Критерії, показники та рівні формування професійної компетентності майбутніх вчителів

  • Maryna Shevchuk кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: професійна компетентність, компетентнісний підхід, рівень професійної компетентності майбутніх вчителів

Анотація

У статті автор зазначає, що у світлі модернізації освіти України підготовка нової генерації педагогічних кваліфікованих кадрів має здійснюватися на засадах
компетентнісного підходу. Відповідно рівень сформованості професійної компетентності вчителя залежить від ефективності навчального процесу у вищих закладах освіти. Автор визначає компоненти структури професійної компетентності майбутніх вчителів: прогностичну компетентність, компетентність пізнавальної самостійності, компетентність творчої діяльності, компетентність сфери пошуково-дослідницької діяльності, рефлексивну компетентність. Єдність цих компонентів визначає перспективи постійного професійного зростання сучасного вчителя і створює умови підвищення результативності його педагогічної діяльності. Вирішення проблеми оволодіння вчителем професійною компетентністю пов’язане з необхідністю розробки критеріїв, які представлені у статті: сформованість прогностичних умінь, наявність пізнавальної самостійності, міра творчої спрямованості, ступінь підготовки до пошуково-дослідної діяльності, рівень рефлексивної діяльності. Критерії та розроблені до них показники є вихідними для виявлення рівня сформованості професійної компетентності майбутніх вчителів: елементарної професійної підготовки, професійної грамотності, професійної досконалості, професійної компетентності. Представлені результати можуть стати основою проведення експериментальних досліджень з визначення сучасного стану формування професійної компетентності майбутніх вчителів.

Посилання

1. Andrushchenko V. P. Modernizatsiia pedahohichnoi osvity Ukrainy v konteksti Bolonskoho protsesu / V. P. Andrushchenko // Vyshcha osvita Ukrainy. – 2004. – № 1. – S. 5–9.
2. Kodliuk Ya. P. Kompetentnisnyi pidkhid u pidhotovtsi maibutnikh pedahohiv yak priorytet modernizatsii vyshchoi osvity Ukrainy / Ya. O. Kodliuk // Profesiini kompetentsii ta
kompetentnosti vchytelia : materialy rehion. nauk.-prakt. seminaru. – Ternopil, 2006. – S. 10–13.
3. Pydkasystyi P. Y. Samostoiatelnaia poznavatelnaia deiatelnost shkolnykov v obuchenyy : teoretyko-eksperymentalnoe yssledovanye / P. Y. Pydkasystyi. – M. : Pedahohyka, 1980. – 240s.
4. Tetiunyna E. D. Nauchno-teoretycheskaia kompetentnost uchytelia y ee vlyianye na kharakter rezultatov obuchenyia : dyss. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 / Tetiunyna E. D. ;
Sankt-Peterburh. hos. un-t ped. mast. – SPb., 1999. – 224 s.
5. Shamova T. Y. Aktyvyzatsyia uchenyia shkolnykov / T. Y. Shamova. – M. : Pedahohyka, 1982. – 208 s.
6. Wallace M. Training foreign language teachers: A reflective approach / M. Wallace. – Cambridge, England : Cambridge University Press, 1991. – 10 r.

Переглядів анотації: 75
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Shevchuk, M. (2018). Критерії, показники та рівні формування професійної компетентності майбутніх вчителів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 74-79. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-2-74-79