Методологічні підходи до формування професійної майстерності хорових диригентів у процесі магістерської підготовки

  • L.Yu. Shumska кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: методологічні підходи, професійна майстерність, хоровий диригент

Анотація

У статті розглядається проблема фахової диригентсько-хорової підготовки магістрантів та чинники формування професійної майстерності майбутніх викладачів хорових дисциплін. Висвітлюється сутність поняття "професійна майстерність" у музичній педагогіці, а також пропонується сучасне тлумачення поняття "професійна майстерність випускника диригентсько-хорової магістратури", що передбачає безперервно удосконалюваний вид фахової реалізації особистості, для якої характерний творчо-інноваційний рівень аналітичних, інтерпретаційних, вербальних, мануальних та організаційних дій у процесі диригентсько-педагогічної, хормейстерсько-репетиційної та концертно-просвітницької діяльності. Обґрунтовується доцільність впровадження методологічних підходів у навчально-виховний процес з фахової магістерської підготовки хорових диригентів, визначена цілісна система певних методологічних підходів – особистісно-діяльнісного, полісуб’єктного, етнопедагогічного, синергетичного та механізми їх практичної реалізації з урахуванням специфіки хормейстерсько-викладацької діяльності. У статті аргументуються переваги запропонованої системи, яка базується на засадах загальнопедагогічних принципів: професійної доцільності, природовідповідності, цілісності, гуманізації, демократизації та культуродоцільності. Зазначається, що запропонована система фахової диригентсько-хорової підготовки магістрантів може розглядатися як інноваційна концепція диригентсько-хорової педагогіки.

Посилання

1. Entsyklopediia osvity / Akad. ped. nauk Ukrainy; holov. red. V. H. Kremen. Kyiv: Yurinkom Inter, 2008. 1040 s.
2. Zhyhir V. I. Metodolohichni pidkhody yak osnova naukovo­pedahohichnykh doslidzhen u profesiinii osviti. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh: zb. nauk. pr. / red. T. I. Sushchenko ta in. Zaporizhzhia: KPU, 2016. Vyp. 48 (101). S. 107–115.
3. Zakon Ukrainy "Pro vyshchu osvitu" Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2014. № 37–38, st. 2004): rozdil 1, p. 13. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/1556­18.
4. Kozyr A.V. Profesiina maisternist vchytelia muzyky: struktura ta zmist. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: "Pedahohika". Vyp. 1. Ternopil: TNPU, 2005. S. 28–35.
5. Martyniuk A. K. Dyryhentsko­khorova osvita v muzychnii kulturi Ukrainy druhoi polovyny KhKh stolittia: avtoref. dys. … kand. mystetstv.: 17.00.01 / Khark. derzh. akad.
kultury. Kharkiv, 2001. 22 s.
6. Osvitni reformy: misiia, diisnist, refleksiia: monohrafiia / za red. Vasylia Kremenia, Tadeusha Levovytskoho, Viktora Ohneviuka, Svitlany Sysoievoi. Kyiv: TOV "Vydavnyche pidpryiemstvo "Edelveis", 2013. 460 s.
7. Pliachenko T. M. Systemno­synerhetychni osoblyvosti orkestrovo­ansamblevoi pidhotovky maibutnoho vchytelia muzyky. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka. № 1–2. Kyiv: Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka, 2012. S. 138–142.
8. Proekt standartu pershoho rivnia vyshchoi osvity z haluzi znan 02 "Kultura i mystetstvo" zi spetsialnosti 025 "Muzychne mystetstvo". Vydannia ofitsiine MON Ukrainy,
Kyiv, 2017. 11 s. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha­osvita/naukovo­metodichna­rada­ ministerstva­osviti­i­nauki­ukrayini/proekti­standartiv­vishoyi­osviti. – Nazva z ekrana.

Переглядів анотації: 66
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Shumska, L. (2018). Методологічні підходи до формування професійної майстерності хорових диригентів у процесі магістерської підготовки. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 64-70. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-64-70