Виховання самостійності в старших дошкільників у процесі занять художнім конструюванням

  • S. I. Matvienko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: самостійність, особистісна якість, художнє конструювання

Анотація

У статті аналізуються підходи до використання потенціалу дитячого художнього конструювання щодо виховання у старших дошкільників такої особистісної якості, як самостійність. Провідна роль у розвитку самостійності належить вихованню та навчанню, тобто керівництву з боку дорослого, проте важливо ураховувати щодо цього особистісні можливості дитини. Самостійність дошкільника формується значною мірою в практичній діяльності, з огляду на це важливо визначати потенціал різних видів діяльності, у тому числі – предметно-продуктивного та художнього конструювання. Вказується на те, що цей вид діяльності передбачає не тільки моделювання структури об’єкта, який конструюється, але й створення художнього образу. У процесі художньо-конструктивної роботи визначаються етапи її проведення, логіка яких спрямована на формування у дитини творчих самостійних визначень у виготовленні поробки. Автором статті звертається увага на те, що зміна підходів до організації художньо-
конструктивної діяльності дітей окреслили певні протиріччя, які стосуються й можливостей розвитку самостійної творчої діяльності дошкільників. Вказується на те, що вихователю, в організації самостійних занять дітей художнім конструюванням, слід особливу увагу приділити експериментуванню малюків з різними матеріалами, які використовуються у даному виді роботи. Наголошується на важливості використання проблемних і творчих завдань; колективних форм роботи, що сприяє не тільки удосконаленню технічних можливостей дитини у процесі художньо-конструктивній діяльності, але й розвиває важливі особистісні якості, у тому числі – самостійність.

Посилання

1. Hurvyts, V. N. (2013). Razvytye tvorchestva u detei starsheho doshkolnoho vozrasta v khudozhestvennom konstruyrovanyy [The development of creativity in children of preschool age
in artistic design] Nauka y shkola] Pedahohycheskye yssledovanyia – Science and school. Pedagogical research. 4. 125–127 [in Ukrainian].
2. Demydova, Yu. O. (2007). Formuvannia pershoosnov piznavalnoi samostiinosti starshykh doshkilnykiv u konstruktyvnii diialnosti [Formation of first principles of cognitive independence of senior preschoolers in constructive activity]. Extended abstract of candidate's thesis. Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].
3. Matvienko, S. I. (2016). Khudozhnia pratsia ta osnovy dyzainu [Artistic work and design basics]. Nizhyn: Vyd-vo NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
4. Paramonova, L. A. (2002).Teoryia y metodyka tvorcheskoho konstruyrovanyia v detskom sadu [The theory and methodology of creative design in kindergarten]. Moskva: Akademyia [in Ukrainian].
5. Savchenko, M. V. ( 2014). Vykhovannia samostiinosti u ditei starshoho doshkilnoho viku v ihrovii diialnosti [Vykhovannia samostiinosti u ditei starshoho doshkilnoho viku v ihrovii
diialnosti]. Extended abstract of candidate's thesis. Sloviansk [in Ukrainian].
6. Syvtseva, Y. A. (2008). Khudozhestvennoe konstruyrovanye, kak sredstvo razvytyia tvorcheskykh sposobnostei u mladshykh shkolnykov v kontekste produktyvnoho obuchenyia [Art
design as a means of developing creative abilities in primary school students in the context of productive learning]. Extended abstract of candidate's thesis. Krasnodar [in Ukrainian].
7. Smyrnova, E. O. (2008). Detskaia psykholohyia [Child psychology]. Moskva: Drofa [in Russian].
8. Udina O. M. (2008). Vykhovannia samostiinosti doshkilnykiv v obrazotvorchii diialnosti (na materiali aplikatsii) [Educating the independence of preschool children in visual activities (on
application material)]. Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 119
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Matvienko, S. I. (2019). Виховання самостійності в старших дошкільників у процесі занять художнім конструюванням. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 71-76. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-71-76