Теорія множинного інтелекту Говарда Гарднера у дидактичному контексті

  • Oksana Kudlai студентка 3 курсу філологічного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • Alona Makarchuk студентка 3 курсу філологічного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • Nadiia Bilousova кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: інтелект, множинний інтелект, пізнавальні здібності

Анотація

У статті на основі аналізу автентичних першоджерел розлянуто основні положення теорії множинного інтелекту американського психолога Говарда Гарднера та шляхи їх застосування з дидактичною метою, а саме щодо навчання української мови та літератури. Визначено основні характеристики вербально-лінгвістичного, логіко-математичного, візуально-просторового, тілесно-кінестетичного, музичного, міжособистісного і внутрішньоособистісного видів інтелекту та наведено варіанти завдань з урахуванням численних підходів до організації вивчення та засвоєння навчального матеріалу. У статті визнається подібність у трактуванні Гарднером поняття "інтелект"
до понять "здібність", "талант", наголошується на взаємозв’язку всіх типів інтелекту та підкреслюється, що розвиток множинного інтелекту не є освітньою метою, а лише ефективним засобом її досягнення. Окрему увагу приділено перспективам використання теоріїї множинного інтелекту для розбудови сучасної української школи.

Посилання

1. Gardner Howard. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences [Elektronnyi resurs] / Gardner Howard. – New York : Harper and Row, 1983 – 430 p. – Rezhym dostupu:
https://www.amazon.com/Frames-Mind-Theory-MultipleIntelligences. – Nazva z ekrana.
2. Blooms Taxonomy of Educational Objectives. – Teaching and Educational Development Institute, The University of Queensland [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:
https://docviewer.yandex.ua. – Nazva z ekrana.
3. Daniel T. Willington. Reframing the Mind [Elektronnyi resurs] / Daniel T. Willington. – Rezhym dostupu: http://educationtext.org/reframing-the-mind. – Nazva z ekrana.
4. Nicholson-Nelson K. Developing Students Multiple Intelligences [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://en.booksee.org/g/%20Kristen%20Nicholson-Nelson. – Nazva z ekrana.
5. Baisara L. I. Mnozhynnist proiaviv vydiv intelektu : konspekt lektsii [Elektronnyi resurs] / L. I. Baisara. – Dnipropetrovsk : RVV DNU, 2010. – Rezhym dostupu: https://docviewer.yandex.ua. – Nazva z ekrana.
6. Derzhavnyi standart bazovoi i povnoi zahalnoi serednoi osvity [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://mon.gov.ua/content. – Nazva z ekrana.
7. Yevropeiska klasychna pedahohika kintsia XVIII – pershoi polovyny XIX st. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://pidruchniki.com/1153041635404/_/_xviii_xix. – Nazva z ekrana.
8. Lavrychenko N. Mnozhynnyi intelekt i obdarovanist u teoretychnii modeli Hovarda Hardnera [Elektronnyi resurs] / N. Lavrychenko // Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. – 2016. – № 4 (58). – S. 11–12. – Rezhym dostupu: http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream. – Nazva z ekrana.

Переглядів анотації: 61
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Kudlai, O., Makarchuk, A., & Bilousova, N. (2018). Теорія множинного інтелекту Говарда Гарднера у дидактичному контексті. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 131-135. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-2-131-135