Організація оздоровлення та відпочинку дітей: міжнародна практика

  • O. M. Matviichuk аспірантка факультету педагогічної освіти та соціальної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Ключові слова: оздоровлення та відпочинок, законодавчі документи, літній табір

Анотація

У статті автором розглянуто процес оздоровлення та відпочинку дітей за кордоном. Здійснено аналіз міжнародних документів щодо представленої проблеми, на підставі яких було створено закони та нормативно-правові акти в усіх провідних державах світу. Акцентовано увагу на тому, що у країнах Західної Європи процес оздоровлення та відпочинку дітей базується на розвитку їх фізичних якостей, творчих навичок, культурних та духовних цінностях. Розрізняють профільні, тематичні, християнські табори, проте найпоширенішими є міжнародні лінгвістичні. Головна мета перебування в них – занурення в новий культурний простір і мовне середовище у поєднанні з активним відпочинком. В результаті зроблено висновок щодо стратегії розвитку соціальної політики
наступних держав: України, Литви, Білорусі, Узбекистану, Казахстану. Вона ґрунтується на реалізації програм оздоровлення та відпочинку, обсягів фінансування із бюджетної сфери соціально незахищених дітей: з малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та інших. Як результат – впровадження освітніх програм, що супроводжуються великим спектром форм, методів та засобів. Важливим є те, що у Литовській Республіці та Узбекистані пріоритетним в державній політиці є виховання гармонійно розвинутого, фізично здорового та духовно зрілого підростаючого покоління. Казахстан має чималий досвід організації літнього відпочинку дітей, в основу якого закладено два пріоритети – виховання та оздоровлення. Зазначимо, що у Республіці Білорусь сформовано тенденцію на здешевлення вартості путівок в оздоровчі табори, на які спрямовуються кошти місцевих бюджетів, підприємств, профспілкових організацій. Автором доведено актуальність та важливість наукового дослідження та запропоновано подальші дії для впровадження закордонної практики в процес відпочинку та оздоровлення в Україні.

Посилання

1. Kalinichenko A. Mekhanizmy orhanizatsii dytiachoho ozdorovlennia ta vidpochynku: zarubizhnyi dosvid. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka. 2014. Vyp. 3. S. 92–100.
2. Konventsiia OON pro prava dytyny: ratyfikovano Postanovoiu VR № 789­XII vid 27 liutoho 1991 r. / Verkhovna Rada Ukrainy // : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021
3. Louend D. y E. Knyha dlia nastavnykov / perev. s anhl. Sankt­Peterburh: Pyter, 2002. 214 s.
4. Nakaznyi M.O. Proektuvannia diialnosti dytiachoho ozdorovchoho zakladu: teoriia i tekhnolohiia: monohrafiia. Dnipropetrovsk, 2010. 476 s.
5. Orhanizatsiia vidpochynku ta ozdorovlennia ditei v Ukraini: zb. normat. dokumentiv ta inform. materialiv / uporiad.: Z. P. Kyianytsia, Zh. V. Petrochko, L. Yu. Yakymenko, L. I. Stryha. Kyiv: Derzhavnyi in­t problem simi ta molodi, 2003. 170 s.
6. Rasporiazhenye Premer­Mynystra Respublyky Kazakhstan ot 11 maia 2016 hoda ob orhanyzatsyy ozdorovytelnoho otdыkha, dosuha y zaniatosty detei v peryod letnykh kany­kul na 2016 – 2019 hody. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35521926#pos=0;0.
7. Strana, hde vse delaetsia vo ymia detei, vo ymia budushcheho. UzA. 2014. 24 fev­ralia. URL: http://uzbekistan.org.ua/ru/aktualno/year_2014/3490.
8. Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 "Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo. Valstybės žinios. 2010­09­14. Nr. 108­5567.
URL: https://e­seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.380773?jfwid=14shvjmkqn&fbclid=IwAR2hjD2I6CrGRcYhwi7CHBK555nuKI1eGQdebvqYYKiIeaD8rJHxnxz1vnk.
9. Dėl Vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių įtvirtinimo vasaros poilsio stovyklose 2016–2019 metų programos patvirtinimo № T1­354 2015­12­18. Mažeikių rajono savivaldybės
taryba. URL: https://e­seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7aa12a60a8ce11e59010bea026bdb­259?jfwid=14shvjrj39.

Переглядів анотації: 64
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Matviichuk, O. M. (2018). Організація оздоровлення та відпочинку дітей: міжнародна практика. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 207-211. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-207-211