Зміст професійної діяльності керівника гуртка декоративно­прикладного мистецтва

  • Ye. Yu. Lypovetska аспірантка кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Мико­ ли Гоголя
Ключові слова: позашкільна освіта, декоративно-прикладне мистецтво, керівник гуртка

Анотація

У статті розкривається один із важливих напрямів позашкільної діяльності – гурткова робота з декоративно-прикладного мистецтва. Створення етнокультурного простору гурткової роботи – важливе завдання сучасної педагогіки, що обумовлене кардинальними змінами, які відбуваються у всіх сферах життя. Ці зміни формують як зовнішнє середовище, що оточує сучасну людину, так і її внутрішній духовний світ. Вивчення морфології декоративно-прикладного
мистецтва дозволяє з нових позицій подивитися на звичні речі, що оточують людину, зрозуміти їхню красу і значення етнокультурного середовища для
майбутніх інновацій в освіті. Автор розкриває особливості роботи керівника гуртка декоративно-прикладного мистецтва, в якому реалізується зміст позашкільної освіти художньо-естетичного напряму. Зазначено, що діяльність керівника гуртка є специфічним видом педагогічної діяльності, функціональними компонентами якої є: конструктивний, організаційний, комунікативний, дослідницький, креативно-розвивальний та рефлексивний компоненти. Обґрунтовано, що, організовуючи роботу гуртка декоративно-прикладного мистецтва, керівник має дотримуватись певних принципів.

Посилання

1. Holovanov V. P. Metodyka y tekhnolohyia rabotы pedahoha dopolnytelnoho obrazovanyia: ucheb. posobye dlia stud. uchrezhdenyi sred. prof. obrazovanyia. Moskva:
Humanytar. yzd. tsentr VLADOS, 2004. 239 s.
2. Hryhorenko V. Ye. Rol khudozhno­estetychnoho potentsialu dekoratyvno­uzhytko­ voho mystetstva u formuvanni pidrostaiuchoi osobystosti. Economics, management, law:
challenges and prospects: collection of scientific articles. New Delhi, India: Discovery Publishing House Pvt. Ltd., 2016. P. 195–201.
3. Svintsytska N. M. Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia do roboty v hurtkakh dekoratyvno­prykladnoi tvorchosti: zmistovyi komponent pidhotovky. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh. 2016. Vyp. 50 (103). S. 239–249.
4. Sushchenko T. Y. Osnovy vneshkolnoi pedahohyky. Mynsk, 2000. 220 s.
5. Chykhurskyi A. Kompleksne vykorystannia mystetstv u protsesi estetychnoho vykho­ vannia molodshykh shkoliariv. Pochatkova shkola: nauk.­metod. zhurnal. 2008. № 1. S. 43–45.

Переглядів анотації: 67
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Lypovetska, Y. Y. (2018). Зміст професійної діяльності керівника гуртка декоративно­прикладного мистецтва. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 128-132. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-128-132