Використання ігрового методу в процесі навчання української мови як іноземної

  • Tetiana Dehtiarova кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету
  • Olha Skvarcha старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету
Ключові слова: інтенсивні методи, ігровий метод, лінгвістична гра

Анотація

У статті досліджується використання ігрового методу на уроках української мови як іноземної. Аналізується вплив цього методу на розкриття креативних можливостей особистості. Останніми роками в методиці викладання іноземних мов велика увага приділяється інтенсивним методам навчання, зокрема ігровому методу. На базі
ігрових завдань відбувається не лише відпрацювання фонетичного і лексико-граматичного матеріалу. Гра цілком виправдано може бути інструментом викладання, який активізує розумову діяльність учнів, дозволяє зробити навчальний процес привабливішим та цікавішим. Вона формує потужний стимул до оволодіння мовою, що вивчається. Гра дає можливість подати навіть дуже важкий для учнів лінгвістичний матеріал у привабливій формі. Будь-яка гра має високу мотивацію, активізує
розумову діяльність, сприяє розвитку логічного мислення, творчих здібностей учнів. У статті аналізуються мовні, комунікативні та рольові методи, які використовують викладачі кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету на заняттях з української мови як іноземної. Аналіз таких педагогічних технологій дозволяє систематизувати застосування ігор, здійснювати якісний підбір ігрових методів залежно від поточних завдань навчання.

Посилання

1. Dushyna E. V. Lynhvystycheskye yhry na urokakh russkoho y ynostrannoho yazyka v aspekte formyrovanyia kommunykatyvnoi kompetentnosty uchashchykhsia / E. V. Dushyna //
Fylolohycheskyi klass. – Ekaterynburh : FHBOU VPO "UrHPU", 2014. – № 4 (38). – S. 54–58.
2. Kuzminskyi A. I. Pedahohika : pidruchnyk / A. I. Kuzminskyi, V. L. Omelianenko. – K. : Znannia-Pres, 2008. – 447 s.
3. Shchukyn A. N. Sovremennye yntensyvnye metody y tekhnolohyy obuchenyia ynostrannym yazykam : ucheb. posobye / A. N. Shchukyn. – 2-e yzd. – M. : Fylomatys, 2010. – 188 s.
4. Dehtiarova Tetiana. Rol avtentychnykh videotekstiv u protsesi formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii studentiv-inozemtsiv / Tetiana Dehtiarova, Olha Skvarcha // Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii : nauk. zhurnal. – Sumy : Vyd-vo SumDPU im. A. S. Makarenka, 2017. – № 5 (69). – S. 240–251.

Переглядів анотації: 57
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Dehtiarova, T., & Skvarcha, O. (2018). Використання ігрового методу в процесі навчання української мови як іноземної. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 85-89. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-2-85-89