Характеристика продуктивних видів діяльності дітей старшого дошкільного віку

  • O. P. Pisotskyi кандидат психологічних наук, доцент ка­ федри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • L. M. Pisotska асистент кафедри дошкільної освіти Ніжин­ ського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: дошкільна освіта, провідна діяльність, продуктивна діяльність

Анотація

У статті аналізується проблема продуктивних видів діяльності старших дошкільників у зв’язку із проблемою формування у дітей предметно-практичної
компетенції. Авторами здійснено детальний аналіз таких продуктивних видів діяльності у дошкільному віці, як ігрова, трудова, зображувальна та дослідницька. У статті розглянуто їх основні характеристики та вплив на становлення особистості дитини у період дошкільного дитинства. Аналізуються ігрова діяльність як провідна у дошкільному віці та її характеристики, такі як: творчий характер, умовність, вплив на пізнавальну та моральну сфери дитини і дитячого колективу в цілому та спрямованість на розвиток особистості дитини. В трудовій діяльності зроблено акцент на її виховному впливові, посильності, соціальній та професійній спрямованості. У зображувальній діяльності виділено творчий характер, спрямованість на результат та процес виконання. В експериментальній діяльності акцентується увага на дослідницькій активності, перетворювальному характері набуття знань про навколишню дійсність. Підкреслюється активний характер продуктивних видів діяльності, їх взаємозв’язок між собою, їх опосередкований та безпосередній вплив на становлення особистості старшого дошкільника, а також зазначено на тому, що всі ці види продуктивної діяльності сприяють систематизації знань та вражень дитини про світ предметів і їх властивостей. Підкреслюється роль педагогів в організації та керівництві продуктивними видами діяльності у дошкільному дитинстві, і особливо у старшому дошкільному віці. Робиться висновок про необхідність володіння методикою керівництва продуктивними видами діяльності у період дошкільного дитинства майбутніми вихователями.

Посилання

1. Bazovyi komponent doshkilnoi osvity. Doshkilne vykhovannia. 2012. № 7. S. 4–19.
2. Bila I. M. Rozvytok piznavalnoi diialnosti doshkilnykiv. Kamianets­Podil­skyi: PP Moshynskyi V. S., 2009. 120 s.
3. Bila I. M. Eksperymentuvannia – dzherelo tvorchosti doshkilnykiv. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii: zb. nauk. prats In­tu psykholohii im. H. S. Kostiuka
APN Ukrainy. Kyiv, 2008. T. 10. Ch. 4. S. 39–47.
4. Borysova Z., Ivanova L. Rol teatralizovanoi diialnosti v estetychnomu vykho­vanni doshkilnykiv. Humanitarnyi visnyk: Pedahohika. 2012. № 26. S. 38–42.
5. Vedmedenko D. Vid interesu do pratsovytosti. Doshkilne vykhovannia. 2008. № 4. S. 12–14.
6. Vospytanye detei doshkolnoho vozrasta / pod red. L. N. Prokolyenko. Kyiv: Rad. shk., 1990. 368 s.
7. Dytyna: prohrama vykhovannia i navchannia ditei vid dvokh do semy rokiv / H. V. Bie­lienka, E. V. Bielkina, O. L. Bohinich ta in. 3­tie vyd., dopov. i pererob. Kyiv: Kyivskyi untim. B. Hrinchenka, 2012. 492 s.
8. Dolynna O., Nyzkovska O. Pratsia yak zasib formuvannia predmetno­praktychnoi kompetentsii ditei. Doshkilne vykhovannia. 2012. № 9. S. 22–27.
9. Lykova I. O. Prohrama khudozhnoho vykhovannia, navchannia y rozvytku ditei 2–6 rokiv "Kolorovi dolonky". Kharkiv: Vesta; Ranok, 2007. 128 s.
10. Lysenko N. V. Teoriia i praktyka ekolohichnoi osvity: doshkilnyk­pedahoh: navch.­ metod. posib. dlia VNZ. Kyiv: Vydavnychyi dim "Slovo", 2009. 400 s.
11. Liublinska H. O. Dytiacha psykholohiia. Kyiv: Vyshcha shkola, 1974. 355 s.
12. Masol L. Vykhovnyi potentsial mystetstva – dzherelo osvitnikh innovatsii. Mystetstvo ta osvita. 2001. № 1. S. 2–5.
13. Obrazotvorche mystetstvo z metodykoiu vykladannia v doshkilnomu navchalnomu zakladi: pidruchnyk / za zah. red. H. V. Sukhorukovoi. Kyiv: Vydavnychyi Dim "Slovo", 2010. 376 s.
14. Pavlenchyk V. A. Formyrovanye polozhytelnыkh vzaymootnoshenyi detei 6­ho hoda zhyzny v sovmestnoi trudovoi deiatelnosty: avtoref. dyss. … kand. ped. nauk:
13.00.01. Kyiv, 1982. 25 s.
15. Pirozhenko T. "Zolotyi" period rozvytku osobystosti, abo Yak pidvyshchyty yakist doshkilnoi osvity. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu. 2016. № 7. S. 4–10.
16. Pirozhenko T. Osobystisnyi rozvytok ditei u tvorchykh ihrakh. Doshkilne vykhovannia. 2012. № 9. S. 28–31.
17. Ponimanska T. I. Doshkilna pedahohika: pidruchnyk. 2­he vyd., dopov. Kyiv: Akademvydav, 2013. 464 s. (Seriia "Alma­mater").
18. Pukhnachev Yu. V. Chetyre yzmerenyia yskusstva. Chyslo y mysl. Moskva: Znanye, 1981. Vyp. 4. 176 s.

Переглядів анотації: 70
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Pisotskyi, O. P., & Pisotska, L. M. (2018). Характеристика продуктивних видів діяльності дітей старшого дошкільного віку. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 140-146. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-140-146