ETYCZNE ASPEKTY PRACY Z DZIECKIEM I RODZINĄ

  • O. Lisovets Nizhyn Mykola Gogol State University, Ukrainе
  • K. Niedziela The State School of Higher Education in Chełm, Poland

Анотація

Artykuł omawia kwestie etyczne związane z pracy wychowawczej w rodzinie. Przedstawiono filozoficzne aspekty rozumienia dziecka, rodziny, wychowania, edukacji, zapewnienia praw dziecka. Podsumowano współczesne podejście do wychowywania dziecka w rodzinie.

Посилання

1. Andrukowicz, W. (2001). Edukacja integralna [Integral education]. Kraków: Wyd. Impuls [in Polish].
2. Dyczewski, L. (1995). Rodzina – społeczeństwo – państwo [Family – society – state]. W: Rodzina w okresie transformacji ustrojowej (red.) A. Kurzynowski. Warszawa: WSP TWP [in Polish].
3. Horowski, J. (2007). Paedagogia perennis w dobie postmodernizmu [Paedagogia perennis in the era of postmodernism]. Wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne – Adam Marszałek [in Polish].
4. Krąpiec, M. A. (2009). Człowiek jako osoba [Man as a person]. Lublin: PTTA [in Polish].
5. Krąpiec, M. A. (2008). Szczęście [Happiness]. W: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk. Lublin: PTTA, 301–302 [in Polish].
6. Maryniarczyk, A. (2003). Koncepcje bytu a rozumienie człowieka [Concepts of being and understanding man]. W: Błąd antropologiczny. Zadania współczesnej metafizyki 5, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień. Lublin: PTTA, 73–121 [in Polish].
7. Pospiszyl, K. & Żabczyńska, E. (1985). Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie [Psychology of a socially maladjusted child]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [in Polish].
8. Schooyans, M. (1991). Aborcja a polityka [Abortion and politics]. Lublin: Wydawnictwo KUL, 244 [in Polish].
9. Skrzydlewski, P. (2003). Błąd antropologiczny w teoriach społecznych [Anthropological error in social theories]. W: Błąd antropologiczny. Zadania współczesnej metafizyki 5, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień. Lublin: PTTA, 223–254 [in Polish].
10. Skrzydlewski, P. (2005). Granice pomocy wychowawczej państwa z perspektywy realistycznej filozofii [The limits of the educational aid of the state from the perspective of realistic philosophy]. W: Pedagogika społeczna w służbie rodzinie (aspekt pomocowy, kulturowy, wychowawczy), t. 1, red. K. Gąsior, T. Sakowicz. Kielce: Akademia Świętokrzyska, Centrum Profilaktyki i Edukacji, 143–156 [in Polish].
11. Woroniecki, J. (1961). Rozwój osobistości człowieka. Dynamiczny aspekt personalizmu [Development of a person’s personality. The dynamic aspect of personalism]. W: tenże Wychowanie człowieka. Pisma wybrane. Kraków, 59–92 [in Polish].
12. Woroniecki, J. (2008). W szkole wychowania. Teksty wybrane. [In the school of upbringing. Selected texts]. Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej [in Polish].
13. Woroniecki, J. (1928). Ogólne podstawy filozoficzne i teologiczne chrześcijańskiej nauki o małżeństwie [General philosophical and theological foundations of the Christian science of marriage]. W: Małżeństwo w świetle nauki katolickiej, praca zbiorowa profesorów Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin: Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej [in Polish].
14. Woroniecki, J. (1999). Katolicka etyka wychowawcza [Catholic educational ethics]. t. I–II (II 1–2). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL [in Polish].

Переглядів анотації: 61
Опубліковано
2020-07-01
Як цитувати
Lisovets, O., & Niedziela, K. (2020). ETYCZNE ASPEKTY PRACY Z DZIECKIEM I RODZINĄ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 64-70. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-2-64-70