ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖДЕННЯ ПЕДАГОГІКИ УСПІХУ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

  • I. Zaplishnyi кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії, туризму та спорту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • V. Borovyk старший викладач кафедри географії, туризму та спорту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: ситуація успіху, фізичне виховання, педагогічні умови

Анотація

У статті розглядаються педагогічні умови формування ситуації успіху на заняттях з фізичного виховання в ліцеях. Автор заявляє, що відчутних результатів можна досягти лише у випадку колективної роботи викладача та учнів. Командна робота ґрунтується на принципі взаєморозуміння та принципі гуманності, єдності інтересів та амбіцій. Формування ситуації успіху у фізичному вихованні вимагає таких педагогічних умов: здатність вчителя ефективно спілкуватися зі студентами; їх моральне походження; психосоціально-педагогічні знання та спеціальні навички. Автор статті приділяє особливу увагу облаштуванню спортивних споруд та забезпеченню значної кількості спортивного обладнання, інструментів та аксесуарів. Посилаючись на досвід вітчизняних вчених, автор дає визначення таких понять – успіх і ситуація успіху. Досягнення учнів безпосередньо пов'язані з дослідженням оптимальної системи фізичних навантажень. Ця система забезпечує набуття знань, умінь та навичок; підвищення інтересу до фізичного виховання. Більше того, система служить основою для формування мотивів рухової активності, розвитку внутрішнього світу учня та їх впевненості в собі. Автор статті наголошує, що під час формування ситуації успіху слід враховувати фізичну підготовку та технічну підготовку. Автор зазначає, що вирішення вказаних проблем є головною умовою формування цілком розвинених особистостей.

Посилання

1. Grishkova, R. O. Situation of success as a factor of humanization of the process of teaching foreign languages to non-specialized students [The situation of success as a factor in the humanization of the process of learning a foreign language for students of non-core specialties]. URL: lib.chdu. edu.ua/pdf/ birnuku 14/pdf [in Ukrainian].
2. Makarenko, A. S. (1957). A book for parents [Book for parents]. Vols. 1–7. Vol. 5. Moscow [in Ukrainian].
3. Ozhegov, S. I. (1983). Russian Language Dictionary: 57000 words [Dictionary of the Russian language: Ok. 57,000 words]. N. Yu. Shvedova (Ed.). (14d ed). Moscow: Russian language [in Ukrainian].
4. Romanovskiy, R. G. Pedagogy of success: its essence and the main trends of study [Pedagogy of success: its essence and main directions of study]. URL:
Repository.kpi.kharkov.ua/lanle/KhPI–Press/519/ [in Ukrainian]
5. Ukrainian Language Dictionary [Dictionary of the Ukrainian language]. 1979. Vols. 11. Vol. 10 [in Ukrainian].
6. Sukhomlinskiy, V. O. (1976). A Pupil’s Spiritual World [The spiritual world of the student]. Selected works – Selected works. Vols. 1–5. Vol. 1. Kyiv: Soviet school [in Ukrainian].
7. Sukhomlinskiy, V. O. (1976). Problems of upbringing an all-round developed personality [Problems of education of a comprehensively developed personality]. Selected works – Selected works. Vols. 1–5. Vol. 1. Kyiv: Soviet school [in Ukrainian].
8. Ushinskiy, K. D. (1949). Textbook for teaching after "Native word" [Handbook for teaching "Native word"]. Selected ped. works – Selected ped. writings. Kyiv: Soviet school [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 55
Опубліковано
2020-07-01
Як цитувати
Zaplishnyi, I., & Borovyk, V. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖДЕННЯ ПЕДАГОГІКИ УСПІХУ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 46-52. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-2-46-52