Педагогічні принципи формування готовності майбутніх офіцерів Збройних сил України до професійної взаємодії в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

  • L. V. Hrebeniuk молодший науковий співробітник Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: принципи, готовність, професійна взаємодія

Анотація

У статті висвітлюються педагогічні принципи щодо формування готовності до професійної взаємодії майбутніх офіцерів ЗСУ під час участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. У сучасній дидактиці військової освіти для іншомовної підготовки ми вважаємо актуальним використання таких загальнодидактичних принципів навчання, як: принцип науковості змісту і методів навчального процесу; принцип систематичності й послідовності навчання; принцип доступності навчання; принцип свідомого засвоєння знань; принцип активності і самостійності; принцип наочності, єдності конкретного й абстрактного; принцип ґрунтовності; принцип зв'язку навчання з життям та практикою розбудови демократичного суспільства; принцип раціонального поєднання колективних та індивідуальних форм і способів навчальної роботи. Для більш успішного й ефективного формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної взаємодії у міжнародних операціях були визначені специфічні
процесуальні принципи, які відображають сутність іншомовного спілкування військовослужбовця під час участі у міжнародних операціях у сучасних умовах розвитку військової техніки й озброєння, сучасних умовах ведення бою. До таких принципів належать: принцип спеціалізованості (адресності); принцип різнонаправленої ритмічної підготовки; принцип суворої регламентації та часового лімітування професійних дій; принцип додаткового психологічного навантаження на основі основної психофізіологічної напруги; принцип диференціації та оптимізації освітнього процесу. Було встановлено, що колективізм та індивідуальний підхід у навчанні – це основа
формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної взаємодії у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у процесі професійної підготовки у вищих військових навчальних закладах.

Посилання

1. Babanskyi, Yu. K. (1977). Optymyzatsyia protsessa obuchenyia [Optimization of the learning process]. Moskva: Pedahohyka [in Russian].
2. Dysterveh, A. (1956). Yzbrannye pedahohycheskye sochynenyia [Selected pedagogical works]. Moskva: Uchpedhyz [in Russian].
3. Zahviazynskyi, V., & Atakhanov, R. (2005). Metodolohyia y metody psykholoho-pedahohycheskoho yssledovanyia [Methodology and methods of psychological and pedagogical research]. (2 ed.). Moskva: Yzd. tsentr "Akademyia" [in Russian].
4. Komenskyi, Ya. A. (1957). Myr chuvstvennykh veshchei v kartynkakh [The world of sensual things in pictures]. (2 ed.). Moskva: Uchpedhyz [in Russian].
5. Onyshchuk, V. A. (1987). Dydaktyka sovremennoi shkoly [Didactics of the modern school]. Moskva: Prosveshchenye [in Russian].
6. Petko, L. V. (2015). Vykhovnyi potentsial metodu sytuatsiinoho analizu ("Case study" method) u formuvanni profesiino oriientovanoho inshomovnoho navchalnoho seredovyshcha v
umovakh universytetu [The viral potential of the case study method in the form of a professionally orchestrated primary medium in the mind of the university]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 17 "Teoriia i praktyka navchannia ta vykhovannia" – Scientific journal of MP Dragomanov NPU. Series 17 "Theory and Practice of Learning and Education". V. I. Bondaria (Ed.). Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. (27). 133–140 [in Ukrainian].
7. Petko, L. V. (2017). Yednist navchannia i vykhovannia u formuvanni profesiino oriientovanoho inshomovnoho navchalnoho seredovyshcha v umovakh universytetu [The unity of education and upbringing in the formation of a professionally oriented foreign language learning environment at university]. Kyiv: Talkom [in Ukrainian].
8. Petko, L. V. (2017). Mescedzhi D.Trampa, vyslovleni pisneiu "I Will Always Love You", na inavhuratsiinomu bali Zbroinykh syl SShA: tlumachennia zi studentamy [D. Trump's Place by
I Will Always Love You at the inaugural Ball of the US Armed Forces: Explaining with Students]. Pedahohichnyi almanakh – Pedagogical almanac. V. V. Kuzmenko (Ed.). Kherson: KVNZ
"Khersonska akademiia neperervnoi osvity". (35). 173−179 [in Ukrainian].
9. Petko, L. V. (2015). Profesiino oriientovani tekhnolohii navchannia IM yak zasib formuvannia profesiino oriientovanoho inshomovnoho navchalnoho seredovyshcha v umovakh
universytetu [Professionally Oriented Learning Technologies as a Means of Forming a Professional Oriented Foreign Language Learning Environment at University]. Mizhnarodnyi
naukovyi forum: sotsiolohiia, psykholohiia, pedahohika, menedzhment – International scientific forum: sociology, psychology, pedagogy, management. M. B. Yevtukh (Ed.). Kyiv: TOV "NVP "Interservis". (18). 179−188 [in Ukrainian].
10. Podlasyi, Y. P. (1999). Pedahohyka. Novyi kurs [Pedagogy. New course]. Moskva: Yzd-vo Vlados. (Kn. 1) [in Russian].
11. Ryzhykov, V. S. (2018). Meta i pryntsypy zmistu osvitnoho protsesu pidhotovky viiskovoho v suchasnykh umovakh reformuvannia Zbroinykh syl Ukrainy [Purpose and principles
of the content of the educational process of military training in the current conditions of reforming the Armed Forces of Ukraine]. Naukovyi visnyk innovatsiinykh tekhnolohii – Scientific Bulletin of Innovative Technologies. 2, 36–40 [in Ukrainian].
12. Skatkyn, M. N. (1982). Dydaktyka srednei shkoly. Nekotorye problemy sovremennoi dydaktyky [Didactics of high school. Some problems of modern didactics]. (2 ed.). Moskva:
Prosveshchenye [in Russian].
13. Ushynskyi, K. D. (1952). Sobranye sochynenyi [Collection of works]. Moskva: Akademyia pedahohycheskykh nauk. (Vols. 1–11) [in Russian].
14. Khutorskoi, A. V. (2001). Sovremennaia dydaktyka [Modern didactics]. Sankt-Peterburh: Pyter [in Russian].
15. Petko, L. V. (2016). Brainstorming and the formation of professionally oriented foreign language teaching environment in the conditions of university (for the specialties 023 "Fine Arts" and 022 "Design"). Economics, management, law: shallenges and rrospects: Collection of scientific articles. Psychology. Pedagogy and Education. Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India [in English].
16. Ryzhykov, V. (2018). Method of organizing lessons in the armies in the way of modern world military educational practice. Problems of the development of modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. EDEX, Madrid, España [in English].
17. Ryzhykov, V. (2016). A Technology of Development of the Lawyers Psychogram and its Meaningful and Practical Component. Journal of Advanced Research in Law and Economics.
(Vols. I–VII; Vol. VII, 1(15) Spring, 100–108). DOI: http://dx.doi.org/10.14505/jarleSci Verse Scopus [in English].

Переглядів анотації: 102
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Hrebeniuk, L. V. (2019). Педагогічні принципи формування готовності майбутніх офіцерів Збройних сил України до професійної взаємодії в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 113-119. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-113-119