Теоретичні засади професійної підготовки соціальних працівників в умовах сьогодення

  • Y. O. Spivak кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"
Ключові слова: соціальна освіта, професійна підготовка соціальних працівників, професійна діяльність

Анотація

У статті досліджено особливості розвитку системи професійної підготовки соціального працівника до практичної діяльності у соціальній сфері. Якщо у ХІХ ст. соціальна робота тісно перепліталася з полегшенням бідності, що часто виконувалися членами духовенства, то сучасна соціальна робота, починаючи з кінця ХІХ – початку ХХ ст., знаходить своє коріння в соціальних інтересах і науковій практиці. Сьогодні професія соціальної роботи продовжує розвиватися, підтримуючи тенденції, що відповідають суспільним потребам ХХІ ст. Проаналізовано концептуальні основи і своєрідність тенденцій розвитку сучасної освіти. Підкреслено значущість соціологічного аспекту у створенні фундаменту для розвитку професійного мислення сучасного спеціаліста, розуміння ним характеру сучасного суспільного розвитку, ролей у ньому різних соціальних груп, інститутів, особистості. Виявлено основні підходи, які сприяють підвищенню ефективної організації і забезпечення якісної соціальної освіти майбутніх спеціалістів. Зокрема, з позиції системного підходу встановлено, що система професійної підготовки соціального працівника до практичної діяльності у соціальній сфері, як система, що постійно розвивається, здатна функціонувати і в стабільному режимі, і в динамічному, далекому від рівноваги. Особистісний підхід дозволяє сформувати в особистості якості суб'єкта у процесі життєдіяльності, особливо в період її професійного становлення. Діяльнісний підхід передбачає включення особистості в різноманітні, ієрархічно залежні види діяльності. Разом з тим доведено, що застосування саме комплексу підходів до професійної підготовки майбутніх соціальних працівників сприяє формуванню цілісної особистості майбутнього фахівця.

Посилання

1. Semyhina, T. V. (2001). Vvedennia u sotsialnu robotu [Introduction to social work]. Kyiv: Feniks [in Ukrainian].
2. Zvierievа, I. D. (2012). Entsyklopediia dlia fakhivtsiv sotsialnoi [Encyclopedia for social professionals]. Kyiv; Simferopol: Universum [in Ukrainian].
3. Kapska, A. Y. (2010). Deiaki aspekty profesiinoi pidhotovky sotsialnykh pratsivnykiv [Some aspects of vocational training for social workers] Visnyk Hlukhivskoho nats. ped. un-tu im. O. Dovzhenka. Seriia "Pedahohichni nauky" – Bulletin of the Hlukhiv National University ped. to them. O. Dovzhenko. Series "Pedagogical Sciences". 15. 12–16 [in Ukrainian].
4. Karpenko, O. H. (2007). Profesiina pidhotovka sotsialnykh pratsivnykiv v umovakh universytetskoi osvity: naukovo-metodychnyi ta orhanizatsiino-tekhnolohichnyi aspekty
[Professional training of social workers in the context of university education: scientific, methodological and organizational-technological aspects]. S. Ya. Kharchenko (Ed.). Drohobych: Kolo [in Ukrainian].
5. Karpenko, O. H. (2014). Teoriia i praktyka profesiinoho stanovlennia sotsialnoho pratsivnyka [The theory and practice of becoming a social worker]. Kyiv: Slovo [in Ukrainian].
6. Nikolaienka S. M., & Stepko M. F. (Eds.). (2006). Osnovni zasady rozvytku vyshchoi osvity [Basic principles of development of higher education of Ukraine]. Ukrainy Ternopil: Vyd-vo TNPU im. V. Hnatiuka. (3) [in Ukrainian].
7. Slastenyn, V. A. (Ed.). Pedahohyka professyonalnoho obrazovanyia [Pedagogy of vocational education]. Moskva: Yzd. tsentr "Akademyia" [in Ukrainian].
8. Petko, L. V. (2012). Vyvchennia hendernykh rolei ta vzaiemovidnosyn u sim’i zi studentamy VNZ na praktychnykh zaniattiakh z inozemnoi movy [Studying gender roles and
relationships in families with students in foreign language workshops] Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 11. Sotsialna robota. Sotsialna pedahohika – Scientific journal of MP Dragomanov NPU. Series 11. Social work. Social pedagogy. A. Y. Kapskа (Ed.). Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. (14), II. 112–123 [in Ukrainian].
9. Petko, L. V. (2017). Vyklyky KhKhI stolittia dlia osvitnoho prostoru Ukrainy. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylianska akademiia". Seriia "Pedahohika" – Scientific works of the Black Sea State University named after Peter Mohyla complex "Kyiv Mohyla Academy". Pedagogy Series. O. P. Meshchaninov ta in. (Ed.). Mykolaiv: Vyd-vo ChNU imeni Petra Mohyly, Vol. 303, 291. 10−14 [in Ukrainian].
10. Petko, L. V. (2012). Stymuliuvannia hotovnosti maibutnikh sotsialnykh pedahohiv do vykhovnoi roboty u protsesi vyvchennia inozemnoi movy u VNZ (na prykladi kinofilmu "Zvuky muzyky" ("The Sound of Music"), SShA, rezh. Uaiz, 1965 r.) [Stimulating the readiness of future social educators for educational work in the process of learning a foreign language at a university (based on the movie "The Sound of Music", USA, directed by Wise, 1965)] Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei v intehrovanomu seredovyshchi – Actual problems of education and education of people in an integrated environment. 9 (11). Kyiv: Universytet "Ukraina". 84–95 [in Ukrainian].
11. Rud, M. V. (2010). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh sotsialnykh pedahohiv u systemi profesiinoi pidhotovky u VNZ [Formation of professional competence of future social educators in the system of vocational training in universities] Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko National University. 9 (196). 266−272 [in Ukrainian].
12. Savchenko, O. P. (2010). Kompetentisnyi pidkhid u suchasnii vyshchii shkoli [Competent approach in modern higher education] e-zhurnal "Pedahohika i nauka: istoriia,
teoriia, praktyka, tendentsii rozvytku" – e-journal "Pedagogy and Science: History, Theory, Practice, Development Trends" . 16−23 [in Ukrainian].
13. Zvierieva, I. D. ta in. (2003). Sotsialna robota v Ukraini [Social work in Ukraine]. I. D. Zvierievoi, H. M. Laktionovoi [Еd.]. Kyiv: Naukovyi svit [in Ukrainian].
14. Kapskа, A. Y. (2004). Sotsialna robota: tekhnolohichnyi aspekt [Social work: technological aspect]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].
15. Chernukha, N. M. (2015). Intehratsiini protsesy u vyshchii shkoli [Integration processes in high school]. Kyiv: Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka [in Ukrainian].
16. Chernukha, N. M. (2013). Napriamy osvitolohichnoi pidhotovky: sotsiolohiia osvity [Areas of educational preparation: sociology of education] Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka – Continuing Professional Education: Theory and Practice, 1/2. 19–24 [in English].
17. Ryzhykov, V. A. (2016). Technology of Development of the Lawyer’s Psychogram and its Meaningful and Practical Component. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol. VII, 1(15), Spring. 100–108. DOI: http://dx.doi.org/10.14505/jarleSci Verse Scopus [in English].

Переглядів анотації: 100
Опубліковано
2019-07-26
Як цитувати
Spivak, Y. O. (2019). Теоретичні засади професійної підготовки соціальних працівників в умовах сьогодення. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 45-51. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-45-51