Особливості формування уявлень про професії у дітей старшого дошкільного віку

  • V. I. Ternopilska доктор педагогічних наук, професор Київського університету імені Бориса Грінченка
  • A. V. Novychenko магістрантка Київського університету імені Бориса Грінченка
Ключові слова: дитина старшого дошкільного віку, виховання, трудове виховання

Анотація

У статті розкрито особливості формування уявлень про професії у дітей старшого дошкільного віку, здійснено аналіз досліджень із цієї проблеми. Визначено, що у закладі дошкільної освіти трудове виховання реалізується за такими напрямами: ознайомлення дітей із працею дорослих, формування інтересу й поваги до неї; організація безпосередньої трудової діяльності дітей. Основним завданням трудового виховання дітей дошкільного віку є формування стійкого переконання, що праця є життєвою необхідністю людини, а її результат – цінністю. Важливою умовою формування елементарних професійних уявлень дітей окреслено створення відповідного предметно-ігрового середовища. З’ясовано, що ефективність роботи з дітьми залежить від емоційної насиченості, особистої значущості використаного матеріалу для дошкільників, зв’язку отриманої інформації з реальним життям, різноманітності використаних дорослими форм та методів навчання, а також дотримання критеріїв: доступності,
цілеспрямованості та систематичності в роботі. Показниками сформованості у дітей уявлень про світ професій дорослих виступають: наявність знань про світ професій; орієнтація в атрибутах, засобах та предметах праці представників різних професій; розуміння кваліфікаційних якостей фахівців різного професійного середовища; набуття таких особистісних якостей, як: повага до прав дорослих та результатів їхньої трудової діяльності, бажання долучатися до праці дорослих, дисциплінованість, відповідальність за результат власної праці.

Посилання

1. Bazovyi komponent doshkilnoi osvity (nova redaktsiia) [Basic Component of Preschool
Education (New Edition)]. Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, vid
22.05.2012 r. № 615 – Order of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of
Ukraine from 22.05.2012, 615 [in Ukrainian].
2. Bielienka, H. (2010). Zrostannia doshkilnyka v pratsi [The growth of preschoolers in
work]. Kyiv: Shk. svit [in Ukrainian].
3. Ohneviuk, V. O. (Eds.). (2016). Dytyna: osvitnia prohrama dlia ditei vid dvokh do semy
rokiv [Child: educational program for children from two to seven years]. H. V. Bielienka,
M. A. Mashovets (Ed.). Kyiv. Un-t imeni B. Hrinchenka [in Ukrainian].
4. Petko, L. V. (2017). Vyklyi XXI stolittya dlya osvitnogo prostoru Ukraiiny [The
challenges of educational space in the 21-st century]. Naukovi pratsi Chornomorskogo
derzhavnogo unIversitetu ImenI Petra Mogili kompleksu "Kievo-Mogilyanska akademiya" –
Scientific Works of the Black Sea Peter Mohyla State University of Kyiv Mohyla Academy
Complex. O. P. MeschanInov (Ed.). Mykolaiv: Vyd-vo ChNU imeni Petra Mohyly. (Vols. 1–303;
Vol. 303), 291, 10–14 [in Ukrainian].
5. Petko, L. V. (2008). Vitryla tvorchosti [Sails of creativity]. Dyrektor shkoly, litseiu,
himnazii – Headmaster of the school, lyceum, gymnasium. Zasn. MONmolodsportu Ukrainy,
NAPN Ukrainy, NPU imeni M. P. Drahomanova. O. I. Vyhovska (Ed.). 6, 40–43 [in Ukrainian].
6. Petko, L. V. (2018). Hurtok "Mandrivnyky" ta formuvannia sotsialnoi aktyvnosti
molodshykh shkoliariv [Circle "Travelers" and formation of social activity of younger students].
Pedahohichnyi almanakh – Pedagogical almanac. V. V. Kuzmenko (Ed.). Kherson: KVNZ
"Khersonska akademiia neperervnoi osvity". 37, 34−39 [in Ukrainian].
7. Ternopilska, V. I. (2007). Vzaiemyny u systemi "pedahoh-vykhovanets-batky" yak
vazhlyva umova sotsialno-komunikatyvnoho rozvytku molodshykh shkoliariv [Relationships in
the system "teacher-parent-parent" as an important condition for social and communicative
development of younger students]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho ped. un-tu imeni M. P.
Drahomanova. Seriia 16. Tvorcha osobystist uchytelia: problemy teorii i praktyky – Scientific
Journal of the National Ped. MP Dragomanov. Series 16. The creative personality of the teacher:
problems of theory and practice. 7 (17), 228–231. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova
[in Ukrainian].
8. Ternopolskaia, V. I., & Fedorova, M. A. (2015). Nravstvennye tsennosty mladshykh
shkolnykov: tekhnolohyy vospytanyia [Moral values of younger students: technologies of
education]. Saarbrüken: LAPLAMBERT Academic Publishing. URL:
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15504 [in Ukrainian].
9. Ternopilska, V. I., Maksymova, O. O., Rudnytska, N. Yu., & Konovalchuk, I. M. (2018).
Pozytsiia tolerantnosti ta yii vykhovannia u starshykh doshkilnykiv ta molodshykh shkoliariv [The
position of tolerance and its upbringing in senior preschoolers and younger students]. Topical
issues of education. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal [in Ukrainian].
10. Zhuravel, Maria, & Petko, Lyudmila. (2014). Behavioural Disorders in Child: materiały
X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji "Kluczowe aspekty naukowej działalności
– 2014" [Behavioral Disorders in Child: materials from the 10th International Scientific-Practical
Conference "Key Aspects of Scientific Activity – 2014"]. Sławomir Górniak (Ed.). Vol. 14.
Psychologia i socjologia. Przemyśl: Nauka i studia [in Polish].

Переглядів анотації: 253
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Ternopilska, V. I., & Novychenko, A. V. (2019). Особливості формування уявлень про професії у дітей старшого дошкільного віку. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 83-88. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-83-88