Державна політика у сфері підготовки фахівців для роботи у селі на прикладі вчителя-логопеда закладу дошкільної освіти

  • Hanna Mytsyk аспірантка Запорізького національного універ- ситету, асистент кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського держав- ного педагогічного університету
Ключові слова: село, корекційно-розвивальна допомога, діти з порушеннями мовлення

Анотація

У статті розкриваються проблеми кадрового забезпечення закладів дошкільної освіти села, проаналізовано сучасний стан політики держави в сфері підготовки вузькофахових фахівців для роботи на селі на прикладі вчителя-логопеда, визначено основні чинники низької ефективності освітнього кадрового потенціалу в сільській місцевості. Акцентується увага на тому, що село продовжує залишатись мало привабливим для молодих фахівців, простежується їх неготовність до професійної діяльності в реаліях сучасного українського села. Робляться висновки про необхідність внесення змін у зміст професійної підготовки логопедів, узагальнення досвіду надання логопедичної допомоги у селі і розробки технологічної моделі підготовки логопедів для сільської місцевості, формування професійних компетентностей щодо місця діяльності, що дозволяють створювати умови для корекційно-розвиткової роботи на рівні дошкільного навчального закладу з дітьми, що мають вади мовлення. Одним з ключових напрямків удосконалення змісту професійної підготовки логопедичних кадрів вбачаємо в модернізації змісту освітніх програм професійної підготовки логопедів, введення навчальних дисциплін, метою яких є формування у студентів готовності до роботи за фахом в сільській місцевості на рівні закладу дошкільної освіти, визначення змісту таких навчальних дисциплін та навчально-методичному їх забезпеченні.

Посилання

1. Artemova L. V. Istoriia pedahohiky Ukrainy : pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv / L. V. Artemova. – K. : Lybid, 2006. – 424 s.
2. Ermolaev V. A. Budet zhyt shkola budet zhyt selo / V. A. Ermolaev // Narodnoe obrazovanye. – 1991. – № 8. – S. 14–19.
3. Pinchuk Yu. V. Systema profesiinoi kompetentnosti vchytelia-lohopeda : dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.03 / Pinchuk Yu. V. – K., 2005. – 220 s.
4. Potapenko O. M. Teoriia i praktyka pidhotovky lohopedychnykh kadriv v Ukraini (druha polovyna XX stolittia) : dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.03 / Potapenko O. M. –K., 2010. – 183 s.

Переглядів анотації: 56
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Mytsyk, H. (2018). Державна політика у сфері підготовки фахівців для роботи у селі на прикладі вчителя-логопеда закладу дошкільної освіти. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 46-52. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-2-46-52