Формування інклюзивної культури закладу вищої освіти

  • T. V. Kachalova кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: інклюзія, студент з інвалідністю, нклюзивна освіта

Анотація

У статті розкрито актуальність дослідження проблеми формування інклюзивної культури в системі закладів вищої освіти. Проаналізовано наукові підходи та
визначено дефініцію поняття "інклюзивна культура закладу вищої освіти". Також автор узагальнює та конкретизує визначені поняття, що дає йому можливість визначити сутність і структуру інклюзивної культури закладу вищої освіти. Автор обґрунтовує та визначає умови, за яких заклад вищої освіти набуває статусу інклюзивного: створення безбар’єрного архітектурного середовища, тобто пристосувати приміщення для вільного пересування людей з функціональними обмеженнями: встановити пандуси і дверні прорізи відповідно до державних будівельних норм, встановити в аудиторіях допоміжне навчальне обладнання, належним чином облаштувати туалети тощо; створення позитивного психологічного мікроклімату; інклюзивна компетенція педагогів. В аспекті формування інклюзивної культури в системі вищої освіти автор виділяє інклюзивні цінності освіти, які визначають нову парадигму освітніх відносин, орієнтують на гуманістичний характер самої освіти та полягають у восьми принципах інклюзивної освіти. На підставі теоретичного аналізу автор визначає внутрішню і зовнішню структури інклюзивної культури закладу вищої освіти. Зовнішня інклюзивна культура – це організація освітнього простору відповідно до принципів доступності та безпеки; адаптовані освітні програми, спеціальні методи навчання і виховання, підручники, навчальні посібники, дидактичні матеріали, технічні
засоби, команда фахівців і т. ін. Внутрішня структура інклюзивної культури вищого навчального закладу – це ціннісно-смислові основи інклюзивної політики і
практики освітньої організації, норми відносин суб’єктів освітнього процесу (система уявлень, правил, установок, цінностей і моделей поведінки, загальних
для групи, що є умовою стійкості групи). Один із напрямів формування інклюзивної культури закладу вищої освіти автор вбачає у створенні умов для інтеграції вразливих категорій студентів в освітнє середовище Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя шляхом організації діяльності студентського тьюторського центру "Разом".

Посилання

1. Alekhyna S. V., Novykova N. V., Kazakova L. A. Ynkliuzyvnoe obrazovanye dlia detei s ohranychennymy vozmozhnostiamy zdorovia. Sovremennye obrazovatelnye tekhnolohyy v rabote s detmy, ymeiushchymy ohranychennye vozmozhnosty zdorovia: monohrafyia / pod obshch. red. N. V. Laletyna; Syb. feder. un­t, Krasnoiar. hos. ped. un­t ym. V. P. Astafeva y dr. Krasnoiarsk, 2013. S. 71–95.
2. Alekhyna, S.V. Pryntsypы ynkliuzyy v kontekste yzmenenyi obrazovatelnoi praktyky. Psykholohycheskaia nauka y obrazovanye. 2014. № 1. S. 5–16.
3. But T., Einskou M. Pokazately ynkliuzyy: praktycheskoe posobye / pod red. M. Vohan; per. s anhl. Y. Anykeev; nauch. red. N. Borysova; pod obshch. red. M. Perfylevoi.
Moskva: ROOY "Perspektyva", 2007. 124 s. URL: http://perspektiva­inva.ru.
4. Syhal N. H. Ynkliuzyia kak vektor humanyzatsyy obrazovanyia y obshchestva: zaru­ bezhnyi opyt. Voprosy pedahohyky y psykholohyy: teoryia y praktyka: sbornyk mate­
ryalov Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsyy (Rossyia, h. Moskva, 26–28 yiunia 2014 h.) / pod red. prof. V. Y. Pysarenko. Kyrov: MTsNYP, 2014. S. 73–79.
5. Shevtsov A. H. Systemnyi pidkhid do orhanizatsii intehrovanoho navchannia studentiv z obmezhenoiu zhyttiediialnistiu u vyshchomu navchalnomu zakladi. Sotsialno-pedahohichna reabilitatsiia v zakladakh osvity: problemy ta perspektyvy. Khmelnytskyi: KhISTUU, 2009. S. 22–24.

Переглядів анотації: 99
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Kachalova, T. V. (2018). Формування інклюзивної культури закладу вищої освіти. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 35-44. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-35-44