CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYCHOWANIE WEDŁUG TEORII WYCHOWANIA ZYGMUNTA MYSŁAKOWSKIEGO

  • G. Bondarenko асистент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Україна
  • L. Stepchenko співробітниця Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Україна
  • М. Czyrzycka студентка 1 курсу, магістерська освіта з догляду за дітьми з соціальною профілактикою, Державне вище професійне училище в м. Хелм, Польща

Анотація

Artykuł identyfikuje cechy formacji i wypełniania określonych funkcji z punktu widzenia wszechstronnego badania kultury nauczyciela. Zwrócono uwagę na grupę czynników wpływających na kształtowanie się kultury zawodowej nauczycieli w poglądach Zygmunta Mysłakowskiego. Ustalono, że w pracach badacza nastąpiła kompleksowa ponowna ocena obszaru edukacji i samokształcenia dziecka. Szczególną uwagę zwraca się na potrzebę zrozumienia dzieciństwa, które jest synchronicznie związane z przestrzenią dorosłych. Autorzy analizują czynniki, które zdaniem polskiego nauczyciela wpływają na wychowanie młodego pokolenia. Uzasadnia się konieczność twórczego wykorzystania poglądów teoretycznych i cennych pedagogicznie doświadczeń Zygmunta Mysłakowskiego, które
pozytywnie wpłyną na formy pracy nauczyciela w działalności zawodowej.

Посилання

1. Kornat, M. (2009). Zygmunt Mysłakowski i jego koncepcja "ucieczki od wolności, w: Doktryny – Historia – Władza [Zygmunt Mysłakowski and his concept of "escape from freedom, in: Doctrines – History – Power]. Księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Kozubowi –Ciembroniewiczowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej – Book dedicated to Professor Wiesław Kozub – Ciembroniewicz on the occasion of the fortieth anniversary of scientific work. Citkowska-Kimla A., Kiwior-Filo M., Szlachta B. Wyd (Eds.). Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
2. Mysłakowski, Z. (1969). O kulturze współżycia [About the culture of coexistence]. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
3. Okoń, W. (1959). Osobowość nauczyciela [The teacher's personality]. PZWS, Warszawa.
4. Pedagogika kultury [Culture pedagogy]. URL: https://www.szkolnictwo.pl/szukaj, Pedagogika_kultury.
5. Słownik PWN [PWN dictionary]. URL: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kultura; 3928887.html
6. Suchodolski, B. (1982). Pedagogika [Education]. PWN, Warszawa.
7. Szałkiewicz, M. (2018). Idee pedagogiczne Zygmunta Mysłakowskiego. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły im. Witelona w Legnicy, nr 26 (1), 91.
8. Szymański, M. (2013). Socjologia edukacji [The sociology of education]. Wyd. Impuls, Kraków.
9. Śliwerski, B. (2013). Pedagogika ogólna [General pedagogy]. Wyd. Impuls, Kraków.

Переглядів анотації: 31
Опубліковано
2020-07-01
Як цитувати
Bondarenko, G., Stepchenko, L., & CzyrzyckaМ. (2020). CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYCHOWANIE WEDŁUG TEORII WYCHOWANIA ZYGMUNTA MYSŁAKOWSKIEGO. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 95-101. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-2-95-101