WKŁAD ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ROZWÓJ TEORII WYCHOWANIA

  • O. Lisovets доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Україна
  • M. Macioch студентка магістратури "Педагогічна допомога та освітня соціальна профілактика", Державна школа вищої освіти м. Хелм, Польща

Анотація

The contribution of an outstanding teacher, scout instructor A. Kaminsky in the development of the theory of education is considered in the article. Today, the Polish scouting movement uses the basic structures, methodological assumptions, pedagogical ideas and organizational solutions proposed by A. Kaminsky. The life and pedagogical way of a teacher, his place in the formation of the Polish scouting movement are considered. The pedagogical concept of A. Kaminsky is presented. Methods of education based on activation, group interaction and organization of self-government activities are analyzed. The role of didactic games in the educational process is shown. A. Kaminsky’s views on children’s and youth self-government are presented. The teacher considered this self-government as a method of educational interactions, the purpose of which is to enable the child to become an independent and responsible person capable of self-control. The realization of these ideas is reflected in the conditions of the Polish scouting movement, to the formation of which A. Kaminsky was directly related. The teacher adapted the scout method, emphasized the role of public organization in the process of self-education and socialization of children, youth and adults. Another direction of A. Kaminsky’s pedagogicalconcept is highlighted – work with elderly people. The teacher proposed methods of social adaptation of the elderly, which are aimed at overcoming the social maladaptation and social isolation of this group. The significance of A. Kaminsky ’s legacy in modern pedagogical practice is analyzed. It is concluded that the methods proposed by A. Kaminsky are widely used in modern educational work due to the universality of these methods, their age adequacy and level of education.

Посилання

1. Janowski, A. (1992). Być dzielnym i umieć się różnić – Szkice o Aleksandrze Kamińskim [Be brave and be able to differ – Sketches about Aleksander Kamiński]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [in Polish].
2. Kamiński, A. (1966). Aktywizacja i uspołecznienie uczniów w szkole podstawowej [Activation and socialization of students in primary school]. Warszawa: PZWS [in Polish].
3. Kamiński, A. (1984). Książka drużynowego zuchów [Book of friendly zuchów]. Bytom: Śląsk.
4. Kamiński, A. (1973). Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza [Youth self-government as an educational method]. Warszawa: PZWS [in Polish].
5. Kamiński, A. (1978). Studia i szkice pedagogiczne [Pedagogical studies and sketches]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [in Polish].
6. Latusk, A. (2003). Słownik pisarzy polskich [Dictionary of Polish writers]. Kraków: Zielona Sowa [in Polish].
7. Łobocki, M. (2009). Teoria wychowania [The theory of education]. Kraków: Oficyna Wyd. Impuls [in Polish].
8. Polańczyk, D. (2006). "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego ["Stones for the Rampart" by Aleksander Kaminski]. Lublin: Biblios [in Polish].
9. Sułka, H. (2003). Słownik lektur [Dictionary of reading]. Kraków: Zielona Sowa [in Polish].

Переглядів анотації: 54
Опубліковано
2020-07-01
Як цитувати
Lisovets, O., & Macioch, M. (2020). WKŁAD ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ROZWÓJ TEORII WYCHOWANIA. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 133-140. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-2-133-140