Сутність і зміст методичної інтеракції майбутніх викладачів англійської та французької мов

  • O. O. Ukrayinska кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології, докторант кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету
Ключові слова: заклад вищої освіти, контрольно-оцінювальна діяльність, майбутні викладачі іноземних мов

Анотація

У статті розглянуто проблему практичної підготовки у закладі вищої освіти майбутніх викладачів англійської та французької мов до здійснення контрольно-оцінювальної діяльності, а саме до укладання контрольних матеріалів зі встановлення рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності та її окремих компонентів студентів-бакалаврів. Автором проведено аналіз останніх досліджень щодо формування контрольно-оцінювальної компетентності фахівців з іноземної мови. У результаті цього аналізу встановлено потребу в пошуку шляхів додаткової взаємодії магістрантів з майбутньою цільової групою, тими, хто навчається, з метою випробування розроблених ними контрольно-оцінювальних матеріалів та деталізації реалізації цієї можливості. Дослідницею рекомендується організовувати таку взаємодію під час самостійної роботи студентів. З цією метою вона звертається до положень інтерактивної педагогіки та доходить висновку, що явище педагогічної інтеракції не повною мірою дозволяє врахувати специфіку дисципліни "Іноземна мова". Внаслідок чого запропоновано методичний термін "методична інтеракція", під якою розуміється творча взаємодія майбутніх викладачів англійської та французької мов з іншими агентами контрольно-оцінювальної діяльності у закладі вищої освіти, спрямовану на розвиток їхньої методичної контрольно-оцінювальної компетентності. Описано її сутність та зміст з позицій інтерактивного навчання у закладі вищої освіти, особистісно орієнтованого та синергетичного підходів до навчання. Виділено об’єкт методичної інтеракції
(навчальний матеріал) та суб’єкти (магістранти, викладачі, студенти І–IV років навчання). Конкретизовано спектр ролей суб’єктів. Здійснення методичної інтеракції можливе за умови вияву творчої активності магістрантів та їх самоорганізації.

Посилання

1. Demchuk, T.P. (2014). Hruppovaia otsenka studentamy prepodavatelia vyssheishkoly kak podkhod k sotsyalno-psykholohycheskomu modelyrovanyiu ymydzha prepodavatelia vysshei shkoly [Group assessment by students of the higher education teacher as an approach to social-psychological modeling of the image of the higher education teacher]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 1. Vol. 2, 28–32 [in Russian].
2. Zasiekina, L.V. (2000). Osoblyvosti formuvannia profesiino-tvorchoho myslennia fakhivtsia inozemnoi movy [Features of formation of professional and creative thinking of a foreign language specialist]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
3. Kurok, O.I., Zinchenko, V.P. & Kurtas, S.A. (2015). Pedahohichni umovy ta zasoby formuvannia otsiniuvalnoi kompetentnosti maibutnoho vykladacha vyshchoi shkoly [Pedagogical Conditions and Means of Forming the Assessing Competence of Future High School Teacher]. Yevropeiski pedahohichni studii – European pedagogical studios, 5–6, 76–88 [in Ukrainian].
4. Maiier, N.V. (2016). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia metodychnoi kompetentnosti u maibutnikh vykladachiv frantsuzkoi movy [Theoretical and methodological principles of forming methodological competence in future French language teachers]. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
5. Matyenko, A.V. (2012). Metodycheskaia kontseptsyia kohnytyvno-kommunykatyvnoho kontrolia v systeme obuchenyia ynostrannomu yazyku studentov lynhvystycheskoho vuza [Methodical concept of cognitive-communicative control in the system of teaching foreign language students of a linguistic college]. Doctor’s thesis. Nyzhnyi Novhorod [in Russian].
6. Melnychuk, I.M. & Romanyshyna L.M. (2013). Dialohichnist interaktyvnoho navchannia maibutnikh fakhivtsiv u vyshchii shkoli [Dialogue of interactive training of future specialists in higher education]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy – Bulletin of the National University of Defense of Ukraine, 2 (33), 95–100 [in Ukrainian].
7. Nykonova, E.Y. (2014). Metodyka formyrovanyia kompetentnostei uchytelia ynostrannoho yazyka v oblasty osushchestvlenyia kontrolia rechevykh umenyi uchashchykhsia (anhlyiskyi yazyk, yazykovoi vuz) [Methods of formation of competences of a foreign language teacher in the field of control of students’ speech skills (English, high school)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moskva [in Russian].
8. Petrenko, M.A. (2010). Teoryia pedahohycheskoi ynteraktsyy [The theory of pedagogical interaction]. Doctor’s thesis. Rostov-na-Donu [in Russian].
9. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2009). Helsinki: European Association for Quality Assurance in Higher Education [in Helsinki].

Переглядів анотації: 73
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Ukrayinska, O. O. (2019). Сутність і зміст методичної інтеракції майбутніх викладачів англійської та французької мов. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 49-56. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-3-49-56