Гуманізація управління загальноосвітнім навчальним закладом як основна мета розвитку особистості

  • Nina Padun кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • Yuliia Daruha магістрантка 2 курсу факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: гуманізація, гуманістична спрямованість, управління

Анотація

У статті досліджується проблема гуманізації управління загальноосвітнім навчальним закладом. Важливості набуває проблема дослідження умов для формування особистості, яка має високий рівень особистісних якостей: творчої активності, відповідальності, керується у своїй діяльності та поведінці гуманістичними цінностями.
У зв’язку з цим соціальні та педагогічні проблеми гуманізації управління загальноосвітнім навчальним закладом вимагають більшої уваги в українському суспільстві серед дослідників, педагогів, громадських діячів, що допомогло б удосконалити систему гуманістичних поглядів у галузі управління. Окрім зазначеного, в статті показано, що зміна способу, змісту праці, науково-технічний прогрес сучасного суспільства визначають потребу, основні критерії та принципи гуманізації управління загальноосвітнім навчальним закладом. Досліджено, що визначені критерії знаходять відображення і відповідають п’ятьом рівням сформованості оптимальності управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх закладах, а саме: вищий, високий, середній, низький та елементарний. Управління загальноосвітнім навчальним закладом понад усе потребує гуманістичного підходу в діяльності директора школи. Прагнення бачити позитивне в кожній людині є основою гуманістичної спрямованості управління
загальноосвітнім навчальним закладом.

Посилання

1. Andrushchenko V. Osvita maie plekaty dukhovnist / V. Andrushchenko // Nauk. chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Ser. 7 "Relihiieznavstvo. Kulturolohiia. Filosofiia". – 2007. –
Vyp. 11 (24). – S. 3–7.
2. Ball H. O. Dialohichni universalii suchasnoho humanizmu / H. O. Ball // Humanitarni nauky. – 2001. – № 1. – S. 4–5.
3. Vozniuk L. V. Novi pidkhody do upravlinnia suchasnoiu shkoloiu: naukovo-teoretychnyi aspekt / L. V. Vozniuk // Osvita na Luhanshchyni. – 2005. – № 2. – S. 27–31.
4. Demchuk V. S. Osnovy osvitnoho menedzhmentu / V. S. Demchuk. – K. : Lenvit, 2007. – S. 7–35.
5. Zakon Ukrainy "Pro osvitu" vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII.
6. Kukharchukiv Yu. P. Psykholohichnyi zmist profesiinoho stanovlennia liudyny / Yu. P. Kukharchukiv. – M. : Vyd-vo URAO, 2002. – 160 s.

Переглядів анотації: 58
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Padun, N., & Daruha, Y. (2018). Гуманізація управління загальноосвітнім навчальним закладом як основна мета розвитку особистості. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 60-64. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-2-60-64