Готовність до створення здоров’яорієнтованого середовища організації як особлива категорія професійної освіти майбутніх менеджерів

  • O. I. Zavydivska кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту Львівського державного університету фізичної культури; докторант кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
Ключові слова: готовність, професійна готовність, майбутні менеджери

Анотація

Теоретично обґрунтовано сутність готовності до створення здоров’яорієнтованого середовища організації у системі професійної освіти майбутніх менеджерів. Здійснено аналіз змісту понять "готовність", "професійна готовність". Розкрито сутність поняття "готовність до створення здоров’яорієнтованого середовища організації". Виокремлено основні складові і структурні компоненти системи формування готовності майбутніх менеджерів до здоров’яорієнтованого управління в умовах організації. Виявлено, що у сучасних ринкових умовах господарювання суттєво змінюється роль менеджера, який перетворюється на
управлінця людськими ресурсами в умовах виробничого середовища. Людський чинник стає головним, а витрати на підтримку і збереження здоров’я людей
вважаються першочерговими інвестиціями підприємців. Готовність майбутніх менеджерів до створення здоров’яорієнтованого середовища організації представлено як особистісну якість їхньої професійної діяльності, що спрямована на збереження здоров’я працюючих людей. Декларовано, що менеджерам потрібно володіти знаннями, вміннями і навичками, що визначатимуть їхню готовність до створення здоров’яорієнтованого середовища організації. Узагальнено, що формування готовності студентів-управлінців до створення здоров’яорієнтованого середовища організації має інтегративний характер. Така готовність свідчитиме про єдність, стійкість і стабільність психолого-педагогічних впливів. Цілісна компетентність у питаннях збереження здоров’я як інтегральне утворення слугує відображенням готовності майбутнього менеджера до здоров’язбережувальної діяльності.

Посилання

1. Ananev V. A. Osnovy psykholohyy zdorovia. Psykholohyia zdorovia. Sankt­-Peterburh: Rech, 2006. Knyha 1: Kontseptualnye osnovy psykholohyy zdorovia. 384 s.
2. Velykyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy / uklad. i holov. red. V. T. Busel. Kyiv: Irpin: VTF "Perun", 2001. 1440 s.
3. Zeer E. F., Pavlova A. M., Sadovnykova N. O. Proforyentolohyia: Teoryia y praktyka: ucheb. posobye dlia vysshei shkoly. Moskva: Akademycheskyi Proekt, Ekateryn­burh: Delovaia knyha, 2004. 192 s.
4. Entsykopedyia professyonalnoho obrazovanyia: v 3 t. / pod red. S. Ya. Batysheva. Moskva, 1998. 1784 s. URL: https://www.anovikov.ru/dict/epo.pdf.
5. Ishchenko M. P., Rudenko I. I. Filosofiia nauky: pytannia teorii i metodolohii: navch. posib. / za red. d­ra filos. nauk, prof. M. P. Ishchenka. Kyiv: UBS NBU, 2010. 442 s.
6. Kybanov A. Ya. Upravlenye personalom orhanyzatsyy: uchebnyk / pod red. A. Ya. Ky­banova. 4­e yzd., dop. y pererab. Moskva: YNFRA­M, 2010. 695 s.
7. Kodzhaspyrova H. M., Kodzhaspyrov A. Yu. Pedahohycheskyi slovar: dlia stud. vyssh. y sred. ped. ucheb. zavedenyi. Moskva: Yzdatelskyi tsentr "Akademyia", 2000. 176 s.
8. Kulko V. A. Sutnist i struktura hotovnosti maibutnikh ahrariiv do profesiinoi diialnosti. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. 2011. № 2 (15). S. 193–197.
9. Menedzhment orhanizatsii: pidruchnyk / za zah. red. L. I. Fedulovoi. Kyiv: Lybid, 2004. 448 s.
10. Skibitska L. I., Skibitskyi O. M. Menedzhment: navch. posib. dlia vyshch. navch. zakl. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2007. 415 s.
11. Sultanova L. Yu. Hotovnist studentiv psykholoho­pedahohichnykh fakultetiv do naukovo­doslidnoi roboty. Teoretychni ta metodychni zasady rozvytku pedahohichnoi osvity: pedahohichna maisternist, tvorchist, tekhnolohii: zb. nauk. prats / za red. N. H. Nychkalo. Kharkiv: NTU "KhPI", 2007. S. 338–343.
12. Zavydivska O. I., Zavydivska N. N., Kovalchuk V. Y., Khanikiants O. V. Features of professional training of hr­managers: the ability to create a health­oriented environment in the organization Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2018. 18 Supplement issue (2), Art 160. R. 1072–1078.

Переглядів анотації: 75
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Zavydivska, O. I. (2018). Готовність до створення здоров’яорієнтованого середовища організації як особлива категорія професійної освіти майбутніх менеджерів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 168-173. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-168-173