом музичної освіти до 2020 року передбачено рефор[1]мування системи освіти відповідно до вимог глобалізації освітнього простору, розвитку соціального партнерства між державним та приватним сектором. Крім того, розробляються та затверджуються стандарти забезпечення освітніх послуг, активно запроваджуються інноваційні технології навчання, збільшується міжнародний обмін та стажування фахівців різних галузей за кордоном, відбувається об’єднання усіх соціальних інститутів для досягнення високих освітніх стандартів.

Посилання

References
1. L. Masol. (2001). Foreign musical and pedagogical systems: concepts // L. Masol. Pedagogical dictionary. Kiyv: Pedagogical thought [in Ukrainian].
2. National curriculum in England: music programs of study Educational portal. URL: https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-music programmes-of-study/national-curriculum-in-england-music-programmes-of-study [in Ukrainian].
3. Yarmak I. Art education in the primary school of the European Union: trends. Comparative pedagogical studies No. 6(20), 2014. P. 122–131 [in Ukrainian].
4. Arts and Cultural Education at School in Europe. Slovakia 2007/08 [in English].
5. Arts and Cultural Education at School in Europe file:///C:/Users/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9/ Downloads/2009_Arts_and_Cultural_Ed_at_School_in_Europe.pdf [in English].
6. Focus S. W. Irish Traditional Music. London: Routledge. 2009. 312 p. [in English].
7. URL:https://www.st-georges.lu/page.cfm?p=545 [in English].

Переглядів анотації: 20
Опубліковано
2024-03-28
Як цитувати
Черкасов, В. (2024). ЗМІСТ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 91-98. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-4-91-98