Формування країнознавчої компетентності на заняттях з української мови як іноземної

  • Olha Konok старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету
  • Alina Shevtsova кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету
Ключові слова: компетентність, країнознавча компетентність, національна культура

Анотація

У статті досліджується проблема формування країнознавчої компетентності в практиці викладання української мови як іноземної.По-перше, зазначається відмінність понять "компетентність" та "компетенція". Визначено зміст та обсяг поняття "країнознавча компетентність". Наголошується, що країнознавчий компонент становить собою базу формування знань та навичок комунікативної поведінки, є складовою національної культури. По-друге, визначаються основні напрями викладання української мови як іноземної, які формують переважно країнознавчі знання та допомагають вибудовувати стратегію поведінки в спілкуванні з носіями мови відповідно до особливостей їхньої культури. Крім того, викладач української мови як іноземної має використовувати типові ситуації, комунікативні завдання, мовленнєві та мовні
засоби, що реалізуються носіями мови (наприклад, тексти для аудіювання та читання, які містять країнознавчу інформацію, художні тексти як інформаційний ресурс про мовленнєву і немовленнєву поведінку носіїв мови, їхній спосіб життя та традиції). Слід наголосити, що паремії є соціокультурним синопсисом досвіду народів. Вони становлять багатий матеріал, який дослідники повинні використовувати для їх аналізу в когнітивному, культурологічному та систематичному аспекті.

Посилання

1. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.) / uklad. i holov. red. V. T. Busel. – K. ; Irpin : VTF "Perun", 2005. – 1728 s.
2. Metodyka vykladannia inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh : pidruchnyk / O. B. Bihych , N. O. Brazhnyk, S. V. Haponova ta in. ; pid ker. S. Yu. Nikolaievoi. – Vyd. 2-he, vypr. i pererob. – K. : Lenvit, 2002. – 328 s.
3. Slovnyk inshomovnykh sliv : 23000 sliv ta terminolohichnykh slovospoluchen / uklad. L. O. Pustovit. – K. : Dovira, 2000. – 1018 s.
4. Slovnyk inshomovnykh sliv. Tlumachennia, slovotvorennia ta slovovzhyvannia : blyzko 35000 sliv i slovospoluchen / S. P. Bybyk, H. M. Siuta ; za red. S. Ya. Yermolenko. – Kharkiv : Folio, 2005. – 623 c. – (Biblioteka derzhavnoi movy).
5. Slovnyk ukrainskoi movy : v 11 t. [Elektronnyi resurs] / red. koleh. I. K. Bilodid (holova) ta in. – K. : Naukova dumka, 1970–1980. – Rezhym dostupu: http://sum.in.ua. – Nazva z ekrana.
6. Ter-Mynasova S. H. Yazыk y mezhkulturnaia kommunykatsyia : ucheb. posobye /
S. H. Ter-Mynasova. – M. : Slovo/Slovo, 2000. – 624 s.
7. Ukrainski prykazky, pryslivia i take inshe. Zbirnyky Opanasa Markovycha i druhykh. Uklav Matvii Nomys / uporiad., prymit. ta vstupna st. M. M. Paziaka. – K : Lybid, 1993. – 768 s.
8. Furmanova V. P. Mezhkulturnaia kommunykatsyia y kulturno-yazykovaia prahmatyka v teoryy y praktyke prepodavanyia ynostrannykh yazykov : avtoref. dyss. na soyskanye uchenoi stepeny d-ra ped. nauk / Furmanova V. P. – M., 1994. – 58 s.
9. Khaleeva Y. Y. Nekotorye problemy obuchenyia mezhkulturnoi kommunykatsyy na osnove kohnytyvnoho podkhoda / Y. Y. Khaleeva // Psykholynhvystyka y mezhkulturnye
vzaymootnoshenyia : tezysy dokladov X Vsesoiuznoho sympozyuma po psykholynhvystyke y teoryy kommunykatsyy (Moskva, 3–6 yiunia 2001 h.). – M. : Ynstytut yazykoznanyia, 2001. –
S. 310–312.
10. Hirsch E. D. The Dictionary of Cultural Literacy: What Every American Needs to Know / E. D. Hirsch // Noughton mifflin company. – Boston ; NY., 2002. – 647 r.

Переглядів анотації: 98
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Konok, O., & Shevtsova, A. (2018). Формування країнознавчої компетентності на заняттях з української мови як іноземної. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 101-105. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-2-101-105