Застосування контекстного навчання у вивченні фахових дисциплін у медичних освітніх закладах

  • Yuliia Iliasova аспірантка Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, викладач Вінницького медичного коледжу ім. Д. К. Заболотного
Ключові слова: контекстне навчання, професійна підготовка майбутніх медичних молодших спеціалістів

Анотація

У статті висвітлено основні положення теорії контекстного навчання. Проаналізовано досвід сучасних науковців у використанні цієї педагогічної технології. Розглянуто методики застосування контекстного навчання у майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення фахових дисциплін як в Україні так і в європейських країнах, на прикладах Великої Британії та Франції. З’ясовано, що студенти-медики в Англії працюють у відділах клінічного моделювання, які оснащені сучасним медичним обладнанням і максимально наближують майбутніх медиків до умов реального клінічного середовища, де вони можуть відпрацьовувати свої навички та застосовувати свої знання на практиці. На думку автора, вказана методика проведення практичних занять повністю укладається в структуру технології контекстного навчання. Визначено, що в європейських країнах більше уваги приділяють вивченню фахових клінічних дисциплін, ніж в Україні. У статті розглянуто основні характеристики нової для української медичної освіти форми навчання "учнівства", в процесі якої цикл теоретичного навчання чергується з практичним стажуванням у лікарні з отриманням заробітної плати. В статті подано особистий досвід автора у застосуванні контекстного навчання у вивченні фахових дисциплін у медичних коледжах. Зроблено висновок про необхідність застосування контекстного навчання в сучасній професійній підготовці майбутніх молодших медичних спеціалістів у медичних освітніх закладах. Наголошено на необхідності використання закордонних напрацювань із проблеми контекстного навчання у вітчизняній медичній освіті.

Посилання

1. Verbytskyi A. A. Kompetentnostnыi podkhod y teoryia kontekstnoho obuchenyia / A. A. Verbytskyi. – M., 2004. – 84 s.
2. Zakon Ukrainy pro psykhiatrychnu dopomohu vid 22.02.2000 r. № 1489-III // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2000. – № 1. – St. 6. – S. 143.
3. Tykholaz S. I. Kontekstnyi pidkhid do orhanizatsii navchalnoho protsesu yak umova rozvytku profesiinoi spriamovanosti studentiv medychnoho universytetu / S. I. Tykholaz // Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu "Ukraina". – 2011. – № 4. – S. 165–169.
4. Kharlashyna E. V. Rol ynnovatsyonnykh tekhnolohyi v protsesse professyonalnoi podhotovky sredneho medytsynskoho personala vo Frantsyy / E. Kharlashyna // Vospytanye y obuchenye: teoryia, metodyka y praktyka : materyaly V Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (16 okt. 2015 h.) – Cheboksary, 2015. – S. 86–89.
5. Canterbury Christ Church University. Simulation suites [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.canterbury.ac.uk/health-and-wellbeing/simulation-suite/simulation-suite.aspx. – Nazva z ekrana.

Переглядів анотації: 55
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Iliasova, Y. (2018). Застосування контекстного навчання у вивченні фахових дисциплін у медичних освітніх закладах. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 95-100. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-2-95-100