Деякі аспекти розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів

  • N.O. Padun кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педа­ гогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • I. V. Stelmashko магістрантка 2 курсу факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: культура, організаційна культура, шкільна культура

Анотація

У статті розкриваються деякі особливості розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів. Дано визначення поняття "культура",
"організаційна культура". Досліджено, що місією культури є задоволення як духовних, так і матеріальних потреб людини. Шкільна культура є окремим
випадком загальної культури, місією якої є задоволення потреб членів шкільного колективу – духовних, організаційних, потреби у згуртованості, у причетності
до світового прогресу, до забезпечення добробуту держави тощо. Встановлено, що організаційна культура має дві форми прояву: статичну й динамічну.
Досліджено, що статична форма організаційної культури розкриває її наявний рівень, який забезпечує її подальший розвиток, а динамічна форма виявляється
в розвитку вміння реагувати на зміни, які відбуваються в навколишній дійсності. На основі літературних джерел виділено три основні групи підходів до форму-
вання організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів. Проаналізовано вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на процес формування, розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів. Досліджено принципи розвитку організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу, зокрема: загальності, доступності, поваги до індивідуальної особистісної культури і загальношкільної культури; обґрунтованості, досяжності основних цілей і цінностей організаційної культури. Проаналізовано чотири етапи формування організаційної культури загально-освітнього навчального закладу.

Посилання

1. Bohatyrev M. R. Orhanyzatsyonnaia kultura predpryiatyia: aktualnye podkhody k problemam ydentyfykatsyy y upravlenyia. Vestnyk Moskovskoho unyversyteta. Seryia 6. "Ekonomyka". 2004. № 6. S. 97–104.
2. Bondarchuk O. I. Psykholohichni problemy pidhotovky menedzheriv u systemi pislia­ dyplomnoi pedahohichnoi osvity do upravlinnia konfliktamy v osvitnikh orhanizatsiiakh // Aktualni problemy psykholohii: zb. naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy / za red. S. D. Maksymenka, L. M. Karamushky. Kyiv: Milenium, 2003. T. I. Sotsialna psykholohiia. Psykholohiia upravlinnia. Orhanizatsiina psykholohiia. Ch. 10. S. 8–10.
3. Hroshev Y. V., Emelianov P. V., Yurev V. M. Opredelenye poniatyi, sostavlen­nykh s yspolzovanyem materyalov knyh "Orhanyzatsyonnaia kultura": uchebnyk. Moskva:
YuNYTY­DANA, 2004. 288 s.
4. Hroshev Y. V. Orhanyzatsyonnaia kultura: ucheb. posobye. Moskva: YuNYTY­DANA, 2004. 288 s.
5. Kapytonov Э. A. Korporatyvnaia kultura: teoryia y praktyka: uchebnoe posobye. Moskva: Alfa­Press, 2005. 352 s.
6. Korporatyvnaia kultura: ucheb.­metod. posobye / avt.­sost. T. A. Lapyna. Omsk: Yzd­vo OmHU, 2005. 96 s.
7. Osvitnii menedzhment v umovakh zmin: navch. posib. / za zah. red. V. Oliinyka. Luhansk, 2011. 308 s.
8. Palekha Yu. I. Kliuchi do uspikhu abo Orhanizatsiina ta upravlinska kultury: navch. posib. 2­he vyd., dopovn. Kyiv: Vyd­vo Yevrop. un­tu, 2002. 337 s.
9. Sukhomlynskyi V. A. Metodyka vospytanyia kollektyva: uchebnyk. Moskva: Prosve­ shchenye, 1981. 192 s.
10. Shein E. Orhanyzatsyonnaia kultura y lyderstvo / per. s anhl.; pod red. T. Yu. Kovalevoi. 3­e yzd. Sankt­Peterburh: Pyter, 2007. 336 c.

Переглядів анотації: 65
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Padun, N., & Stelmashko, I. V. (2018). Деякі аспекти розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 54-58. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-54-58