Практико-орієнтоване навчання іноземної мови старшокласників з ДЦП: можливості реалізації

  • N. S. Shcherba кандидат педагогічних наук, доцент кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка
Ключові слова: практико орієнтоване навчання іноземної мови, старшокласники з ДЦП, заходи реалізації практико орієнтованого навчання іноземної мови

Анотація

Основною інновацією сучасної української середньої освіти учнів з інвалідністю є запровадження інклюзивної освіти. На її шляху постає низка перешкод, серед яких:
неготовність суспільства визнати свою різноманітність позитивним фактором, неготовність учителів адаптувати навчальний процес до можливостей, труднощів і особливих освітніх потреб дітей з інвалідністю та, нарешті, неготовність самих дітей цієї категорії зайняти активну життєву позицію та рухатись до максимально посильної самостійності. Стратегічною метою освіти є забезпечення соціальної інтеграції всіх дітей без винятку. Однак недостатня практична орієнтація української школи призводить до того, що випускники не мають можливості повною мірою оволодіти ключовими компетентностями, зазначеними в Концептуальних засадах реформування середньої школи (НУШ), до яких належать зокрема: вміння вчитись протягом життя, ініціативність і підприємливість, соціальна і громадянська компетентності тощо.
Для вирішення вказаної суперечності автор статті уточнює значення поняття "практико-орієнтоване навчання іноземної мови учнів з особливими освітніми потребами", використовуючи для цього метод контент-аналізу, та пропонує класифікацію відповідних освітніх і навчальних заходів у взаємозв’язку з рівнем володіння іноземною мовою учнями з ДЦП, їх можливостями, труднощами та особливими освітніми потребами. Пропонується розподіляти заходи на 3 основні типи: організаційні, навчальні і практичні. Перший тип передбачає врахування в освітньому і навчальному процесі індивідуальних особливостей учнів, а решта – представляє заходи, спрямовані на підвищення готовності учня до активної життєдіяльності в соціумі засобами предмета "Іноземна мова".

Посилання

1. Sotsialna inkliuziia v Ukraini: nyzkyi riven pryiniattia naibilsh vrazlyvykh ditei [Social Inclusion in Ukraine: Low adoption rates for the most vulnerable children]. UNISEF Ukraina –UNISEF Ukraine. URL: https://www.unicef.org/ukraine/ukr/ media_28458.html [in Ukrainian].
2. Deklaratsiia pro prava invalidiv [Declaration on the Rights of Persons with Disabilities]. Zakonodavstvo Ukrainy – The legislation of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws
/show/995_117 [in Ukrainian].
3. Sandberhskaia deklaratsyia [The Sandberg Declaration]. Deklaratsyy – Declarations. URL: http://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/declarations/ sundberg.shtml [in Ukrainian].
4. Konventsiia pro prava liudyny [Convention on Human Rights]. Vseosvita – Universities. URL: https://vseosvita.ua/library/ deklaracia-prav-ditini-68653.html [in Ukrainian].
5. Hrynevych, L. NUSh: Kliuchovi kompetentnosti [NUSH: Key competencies]. URL: https://www.youtube.com/ watch?v=dS84FjhsMeI [in Ukrainian].
6. Natsionalna dopovid "Pro stanovyshche osib z invalidnistiu" [National report on the situation of persons with disabilities]. Natsionalna asambleia liudei z invalidnistiu –National
Assembly of People with Disabilities. URL: http://naiu.org.ua/pro-stanovishche-osib-z-invalidnistyu-v-ukrajini [in Ukrainian].
7. Zakon Ukrainy "Pro osvitu" [Law of Ukraine "On Education"]. Verkhovna Rada Ukrainy – Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page [in
Ukrainian].
8. WHO Global Disability Action Plan 2014–2021. Better Health for All People with Disability [WHO Global Disability Action Plan 2014–2021. Better Health for All People with Disability]. World Health Organization [online]. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/-10665/199544/1/9789241509619_eng.pdf?ua=1 [in Ukrainian].
9. Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [The New Ukrainian School: Conceptual Foundations for High School Reform]. URL: https://mon.gov.ua/-
storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 133
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Shcherba, N. S. (2019). Практико-орієнтоване навчання іноземної мови старшокласників з ДЦП: можливості реалізації. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 97-103. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-97-103