Аналіз художньої комунікації у понятійному вимірі

  • Zhou Geyang аспірантка факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: художня комунікація, поняття, взаємозв’язок

Анотація

У статті подано аналіз поняття "комунікація" з позицій різних наукових підходів. Висвітлюється вплив процесів глобалізації на оновлення принципів організації професійної освіти. Відзначається насиченість сучасного суспільства комунікативними взаємодіями, комунікативність розглядається як важлива властивість людини. Обґрунтовано значущість комунікації як чинника розвитку особистості та суспільства. Наводяться причини неоднозначних тлумачень сутності комунікації. Посилена увага до формування комунікативних умінь в системі фахової підготовки пояснюється зміною характеру освітнього процесу з монологічного типу на діалогічний. Досліджується вплив комунікативних умінь вчителя на ефективність навчального процесу. Відзначається недостатній рівень розробленості методичних засобів розвитку комунікаційних умінь у майбутніх вчителів музики. Подається розуміння комунікації як соціально обумовленого процесу передачі інформації та обміну думками, почуттями між людьми в різних сферах діяльності. Наведено етимологічне значення слова "комунікація". Серед основних значень терміна "комунікація" виділено універсальне, технічне, біологічне, універсальне. Подано філософське розуміння комунікації як спілкування, входження у взаємини за допомогою різних засобів людської взаємодії. Розкриваються психологічні аспекти комунікації, що включають в себе настрої та почуття, які кожен зі співрозмовників привносить у спілкування. Феномен художньої комунікації висвітлюється крізь призму специфічних властивостей мистецтва. Підкреслюється універсальність образної мови, потужність комунікативно-інформаційних функцій мистецтва. Зазначається, що художня комунікація забезпечує передачу інформації, яка містить певне ставлення до світу, художню концепцію та ціннісну орієнтацію. Акцентується на взаєморозумінні учасників художньо-комунікативних ситуацій у процесі спілкування з мистецтвом.

Посилання

1. Batsevych F. S. Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky / Florii Serhiiovych Batsevych. – K. : Akademiia, 2009. – 376 s.
2. Borev Yu. B. Эstetyka / Yuryi Borysovych Borev. – M. : Polytyzdat, 1981. – 399 s.
3. Butenko N. Yu. Komunikatyvni protsesy u navchanni : navch.-metod. posib. dlia samost. vyvch. dystsypliny [Elektronnyi resurs] / N. Yu. Butenko, V. M. Prykhodko, N. I. Fedorenko. – 2004. – Rezhym dostupu: http://lection.com.ua/gmdis/kpnnmpsvd/terminologichniy-slovnik-komunikativni-
protsesi-u-navchanni-navchalno-metodichniy-posibnik-dlya-samostiynogo-vivchennya-distsiplini. – Nazva z ekrana.
4. Dutsyk D. R. Politychna zhurnalistyka / Diana Rostyslavivna Dutsyk. – K. : Vyd. dim "Kyievo-Mohylianska akad.", 2005. – 138 s.
5. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy : v 7 t. – K. : Naukova dumka, 1985. T. 2 / AN URSR. In-t movoznavstva im. O. Potebni. – 1985. – 2 s.
6. Zaitseva A. V. Formuvannia khudozhno-komunikatyvnoi kultury maibutnoho vchytelia muzyky v konteksti ekzystentsiino-refleksyvnoho pidkhodu / Alla Vitaliivna
Zaitseva // Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia "Pedahohika". – 2016. – № 1. – S. 126–133.
7. Orlov V. F. Profesiine stanovlennia maibutnikh vchyteliv mystetskykh dystsyplin: teoriia i tekhnolohiia / Valerii Fedorovych Orlov. – K. : Naukova dumka, 2003. – 262 s.
8. Pocheptsov H. H. Teoryia kommunykatsyy / Heorhyi Heorhyevych Pocheptsov. – K. : Vakler, 2001. – 656 s.
9. Rudnytska O. P. Pedahohika: zahalna ta mystetska : navch. posib. / Oksana Petrivna Rudnytska. – K., 2002. – 270 s.
10. Sukhomlynskyi V. O. Sto porad uchytelevi / V. O. Sukhomlynskyi // Sukhomlynskyi V. O. Vybr. tvory : v 5 t. – Kyiv, 2000. T. 2. – 2000. – 421 s.
11. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk / NAN Ukrainy, In-t filosofii im. H. S. Skovorody ; holov. red. V. I. Shynkaruk. – K. : Abrys, 2002. – 742 s.
12. Sharkov F. Y. Osnovы teoryy kommunykatsyy : ucheb. dlia vuzov / Felyks Yzosymovych Sharkov. – M. : Yzdatelskyi Dom "Sotsyalnыe otnoshenyia", Yzd-vo
"Perspektyva", 2003. – 248 s.
13. Encyclopedia Britannica [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.britannica.com/art/visual-arts. – Nazva z ekrana.

Переглядів анотації: 74
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Geyang, Z. (2018). Аналіз художньої комунікації у понятійному вимірі. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 69-73. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-2-69-73