Діагностика стану сформованості професійної відповідальності у майбутніх менеджерів

  • Yuliia Novhorodska кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: професійна відповідальність, менеджер освітньої організації, критерій

Анотація

У статті розглянуто питання використання комплексу діагностичних процедур із метою з’ясування сформованості професійної відповідальності майбутніх менеджерів. Доведено, що професійна відповідальність майбутніх фахівців полягає в готовності діяти на основі усвідомлення своїх обов’язків перед суспільством, емоційного сприйняття їх та здатності передбачати наслідки своєї поведінки, відповідати за них з урахуванням суспільної оцінки цих наслідків. Здійснено аналіз наукових підходів до розробки критеріїв та показників сформованості професійної відповідальності. Акцентовано увагу на визначенні критеріїв та показників, за допомогою яких можна діагностувати рівні сформованості професійної відповідальності у майбутніх менеджерів освітніх організацій. Основними критеріями визначено когнітивний, цілемотиваційний, операційно-діяльнісний. Схарактеризовано зміст високого, достатнього, середнього та низького рівнів сформованості професійної відповідальності у майбутніх менеджерів. Проаналізовані показники, критерії та рівні дадуть змогу визначити сучасний стан та передбачити динаміку формування професійної
відповідальності фахівців.

Посилання

1. Orlov A. O. Formuvannia profesiinoi vidpovidalnosti maibutnikh menedzheriv : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 / Orlov A. O. ; Natsionalnyi aviatsiinyi universytet. – K., 2009. – 20 s.

Переглядів анотації: 93
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Novhorodska, Y. (2018). Діагностика стану сформованості професійної відповідальності у майбутніх менеджерів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 53-59. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-2-53-59