Педагогічна підготовка вчителів іноземних мов для шкіл Швеції

  • L. Movchan кандидат педагогічних наук, доцент кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ
Ключові слова: вчителі іноземних мов, спеціалізація, мультидисциплінарна підготовка

Анотація

Стаття присвячена розвитку педагогічної освіти вчителів іноземних мов для шкіл Швеції. Відмінною рисою педагогічної підготовки в Швеції є мультидисциплінарність (спеціалізації: вчитель 1–7 класів, вчитель 4–9 класів і вчитель гімназії). Формування змісту педагогічної освіти вчителів іноземних мов здійснюється під впливом демографічних чинників, політики мультилінгвізму, пріоритизації англійської мови, дитиноцентристських ідей вальдорфської педагогіки, політичною та економічною стратегією держави на досягнення висогоко рівня конкурентоспроможності у світі. Низка реформ педагогічної освіти поділила педагогічну підготовку на три інтегровані сфери: загальноосвітню підготовку, за напрямом спеціалізації та профілізацію, започатковано тенденцію до звуження поля спеціалізації для вчителів старшої школи до 2–3-х суміжних предметів, розширення наукових досліджень як частина педагогічної освіти, наступності між вищою та післядипломною освітою, розширення співпраці зі школами. Університети та педагогічні коледжі активно застосовують метод проблемного навчання, а також комунікативно-орієнтовані методи навчання та міжкультурний підхід, розширюють складову соціокультурного компоненту змісту навчання. Контекстно-мовний інтегрований підхід забезпечує реалізацію міжпредметних зв’язків і підвищує професійну компетентність вчителя завдяки ширшому застосуванню мови, допомагає прослідкувати успішність учня з двох предметів одночасно та зробити необхідну корекцію. Учителів приваблює перспектива викладання іноземної мови як предмета та як засобу навчання, набуття і розвитку професійності в обох предметних сферах, що розширює можливості працевлаштування.

Посилання

1. Movchan, L. H. (2012). Rozvytok zmistu shkilnoi inshomovnoi osvity v Korolivstvi Shvetsiia [Content development of foreign language school education in the Kingdom of Sweden]. Candidate’s thesis. Kyiv, Vidkrytyi universytet rozvytku liudyny "Ukraina" [in Ukrainian].
2. Åstrand, B. (2004). Aspects of Recent reforms of teacher education in Sweden [Aspects of Recent reforms of teacher education in Sweden]. University of Umeå [in Swedish].
3. Båsta språket – en samlad svensk sprekpolitik (2005). [The best language – a unified Swedish language policy]. Regeringens proposition 2005/06:2 – Government Bill 2005/06:2.
Stockholm: Ricksdagen [in Swedish].
4. Berglindh, U. (2002). A New system of Swedish Teacher education. Metodika – Methodology. (Vol. 3, br. 5, 211–220) [in English].
5. Consultation and collaboration between universities and other sectors of education (2006). Synthesis report "North" (Subproject 3). URL: http://www.tnp3–d.org/docs/ tnp3d_sr_sp3_nord_en_0.pdf. (data zvernennia: 20.05.2018) [in English].
6. Engelska med didaktik för undervisningsomredet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan. (2007). [English with didactics for the teaching area in the latter part of
compulsory school and upper secondary school]. Kursplan – Syllabus. Halmstad: Halmstad Hogskola [in Swedish].
7. Erixon, A., & Weiner, W. (2003). Attracting, developing and retaining effective teachers. Country background. URL: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/14/83/7849a36f.pdf.
(data zvernennia: 12.04.2017) [in English].
8. Kallos, D. (2003). Teachers and Teacher Education in Sweden. The International meeting "La formazione iniziale degli insegnanti in Europa. Percosi attuali e futuri" (C.I.R.E.).
Universita di Bologna [in English].
9. Lindberg, L. (2001). Is "Pedagogic" as an Academic Discipline in Sweden just a Phenomenon for the Twentieth Century? The Effects of the Recent Educational Reform. European Educational Research. (Vol. 1, 1, 65–81) [in English].
10. Lundström, U. (2006). Development of the Teacher Profession in the Decentralized Swedish Upper Secondary School. Historical and theoretical background. Umeå: Umea University [in English].
11. Syllabus: Communication in English, 21–40 credits. Mångfald, kreativitet och samhällsengagemang – Diversity, creativity and community engagement. Malmö Universitet. (2019). URL: https://www.mah.se /upload/OM%20MALM%C3%96%20H%C3%96GSKOLA/-Universitetsstatus/M%C3%A5ngfald,%20kreativitet%20och%20samh%C3%A4llsengageman.
pdf. (data zvernennia: 12.06.2019) [in English].
12. Teacher Education in Sweden before and after 2000. (2001). Stockholm: National Agency for higher Education [in English].

Переглядів анотації: 103
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Movchan, L. (2019). Педагогічна підготовка вчителів іноземних мов для шкіл Швеції. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 146-152. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-146-152