Змішане навчання як нова форма організації мовної підготовки іноземних студентів-нефілологів

  • Larysa Bidenko кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету
  • Hanna Kyselova старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету
Ключові слова: українська мова як іноземна, теорія та методика викладання, інновації в навчанні

Анотація

У статті розглянуто та теоретично обґрунтовано використання нових форм навчання, зокрема змішаного навчання, в системі вищої школи. Є кілька визначень концепції "Blended Learning". По-перше, це може розглядатися як поєднання інноваційних технологій та традиційного навчання в класі на основі гнучкого підходу до навчання, який враховує переваги навчання та контролю завдань у мережі, а також використовує інші методи, які можуть покращити результати навчання та зберегти час. По-друге, Blended Learning – це поєднання навчання шляхом особистого навчання та навчання в одному навчальному середовищі. По-третє, під терміном "змішане навчання" ми також розуміємо мовний курс, який поєднує навчання з особистим спілкуванням з належним використанням нових технологій. У статті описано декілька моделей
сумісного навчання: "Face-to-Face Driver", "Flex", "StationRotation", "Online Lab", "Self-Blend", and "OnlineDriver". Серед цих моделей автори вважають, що "Station
Rotation"є найбільш ефективною. Наприкінці статті автори наводять власний приклад застосування вищезазначеної моделі на заняттях з мови.

Посилання

1. Kostyna E. V. Model smeshannoho obuchenyia (blendedlearning) y ee yspolzovanye v prepodavanyy ynostrannykh yazykov / E. V. Kostyna // Yzvestyia vuzov. Seryia "Humanytarnye nauky". – 2010. – № 1 (2). – S. 141–144.
2. Nechytailova E. V. Smeshannoe obuchenye kak osnova formyrovanyia edynoi obrazovatelnoi sredy / E. V. Nechytailova // Khymyia v shkole. – 2014. – № 9.
3. Tomlinson B. Blended learning in English teaching: course, design and implementation / B. Tomlinson, C. Whittaker. – London, 2013. – P. 12–14.
4. Banados E. A blended-learning pedagogical model for teaching and learning EFL successfully through an online interactive multimedia environment / E. Banados // CALICO Journal. – 2006. – № 23 (3). – P. 533–550.
5. Stracke E. A road to understanding: A qualitative study into why learners drop out of a blended language learning (BLL) environment / E. Stracke // ReCALL. – 2010. – № 19 (1). – P. –78.
6. Dudeney G. How to... Teach English with Technology / G. Dudeney, N. Hockly. – Harlow : Pearson Education Limited, 2007.
7. Sharma P. Blended Learning / P. Sharma, B. Barrett. – Oxford : Macmillan, 2007.
8. Bonk C. J. Handbook of blended learning: Global Perspectives, local designs / C. J. Bonk, C. R. Graham. – San Francisco, CA : Pfeiffer Publishing, 2005.

Переглядів анотації: 44
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Bidenko, L., & Kyselova, H. (2018). Змішане навчання як нова форма організації мовної підготовки іноземних студентів-нефілологів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 80-84. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-2-80-84