Розвиток критичного мислення під час аудіювання іншомовних повідомлень

  • S. I. Shevchenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • I. I. Khalymon кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: аудіювання, таксономія Блума, критичне мислення

Анотація

У статті розглядається проблема розвитку розумових дій високого порядку в рамках традиційної схеми навчання аудіювання, що включає 3 етапи: дотекстовий, текстовий та післятекстовий. Автори статті звертаються до таксономії цілей пізнавальної діяльності Б. Блума для розробки завдань, власне, на текстовому етапі аудіювання, які можна використовувати для розвитку критичного мислення. Відповідно до таксономії Б. Блума, всі когнітивні процеси можуть бути двох рівнів: низького (LOT) та високого (HOTS). Мета дослідження: 1) проаналізувати можливості використання таксономії Б. Блума на текстовому етапі аудіювання; 2)розробити завдання, спрямовані на розвиток розумових вмінь високого рівня на дотекстовому етапі. Висновки, результати дослідження, полягають у тому, що: 1) розвивати розумові вміння високого порядку можливо не тільки на дотекстовому та післятекстовому етапах аудіювання, а й на текстовому; 2)запропонований фрагмент уроку довів досягнення поставлених цілей дослідження.

Посилання

1. Kardashova N. V. Navchannia anhlomovnoho audiiuvannia studentiv molodshykh kursiv movnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv. Seriia "Pedahohika ta psykholohiia". Visnyk KNLU. 2016. Vyp. 25. URL: [visnyk­pedagogy.knlu.kiev.ua/article/viewFile/103144/98225.
2. Anderson L. & Krathwohl D. R. A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessin: A revision of Blooms Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman, 2001. 336p.
3. Hughes J. Critical Thinking in the Language Classroom. ELi. 2014. 27 p. URL: http://www.elipublishing.org/Critical_ThinkingENG.pdf.
4. Peachey N. A framework for planning a listening skill lesson. URL: https://www.teachingenglish.org.uk/article/a­framework­planning­a­listening­skills­lesson
5. The teaching of listening comprehension. The British Council, 1981. 156 p. URL: https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/pub_F044%20ELT­46%20The%2­
0Teaching%20of%20Listening%20Comprehension_v3.pdf
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Shevchenko, S. I., & Khalymon, I. I. (2018). Розвиток критичного мислення під час аудіювання іншомовних повідомлень. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 147-151. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-147-151