Теоретико­методологічні аспекти навчання дітей молодшого шкільного віку із порушеннями мовленнєвого розвитку в умовах інклюзивного простору

  • S.I. Samarina кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: інклюзивне навчання, мовлення, порушення мовленнєвого розвитку

Анотація

У статті розкрито основні теоретико-методологічні поняття, що пов’язані із навчанням дітей з порушенням мовленнєвого розвитку (ПМР) в умовах інклюзивного простору початкової школи. Зокрема, нами проаналізовано такі термінологічні поняття як: "мова", "мовлення", "норми мовлення", "порушення усного і писемного мовлення", "порушення мовленнєвого розвитку", "фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення" (ФФНМ), "загальне недорозвинення мовлення" (ЗНМ), "заїкання", "лексико-граматична сторона мовлення". Зазначено, що учителі, вихователі та асистенти учителя як основні фахівці, які повинні створювати належні умови інклюзивного навчання для дітей із ПМР, мають уміти відрізняти норми мовлення дітей від їх порушень, диференціювати види порушень мовленнєвого розвитку на основі психолого-педагогічної класифікації (ФФНМ, ЗНМ, заїкання), прогнозувати можливі труднощі у навчанні дітей, що
мають особливі освітні потреби, пов’язані із формуванням навичок читання, письма та здійснення математичних розрахунків. Також у статті надано короткі характеристики та ознаки зазначених вище видів порушень мовленнєвого розвитку дитини, що має допомогти вчителям початкових класів з інклюзивною формою навчання під час організації навчально-виховного процесу інклюзивного класу для дітей із ПМР.

Посилання

1. Bohush A. M., Havrysh N. V. Doshkilna linhvodydaktyka: teoriia i metodyka navchania ditei ridnoi movy: pidruchnyk / za red. A. M. Bohush. Kyiv: Vyshcha shkola, 2007. 542s.
2. Vyzel T. H. Korrektsyia zaykanyia u detei. Moskva: AST, 2009. 222 s.
3. Kocherhan M. P. Vstup do movoznavstva. Kyiv: Alma­Mater, 2014. 368 s. URL: https://academia­pc.com.ua/product/120/
4. Linhvodydaktyka v suchasnykh zakladakh osvity: monohrafiia / za zah. red. A. M. Bo­ hush. Odesa: PNTs APN Ukrainy, 2001. 269 s.
5. Lohopediia: pidruchnyk / za red. M. K. Sheremet. Vyd. 3­tie, pererob. ta dopovn. Kyiv: Vydavnychyi Dim "Slovo", 2015. 776 s.
6. Reahuiemo vchasno na porushennia movlennia u ditei u pochatkovii shkoli. URL: https://www.pedrada.com.ua/article/1410­reagumo­vchasno­na­porushennya­movlennya­dtey­u­pochatkovy­shkol. Nazva z ekranu.
7. Syniak V. A. Lohopedyia: ucheb. posobye. Moskva: Prosveshchenye, 1985. 87 s.
8. Sobotovych Ye. F. Porushennia movnoho rozvytku ta shliakhy yikh korektsii: navch.­metod. posib. Kyiv: ISDO, 1995. 204 s.
9. Cherednichenko N. V., Riashentseva D. M. Korektsiia ta formuvannia zvukovoi storony movlennia v systemi navchannia ridnoi movy ditei iz tiazhkymy porushenniamy movlennia. Lohopediia. 2011. № 1. S. 87–91.
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Samarina, S. (2018). Теоретико­методологічні аспекти навчання дітей молодшого шкільного віку із порушеннями мовленнєвого розвитку в умовах інклюзивного простору. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 59-63. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-59-63