ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

  • S. Sokolova кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Криворізького національного університету
  • L. Kostina кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов Криворізького національного університету
Ключові слова: особистість, психологічна структура особистості, інженер-педагог

Анотація

Статтю присвячено дослідженню понять "особистість", "психологічна структура особистості". Проведено аналіз теорій персонологів, які розкривають різні напрями досліджень психологічної структури особистості: діяльнісний, генетичний, соціально-психолого-індивідуальний. В статті розглядається правова освіта як складова системи освіти в цілому, правова культура студента як багатогранне особисте утворення. Зазначено, що в основі синтезу психологічної структури особистості мають лежати три взаємопов’язані виміри: вертикальний, горизонтальний та віковий. Наведено перелік вимог до особистісних рис та педагогічних здібностей, які спроможні забезпечити успішну професійну діяльність, а саме: здатність до
адаптації у мінливих професійних та життєвих ситуаціях; критичне мислення, уміння бачити проблеми, що виникають, та знаходити способи їх вирішення; здатність генерувати ідеї; вміння працювати з інформацією (уміти добирати необхідні факти, аналізувати їх, висувати гіпотези, робити необхідні узагальнення, зіставляти різні варіанти рішень, робити аргументовані висновки); налаштованість на саморозвиток і самовдосконалення; комунікабельність, уміння співпрацювати, знаходити вихід із конфліктних ситуацій. Визначено значення високої правової культури майбутніх фахівців для вирішення проблемних питань у правовому полі.

Посилання

1. Barbina, E. (2002). Formirovanie pedagogicheskogo masterstva v sisteme nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovaniya [Pedagogical mastery formation in the system of continuous pedagogical education]. Kyiv [in Russian].
2. Bachev, D. (1999). Osvita – priorytetnyi napriam derzhavnoi polityky Ukrainy [Education is a priority of the state policy of Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].
3. Golovko, N. (2007). Pravova pedagogika [Legal pedagogics]. Kyiv [in Ukrainian].
4. Dzhantimirov, A. (2007). Bahatorivneva pidhotovka inzhenerno-pedahohichnykh kadriv dlia profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Multilevel training of engineering and pedagogical staff for vocational schools]. Kyiv [in Ukrainian].
5. Kremen, V. (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv [in Ukrainian].
6. Zhyvtsov, V. (2008). Orhanyzatsyonno-pedahohycheskye uslovyia formyrovanyia pravovoi kultury studenta unyversyteta [Organizational and pedagogical conditions for the university student’s legal culture formation]. Samara [in Russian].
7. Kurlyand, Z. (2012). Teoriia i metodyka profesiinoi osvity [Theory and methods of vocational education]. Kyiv [in Ukrainian].
8. Leontev, A. (1979). Katehoryia deiatelnosty v sovremennoi psykholohyy [Category of activity in modern psychology]. Kyiv [in Ukrainian].
9. Loznytsia, V. (2003). Psykholohiia i pedahohika: osnovni polozhennia [Psychology and pedagogy: basic principles]. Kyiv [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 48
Опубліковано
2020-07-01
Як цитувати
Sokolova, S., & Kostina, L. (2020). ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 88-94. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-2-88-94