Система корекційно­профілактичних заходів з подолання девіантної поведінки підлітків

  • O. D. Zamashkina кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури Ізмаїльського держав­ ного гуманітарного університету
Ключові слова: девіантна поведінка молоді, соціальна профілактика, соціально- психологічна профілактика

Анотація

Для сучасного суспільства характерним є погіршення соціально-економічних умов життя та складна політична ситуація. У цих умовах соціалізація багатьох
дітей відбувається поза родиною і за межами навчально-виховних закладів, що призводить до формування ціннісних і життєвих орієнтацій, психологічних осо-
бливостей підлітків під негативним впливом чинників, що відрізняються від загальноприйнятих у суспільстві норм права, культури, моралі. Для корегування негативних явищ, девіантної поведінки у молодіжному середовищі центрами соціальних служб для родини, молоді та дітей реалізовується система заходів, що має профілактичний характер: рольові ігри, діалоги, відеолекторії, тренінги, бесіди, міні-лекції; організовуються мобільні консультативні точки по селах та віддалених районах країни, залучаються до співпраці фахівці інших галузей. Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків базується на тому, щоб
виявити несприятливі психобіологічні умови, психолого-педагогічні чинники, які спричиняють відхилення у соціальному і психічному розвиткові підлітків, у
їхньому стані здоров’я, поведінці, організації вільного часу. Фахівцям варто використовувати наступні методи корекційного виховання підлітків-девіантів: доки підліток не пройшов соціальну та психологічну адаптацію, варто знизити вимоги до нього; залучати його до спільної діяльності, стимулювати розвиток творчого потенціалу, самовираження; організовувати ситуації успіху, розробити належні заходи для заохочення; виражати і роз’яснювати позитивні способи поведінки тощо. Така система методів допоможе послідовно орієнтувати підлітка на самовиховання, що має стати важливим чинником профілактики девіантної поведінки на майбутнє.

Посилання

1. Bohdanova I. M. Sotsialna pedahohika: navch. posib. Kyiv: Znannia, 2013. 343 s.
2. Demianchuk O. O. Prohrama korektsii deviantnoi povedinky yak napriamok sotsialno­
psykholohichnoi dopomohy pidlitkam. Sotsialnyi pratsivnyk / za red. O. P. Hlavnyk. № 2 (26). Kyiv, 2007. S. 2–4.
3. Diurkheim E. Samoubyistvo: sotsyolohycheskyi etiud / per. s frants. A. N. Ylynskoho, pod red. V. A. Bazarova. Moskva: Mysl, 2017. 399 s.
4. Kleiberh Yu. A. Psykholohyia devyantnoho povedenyia. URL: http://www.studmed.ru/­ view/kleyberg­yua­psihologiya­deviantnogo­povedeniya_d0cb3259448.html.
5. Klinika, druzhnia do molodi. URL: http://dond.dp.ua/kdm_ua.html.
6. Korotkov P. V. Profilaktyka ta korektsiia deviatnoi povedinky molodi u diialnosti sotsialnykh sluzhb. URL: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1190.
7. Sotsialna pedahohika: slovnyk­dovidnyk / za zah. red. T. F. Alieksieienko. Vinnytsia: Planer, 2009. 542 s.

Переглядів анотації: 105
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Zamashkina, O. D. (2018). Система корекційно­профілактичних заходів з подолання девіантної поведінки підлітків. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 90-95. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-90-95