Критеріально-рівнева характеристика сформованості соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників

  • Oleh Lisovets кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: оцінювання, критерії, рівні

Анотація

У статті розглядається актуальна проблема розробки методичного інструментарію для оцінювання сформованості соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах університетської освіти. Визначено критерії оцінювання соціально-правової компетентності і подано їх характеристику за окремими показниками. До основних критеріїв віднесено: критерій соціально-правової спрямованості, критерій соціально-правової інформованості, критерій соціально-правової активності, критерій соціально-правової самооцінки. Конкретизація основних показників кожного з критеріїв робить можливим відстеження динаміки сформованості у студента соціально-правової компетентності відносно її базових структурних компонентів (мотиваційно-ціннісного, когнітивного, функціонально-діяльнісного, рефлексивно-оцінного). Ступінь розвитку того чи іншого показника характеризує рівень сформованості соціально-правової компетентності, визначення якого є важливою складовою діагностичної стадії наукового дослідження. Виділено такі рівні соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників: низький, середній,
достатній, високий. Представлений комплекс критеріїв, показників і рівнів сформованості соціально-правової компетентності майбутнього соціального працівника є необхідною умовою і вихідним етапом в організації процесу діагностики сформованості даної складової професійної компетентності.

Посилання

1. Volokh T. S. Razvytye sotsyalno-pravovoi kompetentnosty budushcheho uchytelia: na materyale pedahohycheskykh dystsyplyn : dyss. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.08 / Volokh Tamara Serheevna. – Omsk, 2006. – 182 s.
2. Druzhylov S. A. Obuchenye y stadyy professyonalnoi kompetentnosty / S. A. Druzhylov // Neprerynoe obrazovanye kak uslovye razvytyia tvorcheskoi lychnosty : sb. po materyalam Festyvalia pedahohycheskoho tvorchestva, 28–29 avh. 2000 h. – Novokuznetsk : YPK, 2001. – S. 32–33.
3. Kichuk Ya. V. Teoretychni i metodychni zasady formuvannia pravovoi kompetentnosti maibutnoho sotsialnoho pedahoha v umovakh universytetskoi pedahohichnoi osvity : dys. ...
d-ra ped. nauk : spets. 13.00.04 / Kichuk Ya. V. ; DZ "Pivdennoukrainskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni K. D. Ushynskoho". – Odesa, 2010. – 375 s.
4. Korotun A. V. Pravovaia kompetentsyia sotsyalnoho pedahoha: teoryia y praktyka formyrovanyia v vuze : monohrafyia / A. V. Korotun ; M-vo obrazovanyia y nauky RF, Federalnoe hos. biudzhetnoe obrazovatelnoe uchrezhdenye vыssh. prof. obrazovanyia "Uralskyi hos. ped. un-t", Yn-t sotsyalnoho obrazovanyia. – Ekaterynburh : Azhur, 2014. – 210 s.
5. Permiakov O. E. Dyahnostyka formyrovanyia professyonalnыkh kompetentsyi : monohrafyia / O. E. Permiakov, S. V. Menkova. – M. : FYRO, 2010. – 114 s.
6. Priazhnykov N. S. Psykholohycheskyi smysl truda : ucheb. posob. / N. S. Priazhnykov. – M. : Ynstytut praktycheskoi psykholohyy ; Voronezh : NPO "MODEK", 1997. – 352 s.
7. Semenov A. K. Osnovy menedzhmenta : uchebnyk / A. K. Semenov, V. Y. Nabokov. – 7-e yzd., pererab. y dop. – M. : Yzdatelsko-torhovaia korporatsyia "Dashkov y K°", 2010. – 6s.

Переглядів анотації: 86
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Lisovets, O. (2018). Критеріально-рівнева характеристика сформованості соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 40-45. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-2-40-45