Формування критично-креативного мислення учнів з фізичних дисциплін засобами STEM-технологій

  • L. M. Knorozok кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • A. G. Shevchuk доцент кафедри фізики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, заслужений вчитель України
  • M. А. Shevchuk кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя ORCIDiD 0000-0002-6402-7400
Ключові слова: креативність, творче мислення, критичне мислення

Анотація

Реформування освіти в Україні вимагає докорінної зміни підходів до самого процесу викладання. Такий підхід сприятиме розвитку у суб’єктів навчання – учнів – компетентностей дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності. Для успішного виконання поставленого вище завдання слід визначитися з тим, як готувати фахівців недалекого майбутнього. Передова педагогічна думка деяких країн світу пов’язує саме зі STEM-освітою підготовку відповідних фахівців, які будуть відповідати викликам науково-технічної революції. Без елементів STEM-освіти неможливо провести коректне дослідження процесів та явищ, пов’язаних із фізичними тілами, які виступають в ролі об’єктів дослідження. Водночас використання технологій та методів STEM-освіти дозволяє зробити ці дослідження всебічними та науково значущими. В статті розглянуто питання про можливість упровадження технологій STEM-освіти з формування критичного та креативного мислення учнів під час вивчення фізики у старшій школі, принципи та прийоми формування творчого підходу у викладанні фізики із залученням STEM-технологій. Показано, що впровадження технологій STEM-освіти допоможе в успішній реалізації основних завдань реформи освіти.

Посилання

1. Hin, A.O. (2005). Pryiomy pedahohichnoi tekhniky [Techniques of pedagogical technique]. Luhansk [in Ukraine].
2. Honcharova, N.O. (2015). Profesiina kompetentnist vchytelia u systemi navchannia STEM [Teacher professional competence in the STEM learning system]. Naukovi zapysky Maloi akademii nauk Ukrainy – Scientific notes of the Small Academy of Sciences of Ukraine, 7, 141–147 [in Ukraine].
3. Hren, L.M. (2011). Zabezpechennia motyvatsii dosiahnennia profesiinoho uspikhu u studentiv VTNZ [Providing motivation to achieve professional success in students of VTNZ]. Pedahohichnyi almanakh – Pedagogical almanac, 9, 121–125 [in Ukraine].
4. Zasoby ta obladnannia STEM [STEM Tools and Equipment]. URL: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/zasobi-ta-obladnannya-stem/ [in Ukraine].
5. Makarenko, V.M. & Tumantsova, O.O. (2008). Yak opanuvaty tekhnolohiiu krytychnoho myslennia [How to master critical thinking technology]. Kharkiv: Vyd. hrupa "Osnova" [in Ukraine].
6. Kyrylenko, S. & Kiian, O. (2016). Polifunktsionalnyi urok u systemi STEM-osvity: teoretyko-metodolohichni ta metodychni sehmenty [Multifunctional lesson in the STEM education system: theoretical, methodological and methodical segments]. Ridna shkola – Home school, 4, 50–54 [in Ukraine].
7. Navolokova, N.P. (2012). Entsyklopediia pedahohichnykh tekhnolohii i innovatsii [Encyclopedia of pedagogical technologies and innovations]. Kharkiv: Vyd. hrupa "Osnova" [in Ukraine].
8. Savchenko, I.M. (2015). Realizatsiia idei STEM-osvity Natsionalnym tsentrom "Mala akademiia nauk Ukrainy" [Implementation of STEM education ideas by the National Center "Small Academy of Sciences of Ukraine"]. Naukovi zapysky Maloi akademii nauk Ukrainy – Scientific notes of the Small Academy of Sciences of Ukraine, 7, 148–157 [in Ukraine].
9. Shevchuk, O.H. (2017). Vykorystannia elementiv STEM-osvity pry napysanni naukovo-doslidnytskykh robit uchniv z astronomii [The use of elements of STEM education in the writing of research works of astronomy students]. Pedahohichna osvita na zlami stolit: dosvid mynuloho – pohliad u maibutnie – Teacher education at the turn of the century: the experience of the past is a look into the future. Nizhyn: Vydavets PP Lysenko M. M. [in Ukraine].

Переглядів анотації: 92
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Knorozok, L. M., Shevchuk, A. G., & ShevchukM. А. (2019). Формування критично-креативного мислення учнів з фізичних дисциплін засобами STEM-технологій. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 57-64. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-3-57-64