Педагогічні умови формування технологічної компетентності учнів початкової школи

  • M. O. Shevchuk кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: компетентність, технологічна компетентність, педагогічна умова

Анотація

У статті зазначається, що в умовах компетентнісної освіти формування технологічної компетентності молодших школярів виступає нагальною суспільною потребою. Ефективність формування технологічної компетентності як ключової компетентності в початковій школі, залежить від створення певних педагогічних умов. Автор стверджує, що такими умовами виступають: організація динамічного технологічного середовища; формування гуманістично спрямованого поля праці; створення простору творчої самореалізації молодших школярів; рефлексивне управління процесом формування трудової компетентності учнів початкової школи. У змістовому плані перша умова передбачає розробку технологічних завдань різної складності згідно віковим особливостям учнів. А застосування індивідуалізації та диференціації у технологічному процесі забезпечать концентрично-лінійне розширення трудового досвіду молодших школярів. Сутність другої умови полягає у створенні максимально сприятливих умов для трудового самовизначення особистості учня, розкриття його здібностей, уважного ставлення до внутрішнього світу школяра. Третя умова пов’язана з побудовою у культурно-розвивального простору, який спонукає учнів до виявлення потенційних творчих резервів. І четверта умова спрямована на потребу зробити процес формування технологічної компетентності учнів молодшого шкільного віку контрольованим, що стає можливим за умови управління даним процесом.

Посилання

1. Vysotskyi, S. V. (1999). Struktura psykholoho–pedahohycheskykh uslovyi formyrovanyia poyskovo–tvorcheskoi napravlenosty lychnosty v protsesse obuchenyia [Structure of psychological and pedagogical conditions of formation of search-creative orientation of the person in the course of training]. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho derzhavnoho
universytetuim. K. D. Ushynskoho – Scientific Bulletin of the South Ukrainian State University. KD Ushinsky. Odesa. 8–9, 90–94 [in Ukrainian].
2. Derzhavnyi standart pochatkovoi zahalnoiosvity vid 21 liutoho 2018 roku № 87 [State standard of elementary general education of February 21, 2018. No. 87]. URL:
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti (data zvernennia 21.10.2018) [in Ukrainian].
3. Durmanenko, O. (2012). Teoretychnyi analiz poniattia "pedahohichni umovy" v konteksti monitorynhu vykhovnoi roboty u vyshchomu navchalnomu akladi [Theoretical analysis
of the concept of "pedagogical conditions" in the context of the monitoring of educational work in higher education]. Molod i rynok – Youth and the market. 7 (90), 135–137 [in Ukrainian].
4. Karmazina, L. (2011). Upravlinnia znanniamy na proektno-oriientovanomu pidpryiemstvi [Knowledge management in a project-oriented enterprise]. Upravlinnia proektamy:
stan ta perspektyvy – Project Management: Status and Perspectives. Mykolaiv: NUK [in Ukrainian].
5. Manko, V. M. (2000). Psykholoho–pedahohichn iumovy pidhotovky studentiv do zasvoienniaz nan [Psychological and pedagogical conditions of students' preparation for mastering knowledge]. Naukovi zapysky Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. P. Drahomanova – Scientific notes of the National Pedagogical University M. P. Dragomanov. P. V. Dmytrenko, & O. L. Makarenko (Ed.). Kyiv. Vol. ХХХVI, 4, 66–74 [in Ukrainian].
6. Palamarchuk, V. (2006). Innovatsii v suchasniiosviti [Innovation in modern education]. Zavuch – Head. 10. 1–4 [in Ukrainian].
7. Ziaziun, I. A., & Kramushchenko, L. V., & Kryvonos, I. F. ta in. (2004). Pedahohichna maisternist [Pedagogical skills]. I. A. Ziaziuna (Ed.). (2d ed.). Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].
8. Prokhorov A. M. (Eds.). (1985). Sovetskyie ntsyklopedycheskyi slovar [Soviet Encyclopedic Dictionary]. (3 ed.). Moskva: Sov. entsyklopedyia [in Russian].
9. Shevchuk, M. O. (2018). Dyferentsiiovanyi pidkhid u trudovomu navchanni v pochatkovii shkoli [Differentiated approach in elementary school work education]. Dyferentsiatsiia
u shkilniiosviti: istorychnyi dosvid i suchasni tekhnolohii – Differentiation in school education: historical experience and modern technologies. Kyiv: Instytut pedahohiky [in Ukrainian].
10. Iaroshchuk, K. Vyznachennia pedahohichnykh umov formuvannia profesiinoi etyky maibutnikhin zheneriv-pedahohiv v protsesi fakhovoi pidhotovky [Definition of pedagogical
conditions of formation of professional ethics of future engineers-pedagogues in the process of professional training]. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1716. (data zvernennia
11.02.2019) [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 278
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Shevchuk, M. O. (2019). Педагогічні умови формування технологічної компетентності учнів початкової школи. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 89-96. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-89-96