ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  • Y. Bondarenko доктор педагогічних наук, професор кафедри української літератури, методики її навчання та журналістики
Ключові слова: математична компетентність, логічна компетентність, процедурна компетентність

Анотація

Статтю присвячено поглибленню розуміння компетентнісної спрямованості шкільного вивчення літератури. Автор публікації розробляє зміст поняття "математична компетентність", виходячи із особливостей навчального предмета "українська література" та тих видів діяльності, які відбуваються в процесі осягнення учнями змісту та форми мистецтва слова. Він встановлює можливі шляхи формування в учнів зазначеної компетентності, окреслює її компоненти, установлює процесуальні закономірності. Важливою особливістю публікації є те, що в ній розкрито основний механізм, який дає змогу досягнути обраної дидактичної мети. На думку автора, такий механізм зосереджено в основних шляхах аналізу художніх творів та вивченні історико-літературних матеріалів, що визначають не тільки літературно-дослідницький процес на уроках, але й літературно-творчий. Під час опрацювання художніх текстів шляхи аналізу забезпечують формування в школярів таких компонентів математичної компетентності, як логічність мислення, здатність здійснювати технологію дослідження, процедуру літературного аналізу, що в результаті веде до
формування можливостей методологічного порядку.

Посилання

1. Golovan M. S., Jatsenko V. V. Sutnist ta zmist ponatta "doslidnytska kompetentnist" [The essence and content of the concept of "research competence"]. URL: https://ccjournals.eu/ojs/ index.php/fund/article/ download/ 590/633/ [in Ukrainian]
2. Klepikov O. I. & Kucheravyj I. T. (1996). Osnovy tvorchoji osoby [The basics of a creative person]. K.: Vyshtsha shkola [in Ukrainian]
3. Mishchenko O. Realizatchija kompetentnisno orijentovanyh zavdan na urokah ukrajinskoji literatury v starshyh klasah [Realization of competently oriented tasks in lessons of Ukrainian literature in high school]. URL: http:// lib.iitta. gov.ua/718429/1/Mishchenko_tezi_%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7.
%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82.%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4.pdf [in Ukrainian].
4. Panfilov Ju., Furmanetc B. (2017). Kompetentnisnyj pidhid v osviti: dosvid, problem, perspektyvy [Competent approach in education: experience, problems, prospects]. Teorija i praktyka upravlinna sotcialnymy systemamy – The theory and practice of social systems’ management. № 3. S. 55–67 [in Ukrainian].
5. Rakov S. (2005). Formuvanna matematychnyh kompetentnostej vypusknyka shkoly jak misija matematychnoji osvity [Formation of mathematical competences of a school leaver as mission of mathematical education]. Matematyka v shkoli – Mathematics at school. 5. 2–7 [in Ukrainian].
6. Fasola A. (2019). Innovatcijni formy navchanna: pedagogichna majsterna [Innovative forms of education: pedagogical workshop]. Okrylenna OZONom: knyga pamjati Anatolija Fasoli – Ozone Defamation: the memory book of Anatoly Phasolya. Zhytomyr: Vydav. PP Ruta. 191–198 [in Ukrainian].
7. Hutorskoj A.V. (2009). Pedagogicheskije sredstva realizatcii evristicheskogo potentciala obrazovanija [Pedagogical means of realizing the heuristic potential of education]. Pedagogika – Pedagogy. 3.17–24 [in Rassian].
8. Javonenko M.V. Tvorcha kompetentnist osobystosti jak zaporuka jiji shyttevogo uspihu [Creative competence of the individual as the key to his life success]. URL: http:// tdo.at.ua/publ/rozvitok_ tvorchosti/tvorcha_ kompetentnist/4-1-0-12 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 56
Опубліковано
2020-07-01
Як цитувати
Bondarenko, Y. (2020). ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 19-26. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-2-19-26