ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • Yriy Dvornyk кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: активність, пізнавальна активність, творча активність

Анотація

Стаття присвячена розгляду актуального питання сучасної мистецької педагогіки – формування творчої активності. Її мета полягає в психолого-педагогічному аналізі проблеми формування творчої активності молодших школярів на уроках музичного мистецтва та висвітленні можливих шляхів її розв’язання. На основі аналізу тлумачень поняття "творча активність" у філософському, психологічному та педагогічному аспектах зроблено його узагальнення. Воно представлене як особистісне утворення, риса, інтегративна якість, що формується в творчій діяльності, реалізується через пізнавальну потребу й інтерес, виявляється в емоційному піднесенні та творчому підході до розв’язання завдань і виступає як прагнення до самореалізації через розкриття власного творчого потенціалу. В статті наголошується на значному потенціалі музичної освіти взагалі і
уроків музичного мистецтва зокрема та розкриваються шляхи формування творчої активності молодших школярів. Акцентується увага на важливості залучення учнів до активної художньо-творчої діяльності, необхідності накопичення ними музичного досвіду. Розглядаються педагогічні методи, які забезпечують ефективне формування творчої активності, серед яких комплексний метод активізації музично-творчої діяльності, метод художнього конструювання, активізації попереднього досвіду, залучення до творчого проєктування, проблемні методи, методи смислового бачення, евристичний або частково-пошуковий, метод рефлексії, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки, метод художньо-педагогічного спілкування.
Наголошується, що процес формування творчої активності має гуртуватися на принципах опори на життєвий та художній досвід, стимулювання внутрішньої активності, єдності індивідуального і колективного впливу на учнів, творчої самостійності, мотивації музичної діяльності, інтересу та емоційної захопленості музичною діяльністю.

Посилання

1. Abdullin E. B., Nikolaeva E. V. Teoriya muzykal’nogo obrazovaniya: uchebn. dlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij. Moskva: Izdatel’skij centr "Akademiya", 2004. 336 s. [in Russian].
2. Akif gyzy L. M. Problema formirovaniya poznavatel’noj aktivnosti uchashchihsya v sovremennoj psihologo-pedagogicheskoj literature. URL: https://cyberleninka.ru/article/-n/problema-formirovaniya-poznavatelnoy-aktivnosti-uchaschihsya-v-sovremennoy-psihologo-pedagogicheskoy-literature/viewer (data zvernennya: 30.04.2020). [in Russian].
3. Balabaeva N. V. Ponyatie i sushchnost’ poznavatel’noj aktivnosti mladshih shkol’nikov. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-poznavatelnoy-aktivnosti-mladshih-shkolnikov/viewer (data zvernennya: 01.05.2020). [in Russian].
4. Gavrilyuk V. Yu. Tvorcha aktivnіst’ starshoklasnikіv yak psihologo-pedagogіchnaproblema. Teoretiko-metodichnі problemi vihovannya dіtej ta uchnіvs’koї molodі. Zbіrniknaukovih prac’. Vip. 8. Kn. 1. Kiїv, 2005. S. 95–100. [in Ukrainian].
5. Dubrovіna І. V. Pіznaval’na aktivnіst’ yak stan gotovnostі uchnіv do pіznaval’noї dіyal’nostі. URL: https://repository.kristti.com.ua/handle/eiraise/169 (data zvernennya 01.05.2020). [in Ukrainian].
6. Emchik O. G. Rozvitok tvorchogo potencіalu magіstrіv doshkіl’noї osvіti u procesі profesіjnoї pіdgotovki. dis. … kand. ped. nauk: 13.00.04 / Rіvnens’kij derzhavnij gumanіtarnij unіversitet. Rіvne, 2018. 318 s. URL: http://www.rshu.edu.ua/images/afto/disert_emchik.pdf (data zvernennya 01.05.2020). [in Ukrainian].
7. Zhornyak B. Є. Metodichnі zasadi formuvannya tvorchoї aktivnostі molodshih shkolyarіv zasobami kolektivnoї muzichnoї dіyal’nostі: avtoref. dis. … kand. ped. nauk: 13.00.02 / Nacіonal’nij pedagogіchnij unіversitet іmenі M. P. Dragomanova. Kiїv, 2013. 21 s. [in Ukrainian].
8. Ignatovich V. G. Razvitie tvorcheskoj aktivnosti mladshih shkol’nikov v processe vospitaniya. Podgotovka uchitelya nachal’nyh klassov: problemy i perspektivy: materialy III Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Minsk, 14 nyabr. 2013 g. / Bel. gos. ped. un-t im. M. Tanka; redkol.: N. V. ZHdanovich, O. V. Azarko, V. G. Ignatovich i dr. Minsk: BGPU, 2013. S. 129–132. URL: http://elib.bspu.by/bitstream/doc/4047/1/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%-82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7% D0%B8%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8215_7.pdf (data zvernennya 30.04.2020) [in Russian].
9. Іgnatova R. Rozvitok pіznaval’noї aktivnostі uchnіv yak pedagogіchna problema. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/6283/6291 (data zvernennya 02.05.2020). [in Ukrainian].
10. Kabalevs’kij D. B. Vospitanie uma i serdca. Kniga dlya uchitelya. Moskva: Prosveshchenie, 1984. 206 s. [in Russian].
11. Knyazeva Z. A. Esteticheskie potrebnosti v kontekste problemy razvitiya tvorcheskoj aktivnosti lichnosti. Shlyahi udoskonalennya hudozhn’o-estetichnoї osvіti uchnіvs’koї molodі v umovah vіdrodzhennya nacіonal’noї kul’turi: Tezi respublіkans’koї naukovo-praktichnoї konferencії (7–9 kvіtnya 1992 r.), Kiїv: KDPІ. S. 220–223. [in Russian].
12. Latisheva T. V. Formuvannya tvorchoї aktivnostі uchnіv 5–7 klasіv na urokah muzichnogo mistectva: avtoref. dis. … kand. ped. nauk: 13.00.02 / Nacіonal’nij pedagogіchnij unіversitet іmenі M. P. Dragomanova. Kiїv, 2015. 21 s. [in Ukrainian].
13. Malovichko D. A. Poznavatel’naya aktivnost’ kak komponent tvorcheskogo samorazvitiya shkol’nika. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poznavatelnaya-aktivnost-kak-komponent-tvorcheskogo-samorazvitiya-shkolnika/viewer (data zvernennya 01.05.2020). [in Russian].
14. Osipova S. I., Agisheva N. S. Poznavatel’naya aktivnost’ kak ob’ekt pedagogicheskogo analiza. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poznavatelnaya-aktivnost-kak-obekt-pedagogicheskogo-analiza/viewer (data zvernennya 01.05.2020). [in Russian].
15. Padalka G. M. Pedagogіka mistectva (Teorіya і metodika vikladannya mistec’kih disciplіn). Kiїv: Osvіta Ukraїni, 2008. 274 s. [in Ukrainian].
16. Psihologiya. Slovar’ / pod obshch. red. A. V. Petrovskogo, M. G. Yaroshevskogo. 2-e izd., ispr. i dop. Moskva: Politizdat, 1990. 494 s. [in Russian].
17. Psihologіchnij slovnik / za red. V. І. Vojtka. Kiїv: Vishcha shkola. 1982. 216 s. [in Ukrainian].
18. Rostovs’kij O. Ya. Teorіya і metodika muzichnoї osvіti: navch.-metod. posіbnik. Ternopіl’: Navchal’na kniga – Bogdan, 2011. 640 s. [in Ukrainian].
19. Slovnik іnshomovnih slіv /za red. O. S. Mel’nichuka. Kiїv: golovna redakcіya URE, 1974. 775 s. [in Ukrainian].
20. Turinіna O. L. Psihologіya tvorchostі: navch. posіb. Kiїv: MAUP, 2007. 160 s. [in Ukrainian].
21. Fіlosofs’kij slovnik / za red. V. І. SHinkaruka. 2-e vid., pererob. І dop. Kiїv: Golov. red. URE, 1986. 800 s. [in Ukrainian].
22. Shubins’kij V. D. Pіznaval’na aktivnіst’ yak determіnanta rozvitku profesіjnoї kompetentnostі uchnya. URL: file:///C:/Users/%D0%AE%D1%80%D0%B0/Desktop/36887-70074-1-SM.pdf (data zvernennya 02.05.2020). [in Russian].

Переглядів анотації: 89
Опубліковано
2020-06-28
Як цитувати
Dvornyk, Y. (2020). ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 9-16. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-1-9-16