Порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості учнів старшої школи (ліцею) та умови їх покращення

  • I. Zaplishnyi старший викладач кафедри фізичного виховання і валеології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • V. Borovyk старший викладач кафедри фізичного виховання і валеології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: фізична підготовленість, тести, порівняльний аналіз

Анотація

У статті розглядається питання організації проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнів школи (ліцею). У результаті дослідження даної проблеми було проведено теоретичний аналіз науково-методичної літератури, узагальнення практичного досвіду, тестування, результати якого оброблялися й заносилися в спеціально розроблений протокол, теоретичне, практичне і прикладне узагальнення результатів, а також систематизувалися показники всіх досліджених. Предметом цієї статті стало визначення рівнів фізичної підготовленості учнів ліцею, який з поміж інших чинників здоров’я є найбільш динамічним, кількісно і якісно посідає домінуючу позицію. Незважаючи на те, що ця проблема вже перебувала і перебуває в полі зору дослідників, вона потребує постійного ґрунтовного аналізу, оскільки система тестування надзвичайно рухлива і швидкозмінна, зазначаючи як кількісних так і якісних змін. Тому зазначена вище проблематика була й залишається досить важливою на часі, що й визначило актуальність цієї статті. У ній особлива увага приділяється порівняльному аналізу показників розвитку фізичних якостей юнаків і дівчат. Система тестування для старшокласників складалася за видами тестів і нормативів на витривалість, силу, швидкість, спритність, гнучкість. Одним із важливих завдань дослідження був аналіз отриманих результатів, який дозволив визначити рівні фізичної підготовленості учнівської молоді. Зібраний фактичний матеріал, порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості учнівської молоді засвідчив про те, що найбільшу кількість учнів становить низький рівень і дещо меншу – середній рівень. На основі впровадження в навчально-виховний процес нових технологій, форм і методів фізичного виховання у статті були визначені шляхи покращення фізичної підготовки школярів.

Посилання

1. Biletska, V. (2006). Vzaiemozv’iazok rivnia fizychnoi pidhotovlenosti ta funktsio- nalnoho stanu molodshykh shkoliariv z riznym rivnem somatychnoho zdorovia [Relationship between the level of physical fitness and functional status of younger students with different levels of somatic health].fizychnoho vykhovannia i sportu – Theory and methodology of physical
education and sport, 4. 3–7 [in Ukrainian].
2. Natsionalna doktryna rozvytku fizychnoi kultury i sportu [National Doctrine for the Development of Physical Culture and Sports] Baza danykh "Zakonodavstvo Ukrainy" –
Legislation of Ukraine database. 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1148/2004 [in Ukrainian].
3. Kibalnyk, O. (2007). Ozdorovchi tekhnolohii dlia pidvyshchennia rukhovoi aktyvnosti pidlitkiv [Wellness technologies for enhancing motor activity of teenagers] Teoriia i metodyka
fizychnoho vykhovannia i sportu – Theory and methodology of physical education and sport, 4. 63–65 [in Ukrainian].
4. Novoselova, O., & Lvovskaia, E. (2010). Otsenka pokazatelei urovnia zdorovia uchashchykhsia za peryod obuchenyia v obshcheobrazovatelnoi shkole [Assessment of indicators of
the level of health of students for the period of study in a comprehensive school] Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu – Theory and methodology of physical education and sport. 4. 47–53 [in Ukrainian].
5. Krotov, H. (2007). Otsinka fizychnoi pidhotovlenosti divchat riznykh somatotypiv [Assessment of physical fitness of girls of different somatotypes] Teoriia i metodyka fizychnoho
vykhovannia i sportu – Theory and methodology of physical education and sport, 3. 64–66 [in Ukrainian].
6. Krutsevych, T. (2006). Osnovni napriamy vdoskonalennia prohram fizychnoho vykhovannia shkoliariv [The main directions of improvement of programs of physical education of
pupils] Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu – Theory and methodology of physical education and sport, 4. 20–27 [in Ukrainian].
7. Fedorenko, E. (2011). Kharakterystyka fizychnoi pidhotovlenosti starshoklasnykiv, yaki navchaiutsia v shkoli riznoho typu [Characteristics of physical fitness of high school students
attending different types of school] Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu – Theory and methodology of physical education and sport. 90–92 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 114
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Zaplishnyi, I., & Borovyk, V. (2019). Порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості учнів старшої школи (ліцею) та умови їх покращення. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 22-27. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-22-27