Структура пропедевтичної компетентності майбутніх викладачів вокалу

  • Xiaohang Yang аспірант Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського
Ключові слова: викладач вокалу, пропедевтика, структура пропедевтичної компетентності

Анотація

У статті розглянуто роблеми, які найбільш часто виникають в процесі вокальної підготовки майбутніх учителів музики, обґрунтовано метод пропедевтики,
що дозволяє мінімізувати педагогічні помилки. Обґрунтовано компонентну структуру пропедевтичної компетентності викладача вокалу, яка включає в себе професійну (музичну та методичну) ерудованість, аналітико-діагностичний, прогностично-проективний, рефлексивно-оцінний та коригувально-творчий
компоненти. Схарактеризовано три рівні можливих помилок у побудові навчального процесу − стратегічний, тактичний і операційний, а також три класи їх
потенційного різновиду: аксіологічний, герменевтичний, праксіологічний.

Посилання

1. Archazhnykova L. H. Professyia – uchytel muzyky: kn. dlia uchytelia. Moskva, 1984. 111 s.
2. Kochetov A. Y. Pedahohycheskaia dyahnostyka v shkole. Minsk: Narodnaia asveta, 1987. 233 s.
3. Kon N. H. Propedevtyka typovykh pomylok yak metod navchannia spivu studentiv pedahohichnykh universytetiv. II Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia "Priorytety naukovykh doslidzhen – 2018: teoretychna ta praktychna tsinnist". Varshava, 2018. S. 11–12.
4. Sannikova O. P., Sannikova A. O. Stsenichni bariery: dyferentsialno­psykholohich­ nyi pidkhid: monohrafiia. Odesa, 2014. 236 s.
5. Yuzefavychus T. A. Klassyfykatsyia professyonalno­pedahohycheskykh oshybok: teoretycheskyi y prykladnoi aspektы. Vestnyk Moskovskoho hosudarstvennoho oblast-
noho unyversyteta. Seryia "Pedahohyka". 2009. № 3. S. 95–99.

Переглядів анотації: 61
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Yang, X. (2018). Структура пропедевтичної компетентності майбутніх викладачів вокалу. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 195-198. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-195-198