ОСОБИСТІСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ СТАНІВ ОСОБИСТОСТІ

  • V. Onyshchenko студент ІІ року навчання ОР "Магістр" Спеціалізація: "Психологія дитинства та сім’ї з основами психотерапії", кафедра психології розвитку, факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: особистісні трансформації, ідентифікаційні чинники особистісних трансформацій, кризові стани особистості

Анотація

У статті в основу описаного дослідження як мету покладено верифікацію гіпотези про те, що ефективне подолання ознак критичності ситуації або етапу життя особистості зумовлене власним прагненням самої особистості до вдосконалення й самореалізації й актуалізує різноспрямовані, характерні для конкретної особистості типологічні моделі ініціювання особистісних трансформацій, що вимагає застосування відповідних методів.
Результати дослідження свідчать, що трансформація особистісної сфери людини в умовах подолання кризових станів особистості має свою структуру, стадії, механізми, види та рівні. Особистісна трансформація – процес та результат зміни особистісної сфери людини внаслідок внутрішнього або зовнішнього впливу Вихідним результатом особистісної трансформації при гармонійному подоланні кризового стану є зміна певних характеристик особистості з удосконаленням та підвищенням рівня розвитку індивіда. Відбуваються: зміни елементів ціннісно-смислової сфери особистості; акумулювання досвіду, його структурування; активізація власних можливостей, творчих здібностей людини; розширення кола форм і засобів існування; і, нарешті, – усвідомлення наявності сформованих у неї особистісних змін і власної продуктивної самореалізації. При цьому головним в самій трансформації є її започаткування або ініціювання безпосередньо суб’єктом розвитку. Ініціювання постає як особливий процес започаткування особистісних дій з породження нових явищ та феноменів в життєдіяльності людини. Ініціювання є тим запускним механізмом, котрий спонукає людину до змін та, як наслідок, подолання ознак кризовості. Саме через ініціювання особистісних трансформацій людина запускає процес саморозвитку та самовдосконалення, оновлюється задля переходу на новий рівень розвитку. Висновки свідчать про те, що снують психологічні особливості ініціювання особистісних трансформацій, які можуть різнитися між собою за природою і походженням, по-різному проявлятися у різноманітних умовах та обставинах, призводити до полярних, антиномічних наслідків.

Посилання

1. Zaniuk, S. S. (2002). Psykholohiia motyvatsii. [Psychology of motivation: Educ. Manual]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
2. Conway, M. A. (2000). Memory and the self. Journal of Memory and Language. 53, 594–628 [in English].
3. Conway, M. A., & Pleydell-Pearce, C. W. (2000). The construction of autobiographical memories in the self-memory system. Psychological Review. 107 (2), 261–288 [in English].
4. Dias, K. L. (2019). Can Resilience be Enhanced? A Study of an Outdoor Education Program: Unpublished Masters of Letters thesis, University of New England [in English].

Переглядів анотації: 52
Опубліковано
2020-07-01
Як цитувати
Onyshchenko, V. (2020). ОСОБИСТІСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ СТАНІВ ОСОБИСТОСТІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 71-75. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-2-71-75